Nieuwe Pagina

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search

Klik op het pictogram Nieuwe pagina op de zwevende werkbalk om automatisch een nieuwe pagina te maken. Een canvas kan een onbeperkt aantal pagina's hebben.

Het nummer op het paginapictogram op de hoofdwerkbalk wordt met één verhoogd om aan te geven dat de nieuwe pagina met succes is gemaakt. Om de pagina's te beheren:

  • Gebruik op de zwevende werkbalk de Previous en Next pijlen om heen en weer te gaan.
  • Klik op de hoofdwerkbalk op het pictogram Pagina om alle canvaspagina's in een raster weer te geven.

Gerelateerde media