Difference between revisions of "vi:Whiteboard for Windows Release History"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "Shape/Line" to "Shape_Line")
 
(10 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 13: Line 13:
 
: - Thay đổi hình nền chào đón người dùng mới thành hình nền tích hợp hướng dẫn sử dụng.
 
: - Thay đổi hình nền chào đón người dùng mới thành hình nền tích hợp hướng dẫn sử dụng.
 
[[File:Background_guide.png|350px]]
 
[[File:Background_guide.png|350px]]
: - Lưu tất cả các câu trả lời "[[Magic_Box/Pop_Quiz|Trắc Nghiệm]]" [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] của mỗi học sinh bằng cách thêm số vào tên tệp tin để phân biệt.
+
: - Lưu tất cả các câu trả lời "[[Magic_Box_Pop_Quiz|Trắc Nghiệm]]" [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] của mỗi học sinh bằng cách thêm số vào tên tệp tin để phân biệt.
 
'''Tối Ưu'''
 
'''Tối Ưu'''
 
: - Học sinh có thể xem kết quả "[[Polls_Quiz|Bốc Thăm Ngẫu Nhiên]]" [[File:Lucky Draw EDU.png|25px|link=]] trong [[MyViewBoard_Companion_App|Ứng dụng Companion]] [[File:Icon companion.svg|25px|link=]].
 
: - Học sinh có thể xem kết quả "[[Polls_Quiz|Bốc Thăm Ngẫu Nhiên]]" [[File:Lucky Draw EDU.png|25px|link=]] trong [[MyViewBoard_Companion_App|Ứng dụng Companion]] [[File:Icon companion.svg|25px|link=]].
Line 26: Line 26:
 
: - [[Live_captions|Phụ đề trực tiếp]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]] sẽ tự động biến mất sau khi kết thúc 5 giây.
 
: - [[Live_captions|Phụ đề trực tiếp]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]] sẽ tự động biến mất sau khi kết thúc 5 giây.
 
: - Cổng SSO mở trong trình duyệt mặc định của thiết bị.
 
: - Cổng SSO mở trong trình duyệt mặc định của thiết bị.
: - Phiên [[Magic_Box/Pop_Quiz|Trắc nghiệm]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] được lưu vào thư mục với tên mặc định dưới dạng ngày và giờ hiện tại.
+
: - Phiên [[Magic_Box_Pop_Quiz|Trắc nghiệm]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] được lưu vào thư mục với tên mặc định dưới dạng ngày và giờ hiện tại.
 
: - Thay đổi quy trình kích hoạt mới. Người dùng sẽ kích hoạt từ trang chủ trong phần mềm thay vì kích hoạt trong quá trình cài đặt.
 
: - Thay đổi quy trình kích hoạt mới. Người dùng sẽ kích hoạt từ trang chủ trong phần mềm thay vì kích hoạt trong quá trình cài đặt.
 
: - Thay đổi phương thức cài đặt nâng cao giúp quản trị viên dễ dàng nâng cấp phần mềm qua OTA.
 
: - Thay đổi phương thức cài đặt nâng cao giúp quản trị viên dễ dàng nâng cấp phần mềm qua OTA.
Line 37: Line 37:
 
: - Thêm liên kết '[https://community.myviewboard.com/ Cộng Đồng myViewBoard]' trong danh mục cài đặt.
 
: - Thêm liên kết '[https://community.myviewboard.com/ Cộng Đồng myViewBoard]' trong danh mục cài đặt.
  
==v2.38.5.0 (2020-12-07)==
+
==Bản cập nhật v2.38.5.0 (2020-12-07)==
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
: - User is able to [[Eraser|clear all strokes]] on the current canvas by tapping the corresponding button [[File:Trash-icon-stroke-ed.svg|25px|link=]] in the eraser menu.
+
: - Người dùng có thể [[Eraser|xóa tất cả hình vẽ tay]] trên bảng bằng cách nhấp vào nút  [[File:Trash-icon-stroke-ed.svg|25px|link=]] trong danh mục tẩy.
: - Now supports Google Drive <code>shared with me</code> and <code>recent</code> files and folders.
+
: - Hỗ trợ tính năng tệp tin/thư mục <code>đã chia sẻ</code> <code>gần đây</code> trong Google Drive.
: - Now supports OneDrive and OneDrive for Business <code>Shared</code> and <code>Recent</code> files and folders.
+
: - Hỗ trợ tính năng tệp tin/thư mục <code>đã chia sẻ</code> <code>gần đây</code> trên OneDrive và OneDrive cho Doanh Nghiệp.
: - If 'Session Password' is enabled in FollowMe settings, the four-digit password can be viewed from the host information panel.
+
: - Nếu 'Mật Khẩu Phiên' được kích hoạt trong cài đặt FollowMe, mật khẩu 4 số có thể được xem từ bảng điều khiển máy chủ.
: - User can enable or disable auto-smoothing drawn strokes from the 'Settings' menu. The default value is enabled.
+
: - Người dùng có thể bật/tắt chế độ tự động làm mượt nét vẽ từ danh mục 'Cài đặt'. Tính năng này sẽ được bật ở chế độ mặc định.
 
