vi:Whiteboard

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Whiteboard Online là một bảng trắng kỹ thuật số hoạt động trên trình duyệt web và không cần cài đặt.

Phần mềm giáo dục myViewBoard là một bảng trắng kỹ thuật số Whiteboard, người dùng có tải về với các phiên bản dành cho hệ điều hành AndroidWindows. Whiteboard phiên bản Windows là phần mềm có đầy đủ các tính năng nhất, Whiteboard Online là phiên bản nhẹ nhất, hoạt động trên trình duyệt web và không cần cài đặt.

Truy cập Whiteboard từ website myviewboard.com (yêu cầu đăng nhập).


  • Tìm hiểu về các biểu tượng tính năng trên thanh công cụ tại đây.


Yêu Cầu Hệ Thống

  • Chúng tôi khuyến nghị người dùng sử dụng trình duyệt dựa trên nền tảng Chromium như Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox hoặcOpera.
  • Kết nối internet.


Mở Whiteboard Online

  • Truy cập myviewboard.com.
  • Đăng nhập vào tài khoản myViewBoard (hướng dẫn tạo tài khoản tại đây).
  • Nhấp vào mục Whiteboard
    Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
    . Whiteboard sẽ được mở trên một thẻ trình duyệt mới.


Giao Diện Whiteboard


Biểu Tượng Trên Thanh Công Cụ

Classroom-3-main-toolbar-drag-2-horizontal-lines.svg
MT 1 file.svg
MT 2 Magic Box.svg
Classroom 3.0 MT 3 select.svg
Classroom 3.0 MT 4 Pen.svg
Classroom 3.0 MT 5 eraser.svg
Classroom 3.0 MT 6 sticky.svg
Classroom 3.0 MT 7 shapes.svg
Classroom 3.0 MT 8 text.svg
Zoom-in2.svg
Classroom 3.0 MT 9 undo.svg
Classroom 3.0 MT 91 redo.svg
Classroom 3.0 MT 92 background.svg
Quản lý tệp tin
Mở, lưu, xuất và in tệp tin Whiteboard.
Hộp công cụ
Các công cụ tương tác, nội dung web, và trắc nghiệm.
Chọn đối tượng
Chọn đối tượng, văn bản và hình ảnh trên bảng.
Bút
Viết và vẽ tự do. Nhấp 2 lần để mở các tùy chọn bút.
Tẩy
Xóa đối tượng. Nhấp 2 lần để mở các tùy chọn tẩy.
Ghi Chú Dính
Thêm ghi chú dính trên bảng.
Hình học
Vẽ hình học, đồ thị và kẻ bảng. Nhấp 2 lần để mở tùy chọn.
Văn bản
Công cụ chỉnh sửa văn bản.
Zoom
Phóng to/thu nhỏ bảng.
Hoàn tác
Hoàn tác lại hành động trước đó.
Làm lại
Làm lại hành động.
Hình nền
Đổi hình nền cho một hoặc tất cả các trang.
MT 1 file.svg
Quản lý tệp tin
Mở, lưu, xuất và in tệp tin Whiteboard.
MT 2 Magic Box.svg
Hộp công cụ
Các công cụ tương tác, nội dung web, và trắc nghiệm.
Classroom 3.0 MT 3 select.svg
Chọn đối tượng
Chọn đối tượng, văn bản và hình ảnh trên bảng.
Classroom 3.0 MT 4 Pen.svg
Bút
Viết và vẽ tự do. Nhấp 2 lần để mở các tùy chọn bút.
Classroom 3.0 MT 5 eraser.svg
Tẩy
Xóa đối tượng. Nhấp 2 lần để mở các tùy chọn tẩy.
Classroom 3.0 MT 6 sticky.svg
Ghi Chú Dính
Thêm ghi chú dính trên bảng.
Classroom 3.0 MT 7 shapes.svg
Hình học
Vẽ hình học, đồ thị và kẻ bảng. Nhấp 2 lần để mở tùy chọn.
Classroom 3.0 MT 8 text.svg
Văn bản
Công cụ chỉnh sửa văn bản.
Zoom-in2.svg
Zoom
Phóng to/thu nhỏ bảng.
Classroom 3.0 MT 9 undo.svg
Hoàn tác
Hoàn tác lại hành động trước đó.
Classroom 3.0 MT 91 redo.svg
Làm lại
Làm lại hành động.
Classroom 3.0 MT 92 background.svg
Hình nền
Đổi hình nền cho một hoặc tất cả các trang.Learn more 990000.svg Tìm Hiểu Thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Tìm Hiểu thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png