vi:Integrating with GoToMeeting

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search

myViewBoard hỗ trợ liên kết với tài khoản GoToMeeting để cho phép sử dụng kết hợp cùng với phần mềm myViewBoard.

Liên kết với tài khoản GoToMeeting

Người dùng cần cài đặt GoToMeeting trước để sử dụng tính năng này.


Liên kết tài khoản myViewBoard với GoToMeeting.

  1. Truy cập myViewBoard.com, và chọn Cài đặt FollowMe.
  2. Tại màn hình FollowMe chọn Liên Kết Đám Mây.
  3. Chọn dịch vụ GoToMeeting.
  4. Tại cửa sổ mở ra, người dùng đăng nhập để liên kết myViewBoard với tài khoản GoToMeeting.


Sử dụng GoToMeeting trong Whiteboard.

  1. Đăng nhập vào phần mềm Whiteboard phiên bản Windows.
  2. Trên thanh tiêu đề Whiteboard chọn dịch vụ đám mây.
  3. Chọn biểu tượng GoToMeeting.
  4. Ứng dụng GoToMeeting sẽ được khởi động với tính năng Chia Sẻ Màn Hình được kích hoạt.


Media

pJ1bG0VcrSg

Hướng dẫn sử dụng GoToMeeting với phần mềm Whiteboard phiên bản Windows.

tqlo7rUuUYQ

Hướng dẫn đăng xuất GoToMeeting.