vi:Classroom dashboard

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search

Lớp học ảo Classroom được tích hợp bảng điều khiển lớp học để giáo viên quản lý lớp và xem thông tin học sinh. Giáo viên có thể mở bảng điều khiển này trên một cửa sổ hoặc một thẻ trình duyệt mới sau khi mở Classroom.


Hướng dẫn mở Bảng Điều Khiển Classroom

Đầu tiên hãy mở Classroom.

Khi lớp học ảo Classroom hoạt động, giáo viên mở bảng điều khiển bằng cách nhấp vào biểu tượng Classroom 3.0 open dashboard.svg nằm ở phía dưới bên phải màn hình hình, hoặc cũng có thể nhấp vào Bảng Điều Khiển ở trong cửa sổ (hình bên dưới).

Ở giữa màn hình là khung hiển thị video của giáo viên từ webcam/camera. Ngay phía trên khung video này là tín năng chia Nhóm học sinh, hiển thị học sinh trong mỗi nhóm.

 • Nhấp vào biểu tượng Switch huddle view dashboard.svg để chuyển đổi chế độ xem giữa bảng thảo luận nhóm và danh sách học sinh trong nhóm.
 • Nhấp vào biểu tượng Classroom 3.0 Raise hand forbidden.svg để cho phép hoặc từ chối Giơ Tay của tất cả học sinh trong khi thảo luận nhóm.
 • Nhấp vào biểu tượng Classroom 3.0 edit forbidden.svg để cho phép hoặc từ chối các thành viên viết lên bảng thảo của nhóm đó.


Nhóm: Làm việc nhóm

Nhóm là một tính năng đặc biệt dành riêng cho lớp học ảo để thảo luận nhóm. Mỗi nhóm đều sẽ có một bảng viết riêng và đều được giáo viên quản lý qua Bảng Điều Khiển. Điều này có nghĩa là giáo viên có thể thêm, xóa và chú thích vào các bảng viết của các nhóm thảo luận một cách dễ dàng.

Giáo viên có thể tạo số lượng nhóm tùy ý trong Bảng Điều Khiển (1-30 nhóm). Giáo viên có thể lựa chọn học sinh bằng cách kéo thả tên học sinh hoặc cũng có thể lựa chọn sắp xếp ngẫu nhiên học sinh vào các nhóm một cách dễ dàng.

Ở chế độ mặc định, học sinh không thể chỉnh sửa hay viết lên trên bảng nhóm thảo luận. Giáo viên có thể cho phép từng học sinh, nhóm hoặc cả lớp viết vẽ lên bảng bằng cách nhấp vào biểu tượng Classroom 3.0 edit forbidden.svg nằm bên cạnh tên học sinh, nhóm hoặc ở giữa phía dưới Bảng Điều Khiển.Mẹo: Kéo và thả để di chuyển học sinh giữa các nhóm.


Giơ Tay: Công cụ tương tác với giáo viên

Giống như với lớp học truyền thống, lớp học ảo Classroom cũng được tích hợp tính năng Giơ Tay để học sinh đặt câu hỏi/trả lời với giáo khi cần thiết. Giáo viên có thể nhìn thấy học sinh Giơ Tay trong Bảng Điều Khiển và có thể đồng ý hoặc từ chối học sinh phát biểu.

 1. Học sinh nhấp vào biểu tượng Classroom 3 student side Raise hand off.svg trên thiết bị của mình.
 2. Giáo viên có thể nhìn thấy các học sinh đang muốn phát biểu ở Bảng Điều Khiển.
 3. Giáo viên có thể cho phép hoặc từ chối học sinh phát biểu. Tại đây giáo viên có hai tùy chọn để tương tác với học sinh: cho phép nói hoặc nhắn tin riêng với học sinh qua khung trò chuyện.


Khi học sinh Giơ Tay, tại Bảng Điều Khiển sẽ hiển thị chú ý màu vàng Raise hand20px.svg bên cạnh hình đại diện của học sinh.

Classroom 3 student raised hand.svg


Cho phép học sinh nói

Giáo viên có thể cho từng học sinh, nhóm hoặc cả lớp phát biểu qua micro trên thiết bị của học sinh. Học sinh cũng có thể chủ động tắt micro trên thiết bị.

 1. Giáo viên nhấp vào biểu tượng Speak permission32px off.svg bên cạnh tên học sinh, nhóm hoặc cả lớp.
 2. Biểu tượng sẽ chuyển sang màu đỏ để thông báo tính năng nói Classroom 3 speak permission.svg đã được kích hoạt.
 3. Học sinh sẽ nhận được thông báo bật micro.
 4. Học sinh có thể trò chuyện với cô giáo và cả lớp sau khi micro được bật.
 5. Học sinh có thể chủ động tắt micro bằng cách nhấp vào Mute off.svg. Biểu tượng sẽ chuyển sang màu đỏ.
 6. Giáo viên có thể tắt micro của học sinh, nhóm hoặc cả lớp bằng cách nhấp vào biểu tượng Classroom 3 speak permission.svg một lần nữa.


Khắc phục sự cố: Trong trường hợp không nghe thấy tiếng học sinh, hãy kiểm tra xem thiết bị của học sinh có tích hợp micro hoặc đã bật chưa. Sau đó kiểm tra xem học sinh đã cấp quyền cho trình duyệt truy cập và sử dụng vào thiết bị âm thanh chưa.

Trò chuyện

Lớp học ảo Classroom tích hợp sẵn khung trò chuyện với hai chế độ: trò chuyện công khai với cả lớp và trò chuyện nhóm cho từng nhóm thảo luận. Từ Bảng Điều Khiển nhấp vào Classroom 3.0 Icon Chat.svg để mở danh sách trò chuyện. Ở chế độ mặc định, trò chuyện sẽ bị tắt và giáo viên có thể bật từ Bảng Điều Khiển (ảnh bên dưới).

Đây là toàn bộ khung trò chuyện của cả lớp và mỗi nhóm thảo luận. Giáo viên có thể xem toàn bộ và tính năng này không hỗ trợ học sinh trò chuyện trực tiếp với nhau.
Learn more 990000.svg Tìm Hiểu Thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Tìm Hiểu thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png