Classroom voor Studenten

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search

Docenten kunnen leerlingen uitnodigen om deel te nemen aan hun Classroom. Deze pagina dient als een korte handleiding voor leerlingen en geeft een overzicht van activiteiten die leerlingen kunnen gebruiken om aan de les deel te nemen.


Deelnemen aan een Classroom-sessie

Een sessie-ID gebruiken

 1. Wacht tot de leraar de klaslokaallink deelt.
 2. Als u een URL of een QR-code krijgt, opent u de link met een webbrowser.
 3. Als u een sessie-ID hebt gekregen, opent u de volgende URL maar vervangt u de xxxxxx met de sessie-ID.
  https://myviewboard.com/vjoin?c=xxxxxx
 4. Geef op de aanmeldingspagina van Classroom een naam op. De sessie-ID-waarde wordt automatisch ingevuld.
 5. Leerlingen moeten het canvas en de videofeed van de docent zien nadat ze zich hebben aangemeld.Een Google Classroom-inlogcode gebruiken

 1. Wacht tot de docent de inlogcode en de klas-URL heeft opgegeven.
 2. Open een browser en ga naar de Classroom-URL.
 3. Klik in het scherm Deelnemen aan sessie op het tabblad STUDENT.
 4. Typ de inlogcode die door de docent is verstrekt.
 5. Klik op Inloggen.
 6. Leerlingen moeten het canvas en de videofeed van de docent zien nadat ze zich hebben aangemeld.


Beschikbare interacties met leerlingen

De volgende interacties met leerlingen zijn alleen beschikbaar als ze door de docent zijn ingeschakeld.

Vct-raisehand.png

Steek je hand omhoog
Leerlingen klikken op de push-to-talk-functie als ze een vraag hebben of willen deelnemen aan een discussie.

Vct-handwrite.png

Teken op het canvas
Leerlingen kunnen kronkels tekenen met de pen, tekeningen invoegen met de AI-pen en vormen toevoegen met het vormgereedschap.

Vct-huddle.png

Werk in groepen
Studenten kunnen in groepjes worden gegroepeerd voor groepsactiviteiten. Elke huddle krijgt zijn eigen canvas om te gebruiken.


Tekenen met Canvas-tools

Leerlingen kunnen de volgende tools gebruiken om met het canvas te werken.


De functie Hand opsteken gebruiken

Leerlingen kunnen op de functie Hand opsteken klikken als ze een vraag hebben of willen deelnemen aan een discussie.Om de functie te gebruiken, doet u het volgende:

 1. Klik op het pictogram Hand opsteken in het linkerpaneel.
 2. Wacht tot de docent je 'stem'-toegang tot de klas geeft.
 3. Nadat de docent de functie heeft ingeschakeld, begint het pictogram groen te knipperen.
 4. Klik op het knipperende pictogram en maak je klaar om te praten. Het pictogram zou moeten stoppen met knipperen.
 5. Begin met praten.
 6. Klik nogmaals op het pictogram om de functie uit te schakelen.