vi:Throw

From myViewBoard
(Redirected from vi:Throw)
Jump to navigation Jump to search

Tính năng Gửi Tệp Tin cho phép gửi ảnh, video, tài liệu và link từ các thiết bị đến phiên Whiteboard.

Yêu Cầu

Người dùng chỉ có thể gửi tệp tin tới các phiên đang hoạt động trên Whiteboard phiên bản Windows hoặc Android. Trước khi yêu cầu người tham gia gửi tệp tin, hãy tạo phiên trước:

 1. Mở Whiteboard.
 2. Đăng nhập với tài khoản myViewBoard.
 3. Nhập tên myViewBoard Name cho những người tham gia.

Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động, hãy truy cập Thuyết Trình Không Dây.

Bảng tóm tắt về tính năng Gửi Tệp tin theo các dạng tài khoản
Host Tiêu Chuẩn Cao Cấp Tổ Chức
Client
Khách 10M, Ảnh 10M, Ảnh 10M, Ảnh
Tiêu Chuẩn 10M, Ảnh 30M, Tất cả định dạng 30M, Tất cả định dạng
Cao Cấp 30M, Tất cả định dạng 30M, Tất cả định dạng 30M, Tất cả định dạng
Tổ Chức 30M, Tất cả định dạng 30M, Tất cả định dạng 30M, Tất cả định dạng

Gửi Tệp Tin đến phiên Whiteboard

Với tính năng Gửi Tệp Tin, người dùng có các tùy chọn sau :

Gửi Tệp Tin trên website the myViewBoard.com

Người tham gia truy cập vào myViewBoard.com và làm theo các bước sau để gửi tệp tin:


 1. Truy cập www.myViewBoard.com.
  Người dùng không cần đăng nhập để sử dụng tính năng này.
 2. Nhấp vào biểu tượng Gửi Tệp Tin đến Whiteboard.
 3. Một hộp hội thoại sẽ mở lên.
 4. Điền các thông tin:
  • Tên người tham gia
  • Tên máy chủ myViewBoard.
   Nếu những người tham gia Whiteboard hiện đã đăng nhập vào trang web myViewBoard, tên người tham gia sẽ tự động hiện lên.
 5. Chọn một tệp được hỗ trợ từ thiết bị:
  • Nhấp vào "+ Tải Lên" hoặc
  • Kéo thả tệp tin.Click the throw icon.gif
Nhấp vào biểu tượng Gửi Tệp Tin.
Throw-no-signin.gif
Chọn tên người dùng và tên Whiteboard.
Gửi Tệp Tin qua Portal

Khi sử dụng các tính năng đã chọn của Whiteboard như Gửi Tệp Tin, Trắc Nghiệm và Bỏ Phiếu, máy chủ có thể hướng dẫn người dùng truy cập trang web Portal đặc biệt để tương tác với phiên Whiteboard đang hoạt động. Để lấy Portal URL, máy chủ lưu trữ phải nhấp vào Tên myViewBoard của phiên nằm ở góc trên cùng bên phải của thanh tiêu đề để hiển thị URL Cổng thông tin hoặc mã QR để chia sẻ.

Portal là một trang trực tuyến mà người dùng có thể truy cập mà không cần đăng nhập. Người tham gia nên sử dụng trình duyệt dựa trên Chromium như Google Chrome hoặc Microsoft Edge để truy cập portal công cộng.

Đường dẫn Portal URL có định dạng như sau:

myViewBoard.com/NAME_OF_THE_HOST_WHITEBOARD


Sau khi máy chủ cung cấp Portal URL công khai, người tham gia cần làm theo các bước sau:

 1. Truy cập vào máy chủ Portal.
  Người dùng không cần đăng nhập để sử dụng tính năng này.
 2. Chọn tên người dùng. Whiteboard sẽ lưu lại lịch sử các nội dung mà bạn đã gửi đến bảng từ người dùng này.
 3. Ở trang tiếp theo, làm theo các bước sau:
  • Chọn "+ Tải Lên" hoặc
  • Kéo tệp tin vào hộp.
 4. Đối tượng được chọn sẽ được gửi tự động.
 5. Chờ một vài giây cho đến khi nhận được thông báo gửi thành công .


Xem Tệp Tin Được Gửi

Sau khi người tham gia gửi tệp tin xong, người sử dụng Whiteboard thực hiện các bước sau:

 1. Bấm vào chuông thông báo ở trên cùng bên phải màn hình để xem số tệp tin gửi thành công. Mở các tệp tin đã nhận :
  • Nhấp vào biêu tượng I-magic-box-throwtool.svg trong Hộp Công Cụ.
  • Nhấp vào một trong các thông báo. Khi cửa sổ Gửi Tệp Tin mở, hãy nhấp đúp hoặc kéo tệp tin vào bảng.
 2. Tất cả các tệp tin gửi thành công đều được lưu trong một thư mục trên đám mây. Khi tài khoản lưu trữ đám mây được kết nối, truy cập thư mục myViewBoard và tìm thư mục "Gửi Tệp Tin".Video Hướng Dẫn

viVghUjC1Ts

Gửi Tệp Tin và Trắc Nghiệm từ Portal

UKBu1a3k-BY

Gửi URLs đến Whiteboard bằng ứng dụng myViewBoard Companion