OC - Ringen sorteren

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search

In deze activiteit categoriseren studenten verschillende datasets met behulp van Carroll- en Venn-diagrammen om objecten te sorteren, vergelijken en classificeren.

De Venn- en Carroll-diagrammen zijn misschien meer dan honderd jaar oud, maar worden nog steeds veel gebruikt in de moderne lessen van wetenschap, wiskunde en informatica tot kunst en design. Het nut ervan is verder gegaan dan het onderwijzen van logisch denken.

  • Een Carroll diagram is een logisch diagram dat wordt gebruikt om dingen op een ja / nee-manier te groeperen. Nummers of objecten zijn gecategoriseerd als 'x' (met een kenmerk x) of 'niet x' (zonder dat kenmerk).
  • Een Venn-diagram is een diagram dat alle mogelijke logische relaties tussen een eindige verzameling van verschillende sets laat zien.Instructies

In de digitale wereld blijven de concepten die worden gebruikt door de Venn- en Carroll-diagrammen ongewijzigd.


Doelen:

  • Studenten gebruiken Carroll- en Venn-diagrammen om informatie te vergelijken en te contrasteren en relaties tussen concepten te herkennen.
  • Studenten leren en ontwikkelen visuele waarnemingsvaardigheden.


Deze inhoud vereist dat studenten het volgende doen:

  • Plaats binnen het gebied waar de cirkels elkaar overlappen / kruisen objecten die overeenkomen met de eigenschappen die zijn gedefinieerd door de kruisende cirkels.
  • Specificeer de categorienamen van de belangrijkste cirkels


Gerelateerde media