De Hoofdwerkbalk

From myViewBoard
(Redirected from De Hoofdwerkbalk)
Jump to navigation Jump to search

De werkbalk bevat tools waarmee gebruikers annotaties aan het canvasgebied kunnen toevoegen. Deze werkbalk staat altijd vast aan de rechter-, linker- of onderkant van het programmavenster. De weergave van pictogrammen op de werkbalk is afhankelijk van het geselecteerde thema.

myViewBoard voor Windows bevat de volgende pictogrammen in de werkbalk:


Business
Onderwijs
Pictogram naam
Beschrijving
Bus windows.png
DesktopMode.png
Klik om het Windows-bureaublad weer te geven en de myViewBoard-tools tegelijk te gebruiken. Klik opnieuw om terug te gaan naar het myViewBoard canvas.
Bus-meeting.png
MVB Meet.png
Casten inschakelen en beheren.
Bus-screenshot.png
CaptureScreen On.png
Geeft opties weer voor het vastleggen van de inhoud van het canvas.
Bus-movetool.png
MenuBarMove On.png
Klik en sleep om de werkbalk naar de linker-, rechter- of onderkant van het scherm te verplaatsen.
Bus-file-mngt.png
File On.png
Geeft opties weer voor het openen, opslaan, exporteren en afdrukken van bestanden.
Bus-magicbox.png
Resource On.png
Geeft verschillende tools weer die u in het canvas kunt invoegen.
Bus-inficanvas.png
Roaming on.png
Sleep om het canvas te verplaatsen. Gebruik twee handen om in / uit te zoomen. Klik nogmaals om het oneindige canvasoverzicht te openen.
Bus-selection.png
Selector On.png
Selecteert objecten, tekst en afbeeldingen.
Bus-pen.png
Pen On.png
Tekent lijnen en kronkels uit de vrije hand. Klik nogmaals om penopties te openen.
Bus eraser.png
Eraser On.png
Wist objecten op basis van de laatst geselecteerde modus. Klik nogmaals om gumopties weer te geven.
Bus-shapes.png
ShapeLine On.png
Tekent lijnen en vormen met verschillende stijlen. Klik nogmaals om vormopties weer te geven.
Bus-text.png
Text On.png
Creëert een tekstvak. Klik nogmaals om over te schakelen naar handschriftherkenning.
Bus undo.png
Undo On.png
Keert de vorige actie om.
Bus redo.png
Redo On.png
Keert de vorige actie voor ongedaan maken om.
Bus-page.png
Page On.png
Maakt, selecteert, sorteert en verwijdert pagina's.


Sommige pictogrammen / functies zijn exclusief voor slechts één omgeving. Zie voor een overzicht van alle pictogrammen die in het myViewBoard-ecosysteem worden gebruikt toolbar icons.