Halkaları Sıralama

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search

Öğrenciler, sıralamak, karşılaştırmak ve sınıflandırmak için Carroll ve Venn diyagramlarını kullanarak çeşitli veri kümelerini kategorilere ayırır.

Instructions

Dijital dünyada, Venn ve Carroll diyagramları tarafından kullanılan kavramlar değişmeden kalıyor.


Amaç:

  • Öğrenciler, bilgileri karşılaştırmak ve karşılaştırmak ve kavramlar arasındaki ilişkileri tanımak için Carroll ve Venn diyagramlarını kullanırlar.
  • Görsel algılama becerilerini öğrenir ve geliştirir.


Bu içerik öğrencilerin aşağıdakileri yapmasını gerektirir:

  • Dairelerin çakıştığı / kesiştiği alanın içine, kesişen daireler tarafından tanımlanan özelliklerle eşleşen nesneleri yerleştirin.
  • Ana çevrelerin kategori adlarını belirtin


Related Media