vi:Ent:PrintTBinstructions

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search

 

Để in, người dùng hãy nhấp vào biểu tượng máy in ở góc trên bên phải và làm theo các bước sau:
  • Cài đặt lề về chế độ none.
  • Kích hoạt chế độ in background graphics.

 

Logo myviewboard.svg

Wiki print icon.svg