3 ayı ve 3 civciv

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search

3 ayı ve 3 civcivin nehri geçmesine yardımcı olur.

Instructions

3 ayı ve 3 civciv nehrin diğer tarafına taşınmalı.

  • Tekne bir seferde en fazla iki hayvan taşıyabilir.
  • Ayılar nehrin her iki yanındaki civcivlerden daha fazla olursa, ayılar civcivleri yiyecektir.


Related Media