 
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
: - Removed some URLs to outdated video tutorials.
+
: - Xóa các đường dẫn URLs của video .
: - [[Eraser]] will not erase any object underneath a stroke when user selects erasing pen strokes only [[File:Trash-icon-stroke-ed.svg|25px|link=]].
+
: - [[Eraser|Công cụ tẩy]] sẽ không xóa đối tượng khi người dùng chọn xóa hình vẽ tay [[File:Trash-icon-stroke-ed.svg|25px|link=]].
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
: - Notification added for idle-sign-out period after a host signs in.
+
: - Thông báo đăng xuất khi không hoạt động sau khi đăng nhập.
: - Show tool tips in the eraser menu [[File:I-eraser-menu-eraser.svg|25px|link=]].
+
: - Hiển thị hướng dẫn trong công cụ tẩy [[File:I-eraser-menu-eraser.svg|25px|link=]].
: - ''What's New'' menu now has support for multiple languages.
+
: - Thông tin về ''Bản cập nhật'' hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ.
: - Make the [[Magic_Box_Ruler|ruler]] [[File:MB_Tools_Icon_Ruler.PNG|25px|link=]] more user friendly. User is able to use two fingers to make it bigger or smaller. Also, there are two rotate buttons to let user know how to rotate it.
+
: - Tối ưu [[Magic_Box_Ruler|công cụ thước kẻ]] [[File:MB_Tools_Icon_Ruler.PNG|25px|link=]] để dễ sử dụng hơn. Người dùng có thể phóng to hoặc thu nhỏ công cụ này bằng 2 ngón tay và tích hợp thêm nút xoay.
  
==v2.37.2.0 (2020-11-02)==
+
==Bản cập nhật v2.37.2.0 (2020-11-02)==
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - The [[Polls_Quiz|Poll/Quiz]] [[File:I-poll-quiz.svg|25px|link=]] voting result page [[File:Poll EDU.png|25px|link=]] shows all options in descending order.
 
: - The [[Polls_Quiz|Poll/Quiz]] [[File:I-poll-quiz.svg|25px|link=]] voting result page [[File:Poll EDU.png|25px|link=]] shows all options in descending order.
 
: - The Zoom Windows client remains open and active even after the host signs out.
 
: - The Zoom Windows client remains open and active even after the host signs out.
Line 64: Line 64:
 
:* MM-dd-yyyy: All other languages
 
:* MM-dd-yyyy: All other languages
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
 
: - Enhanced file compatibility for .SVG files.
 
: - Enhanced file compatibility for .SVG files.
 
: - The "Cast Out" feature now captures and sends the system audio.
 
: - The "Cast Out" feature now captures and sends the system audio.
 
: - Added support for Spanish in [[Live_captions|Live Caption]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]].
 
: - Added support for Spanish in [[Live_captions|Live Caption]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]].
: - Host can start a new [[Magic_Box/Throw|Throw]] [[File:I-magic-box-throwtool.svg|25px|link=]] session by tapping the reload button on the Throw menu in the Magic Box.
+
: - Host can start a new [[es:Magic_Box_Throw|Throw]] [[File:I-magic-box-throwtool.svg|25px|link=]] session by tapping the reload button on the Throw menu in the Magic Box.
 
: - Host can reset an answered question in [[Polls_Quiz|Poll/Quiz]]  [[File:I-poll-quiz.svg|25px|link=]] .
 
: - Host can reset an answered question in [[Polls_Quiz|Poll/Quiz]]  [[File:I-poll-quiz.svg|25px|link=]] .
 
