OC - Coding Ambulance

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search

“In de hightech en steeds veranderende wereld van vandaag wordt het steeds duidelijker dat studenten kritisch moeten kunnen denken en complexe en slecht gedefinieerde problemen moeten oplossen om echt te gedijen in de omgeving waar ze naar verwachting op een dag zullen leven en werk."

~ Schön, 1987; Ventura, Lai en DiCerbo, 2017.

Een benadering om studenten beter te maken bij het oplossen van problemen en het uiten van oplossingen is het aanleren van computationeel denken. Door de basisprincipes van coderen te begrijpen, kunnen studenten een waardering ontwikkelen voor hoe dingen werken.

Deze originele myViewboard-inhoud is gebaseerd op het vervoer van patiënten naar het ziekenhuis. Dit geeft studenten de mogelijkheid om oplossingen te formuleren met behulp van een real-world probleem.


Instructies

Leg de code "blokken" zo neer dat het volgen van de instructies de ambulance naar het ziekenhuis zal verplaatsen.


Gerelateerde media