Hanoi Kuleleri

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search

Hanoi Kuleleri de sık sık problem çözme ve beceri öğrenme psikolojisi uygulanan klasik bir matematiksel oyundur.

Instructions

Amaç, tüm diskleri A sütünundan C sütununa taşımaktır. Diskler, belirli kurallara uyarak, peg C'de göründükleri gibi A mandalında aynı sırada olmalıdır.

  1. Aynı anda yalnızca bir disk taşıyabilirsiniz.
  2. Daha küçük bir diskin üzerine asla daha büyük bir disk yerleştiremezsiniz.


Related Media