: - Host can show his/her myViewBoard portal QR code within the "Poll/Quiz" menu.
 
: - Host can show his/her myViewBoard portal QR code within the "Poll/Quiz" menu.
 
: - When exporting responses, the .CSV file now includes the total time (in seconds) each attendee spent to answer a question.
 
: - When exporting responses, the .CSV file now includes the total time (in seconds) each attendee spent to answer a question.
  
==v2.36.3.0 (2020-10-12)==
+
==Bản cập nhật v2.36.3.0 (2020-10-12)==
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - Changed the [[Magic_Box/Import_Resource|"import document"]] behavior from appending pages to inserting pages.
 
: - Changed the [[Magic_Box/Import_Resource|"import document"]] behavior from appending pages to inserting pages.
 
: - Laser point now appears on the center of the screen where the main window is located.
 
: - Laser point now appears on the center of the screen where the main window is located.
 
: - Tapping the [[Pen|pen]] [[File:I-main-toolbar-pen.svg|25px|link=]] menu button on a ViewBoard using a stylus (with a thin and thick end) will open the ViewBoard pen menu.
 
: - Tapping the [[Pen|pen]] [[File:I-main-toolbar-pen.svg|25px|link=]] menu button on a ViewBoard using a stylus (with a thin and thick end) will open the ViewBoard pen menu.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
 
: - Updated UI layout of the [[Polls_Quiz|Poll/Quiz]] [[File:I-poll-quiz.svg|20px|link=]] main page to accommodate long text in some languages.
 
: - Updated UI layout of the [[Polls_Quiz|Poll/Quiz]] [[File:I-poll-quiz.svg|20px|link=]] main page to accommodate long text in some languages.
 
: - The video aspect ratio remains intact even if the user resizes the USB camera window.
 
: - The video aspect ratio remains intact even if the user resizes the USB camera window.
 
: - [[Live_captions|Live Caption]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]] shows on the screen where the app is located.
 
: - [[Live_captions|Live Caption]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]] shows on the screen where the app is located.
 
: - When opening a [[Cloud_Integration|cloud drive]], Whiteboard now opens to the last location accessed during the previous session.
 
: - When opening a [[Cloud_Integration|cloud drive]], Whiteboard now opens to the last location accessed during the previous session.
: - Users can go to the next or previous student's answer directly by tapping the next or previous button inside the [[Magic_Box/Pop_Quiz|Pop Quiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] menu.
+
: - Users can go to the next or previous student's answer directly by tapping the next or previous button inside the [[Magic_Box_Pop_Quiz|Pop Quiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] menu.
 
: - When inserting a hyperlink on images captured using the screenshot feature of the [[Embed_browser|embed browser]], Whiteboard autofills the URL field with the URL of the captured webpage.
 
: - When inserting a hyperlink on images captured using the screenshot feature of the [[Embed_browser|embed browser]], Whiteboard autofills the URL field with the URL of the captured webpage.
  
==v2.35.5.0 (2020-09-07)==
+
==Bản cập nhật v2.35.5.0 (2020-09-07)==
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
 
: - Support for [[Signing_In_to_myViewBoard|Apple ID Single Sign In]].
 
: - Support for [[Signing_In_to_myViewBoard|Apple ID Single Sign In]].
 
: - Support for SVG file format. It's now possible to import .svg files and save SVG content to a .vboard file. Added Traditional Chinese support for [[Live_captions|Live Caption]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]].
 
: - Support for SVG file format. It's now possible to import .svg files and save SVG content to a .vboard file. Added Traditional Chinese support for [[Live_captions|Live Caption]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]].
Line 94: Line 94:
 
::* Supports SVG 2.0 without css. <br/>''If the SVG file includes CSS, the image may not display properly, or may not display at all.''<br/>
 
::* Supports SVG 2.0 without css. <br/>''If the SVG file includes CSS, the image may not display properly, or may not display at all.''<br/>
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
:- During desktop mode, no need to tap/click the 'mouse/pen switching' button first to access the [[Magic Box]].
 
:- During desktop mode, no need to tap/click the 'mouse/pen switching' button first to access the [[Magic Box]].
 
: - Entering an entity email address during installation automatically activates and registers the software under that entity.
 
