Statik elektrik

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search

Statik elektrik, negatif ve pozitif yükler arasında bir dengesizliktir ve boşalana kadar yüzeylerde birikebilir.


Instructions

Bu orijinal içerikteki etkinlikler aşağıdaki temel kavramları keşfetmek için tasarlanmıştır:

  • Statik elektrik, nesnelerdeki negatif ve pozitif yükler arasındaki dengesizliğin sonucudur. Bu yükler, serbest bırakılmanın veya boşaltılmak için bir yol bulana kadar bir nesnenin yüzeyinde birikebilir.
  • Her şey suçlamalardan oluşur. Zıt yükler birbirini çeker (negatif-pozitif).
  • Benzer yükler (pozitif pozitif veya negatif negatif) birbirini iter.
  • Çoğu zaman pozitif ve negatif yükler bir nesnede dengelenir, bu da nesneyi nötr yapar.


Related Media