Desen Bulmaca

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search

Çocukların yinelenen desenleri tanımlamasını gerektiren bir desen sırası etkinliği. Sırada hangi nesne nin var olduğunu söyleyebilir misin?


Instructions

Geyikli Ağacı süslemeye yardımcı olalım:

  • Renkli şekilleri/sayıları incele ve eksik "ampullere" hangi renk/sayı nın yerleştirileceğini tahmin edin.
  • Renkli şekli/sayıyı "yanıt kutusundan" doğru "ampul"e sürükleyin.
  • Son bölümde, sırayla bir sonraki sayı kümesini tahmin etmeniz ve yazmanız gerekir.


Related Media