: - Entering an entity email address during installation automatically activates and registers the software under that entity.
Line 102: Line 102:
 
::* Removed the option to annotate, erase and move the camera feed
 
::* Removed the option to annotate, erase and move the camera feed
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
: - Result page interface of [[Magic_Box/Pop_Quiz|Poll/Quiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] has been enhanced.
+
: - Result page interface of [[Magic_Box_Pop_Quiz|Poll/Quiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] has been enhanced.
 
: - Option to edit the length displayed on a polygon.
 
: - Option to edit the length displayed on a polygon.
 
: - Improved toggle behavior of bullet points in the text editor.
 
: - Improved toggle behavior of bullet points in the text editor.
 
: - [[Pen/AI_Pen|AI Pen]] returns responses much faster.
 
: - [[Pen/AI_Pen|AI Pen]] returns responses much faster.
  
==v2.34.4.0 (2020-08-03)==
+
==Bản cập nhật v2.34.4.0 (2020-08-03)==
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
 
: - Added support for Arabic language.
 
: - Added support for Arabic language.
 
: - Added "Voting" [[File:Poll EDU.png|20px|link=]]  and "Random Draw" [[File:Lucky Draw EDU.png|20px|link=]] question types in [[Polls_Quiz|Poll/Quiz]] under [[Magic Box]].
 
: - Added "Voting" [[File:Poll EDU.png|20px|link=]]  and "Random Draw" [[File:Lucky Draw EDU.png|20px|link=]] question types in [[Polls_Quiz|Poll/Quiz]] under [[Magic Box]].
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - On the [[Eraser]] [[File:I-eraser-menu-eraser.svg|25px|link=]] menu, switching to presentation mode hides the Trash can icon.
 
: - On the [[Eraser]] [[File:I-eraser-menu-eraser.svg|25px|link=]] menu, switching to presentation mode hides the Trash can icon.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
 
: - Significant improvements in stroke smoothness.
 
: - Significant improvements in stroke smoothness.
 
: - Added tool tips in the [[Screen_Capture|screenshot]] menu [[file:I-main-toolbar-screen-capture.svg|25px|link=]].
 
: - Added tool tips in the [[Screen_Capture|screenshot]] menu [[file:I-main-toolbar-screen-capture.svg|25px|link=]].
Line 122: Line 122:
 
: - Use of the mouse wheel to zoom in/out on the canvas without selecting the [[Infinite_Canvas|infinite canvas]] tool first.
 
: - Use of the mouse wheel to zoom in/out on the canvas without selecting the [[Infinite_Canvas|infinite canvas]] tool first.
  
==v2.33.6.0 (2020-07-06)==
+
==Bản cập nhật v2.33.6.0 (2020-07-06)==
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
 
: - Added support for the Japanese language.
 
: - Added support for the Japanese language.
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - Changing themes no longer removes any previously set [[Customizing_the_Whiteboard_Canvas|background image]], changes the active pen, or resets [[Text/Handwriting|text]] colors.
 
: - Changing themes no longer removes any previously set [[Customizing_the_Whiteboard_Canvas|background image]], changes the active pen, or resets [[Text/Handwriting|text]] colors.
 
: - If the inserted [[Pen/AI_Pen|AI pen]] object does not have any closed region, the color fill icon on the [[Adorning_Menu|adorning menu]] is hidden.
 
: - If the inserted [[Pen/AI_Pen|AI pen]] object does not have any closed region, the color fill icon on the [[Adorning_Menu|adorning menu]] is hidden.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
: - Option to show or hide the question panel of the [[Magic_Box/Pop_Quiz|Pop Quiz]] menu [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]].
+
: - Option to show or hide the question panel of the [[Magic_Box_Pop_Quiz|Pop Quiz]] menu [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]].
: - Option to show or hide all answers in the [[Magic_Box/Pop_Quiz|Pop Quiz]] menu.
+
: - Option to show or hide all answers in the [[Magic_Box_Pop_Quiz|Pop Quiz]] menu.
: - Added a quick color selection section for pens, except [[Shape/Line|Shape]] [[File:I-shape-pen-bird.svg|25px|link=]] and [[Pen/Magic_Line_Pen|Magic Line]] [[File:I-magic-pen-line-red-white.svg|25px|link=]] pens.
+
: - Added a quick color selection section for pens, except [[Shape_Line|Shape]] [[File:I-shape-pen-bird.svg|25px|link=]] and [[Pen_Magic_Line_Pen|Magic Line]] [[File:I-magic-pen-line-red-white.svg|25px|link=]] pens.
: - Added quick selection sections for [[Shape/Line|shapes, 3D shapes, and lines]].
+
: - Added quick selection sections for [[Shape_Line|shapes, 3D shapes, and lines]].
  
==Releases Q1/Q2 2020==
+
==Bản cập nhật của Q1/Q2 2020==
 
{{Click2Hide
 
{{Click2Hide
 
|1=releasesq1q22020
 
|1=releasesq1q22020
Line 142: Line 142:
 
<big>'''v2.32.3.0 (2020-06-01)'''</big>
 
<big>'''v2.32.3.0 (2020-06-01)'''</big>
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉn Sửa'''
 
: - Removed option to set "bottom left" and "bottom right" as docking areas of the [[Main_Toolbar|main menu bar]].
 
: - Removed option to set "bottom left" and "bottom right" as docking areas of the [[Main_Toolbar|main menu bar]].
 
: - Flow direction of menus is no longer modified when placing the main toolbar on the right side of a screen.
 
: - Flow direction of menus is no longer modified when placing the main toolbar on the right side of a screen.
 
: - Conversion of user [[Text/Handwriting#Handwriting Suppor|handwriting to text]] [[File:I-text-editor-handwritting-convert.svg|25px|link=]] uses the current font size of the text editor.
 
: - Conversion of user [[Text/Handwriting#Handwriting Suppor|handwriting to text]] [[File:I-text-editor-handwritting-convert.svg|25px|link=]] uses the current font size of the text editor.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
: - Added host portal QRcode on [[Magic_Box/Pop_Quiz|Poll/Quiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] main menu.
+
: - Added host portal QRcode on [[Magic_Box_Pop_Quiz|Poll/Quiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] main menu.
 
: - User is able to hide or show the toolbar of a document camera menu.
 
: - User is able to hide or show the toolbar of a document camera menu.
  
<big>'''v2.31.5.0 (2020-05-07)'''</big>
+
<big>'''Bản cập nhật v2.31.5.0 (2020-05-07)'''</big>
  
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
 
: - Added support for the Italian language.
 
: - Added support for the Italian language.
 
: - Added support for proxy server authentication.  When proxy server authentication is required, a pop-up dialog prompts the user to type a valid account name and password to use for the proxy server sign-in.
 
: - Added support for proxy server authentication.  When proxy server authentication is required, a pop-up dialog prompts the user to type a valid account name and password to use for the proxy server sign-in.
Line 159: Line 159:
 
: - Added "Laser Stroke" feature. Host can draw lines using the [[MyViewBoard_Companion_App|Companion app]] to highlight important areas in the canvas. Host can also use the companion app to clean these lines.
 
: - Added "Laser Stroke" feature. Host can draw lines using the [[MyViewBoard_Companion_App|Companion app]] to highlight important areas in the canvas. Host can also use the companion app to clean these lines.
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - The default path of all cloud drives when opened has been updated to "root".
 
: - The default path of all cloud drives when opened has been updated to "root".
 
: - Whiteboard now keeps the location of the [[Main_Toolbar|main toolbar]] after the user switches back to whiteboard mode.
 
: - Whiteboard now keeps the location of the [[Main_Toolbar|main toolbar]] after the user switches back to whiteboard mode.
 
: - Opening a webcam automatically selects 640x480 as the default webcam video resolution.  
 
: - Opening a webcam automatically selects 640x480 as the default webcam video resolution.  
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
 
: - Added option to mute the notification alert sound.
 
: - Added option to mute the notification alert sound.
 
: - Drag any object without selecting the object.
 
: - Drag any object without selecting the object.
Line 170: Line 170:
 
: - Improved connector rendering performance when zooming or moving a canvas.
 
: - Improved connector rendering performance when zooming or moving a canvas.
  
<big>'''v2.30.5.0 (2020-04-08)'''</big>
+
<big>'''Bản cập nhật v2.30.5.0 (2020-04-08)'''</big>
  
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
 
: - Create a [[Live_Streaming_a_myViewBoard_Session|live stream]] through YouTube Live, Facebook, or WorkPlace from the [[Screen_Capture|screen recorder]] [[file:I-main-toolbar-screen-capture.svg|25px|link=]].
 
: - Create a [[Live_Streaming_a_myViewBoard_Session|live stream]] through YouTube Live, Facebook, or WorkPlace from the [[Screen_Capture|screen recorder]] [[file:I-main-toolbar-screen-capture.svg|25px|link=]].
 
: - Lock selected objects, but still be able to move them.
 
: - Lock selected objects, but still be able to move them.
Line 180: Line 180:
 
: - Added support for the Vietnamese language.
 
: - Added support for the Vietnamese language.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
: - When drawing [[Shape/Line|shapes or lines]], font sizes for length and angle measurements have been increased to provide better readability.
+
: - When drawing [[Shape_Line|shapes or lines]], font sizes for length and angle measurements have been increased to provide better readability.
 
: - Added new hotkey {{Key press|Ctrl|R}} to open the [[Screen_Capture|screen recorder]].
 
: - Added new hotkey {{Key press|Ctrl|R}} to open the [[Screen_Capture|screen recorder]].
 
: - When saving a selected multimedia resource locally, Whiteboard automatically saves the file to the “Videos”, “Music” or “Pictures” folder (depending on the file type) using an auto-generated file name.
 
: - When saving a selected multimedia resource locally, Whiteboard automatically saves the file to the “Videos”, “Music” or “Pictures” folder (depending on the file type) using an auto-generated file name.
  
<big>'''v2.29.2.1 (2020-03-02)'''</big>
+
<big>'''Bản cập nhật v2.29.2.1 (2020-03-02)'''</big>
  
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
: - Support for the Kannada and Hindi language, which are parts of Indian languages.
+
: - Hỗ trợ thêm ngôn ngữ Kannada Hindi (Ấn Độ).
: - Support [[Magic_Box/Throw|"Throw to Present"]] [[file:I-magic-box-throwtool.svg|25px|link=]] for .pptx, .pdf and image files
+
: - Hỗ trợ [[es:Magic_Box_Throw|"Gửi tệp tin thuyết trình"]] [[file:I-magic-box-throwtool.svg|25px|link=]] với các định dạng .pptx, .pdf và hình ảnh.
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - Sign in is no longer required to use the [[Text/Handwriting#Immersive Reader|Immersive Reader]].
 
: - Sign in is no longer required to use the [[Text/Handwriting#Immersive Reader|Immersive Reader]].
 
: - [[Live_captions|Live Captions]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]] is available under all modes (preparation, presentation and desktop modes).
 
: - [[Live_captions|Live Captions]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]] is available under all modes (preparation, presentation and desktop modes).
 
: - If you drag and drop an [[MyViewBoard_Original_Content|Original Content]] background image onto a canvas, [[myViewBoard Original Content]] background images are no longer added to the user defined background folder.
 
: - If you drag and drop an [[MyViewBoard_Original_Content|Original Content]] background image onto a canvas, [[myViewBoard Original Content]] background images are no longer added to the user defined background folder.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
 
: - Enhanced performance of the [[Page]] management menu.
 
: - Enhanced performance of the [[Page]] management menu.
 
: - Added the "eye dropper" function to the color picker.
 
: - Added the "eye dropper" function to the color picker.
 
: - Improved loading time during launch.
 
: - Improved loading time during launch.
  
<big>'''v2.28.1.2 (2020-02-10)'''</big>
+
<big>'''Bản cập nhật v2.28.1.2 (2020-02-10)'''</big>
  
'''Features'''
+
'''Tính Năng'''
 
: - Added support for the Tamil language, which is one of the Indian languages.
 
: - Added support for the Tamil language, which is one of the Indian languages.
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - Saving a .vboard file no longer clears the undo and redo history.
 
: - Saving a .vboard file no longer clears the undo and redo history.
 
: - Updated the outline color of selected objects to orange.
 
: - Updated the outline color of selected objects to orange.
: - Aspect ratio of [[Magic_Box/Pop_Quiz|PopQuiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] answer images are now preserved and will not be stretched.
+
: - Aspect ratio of [[Magic_Box_Pop_Quiz|PopQuiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] answer images are now preserved and will not be stretched.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
 
: - The user is able to set the language of the [[Text/Handwriting#Handwriting Support|handwriting]] recognition in the [[Configuring_Whiteboard_Settings|settings menu]].
 
: - The user is able to set the language of the [[Text/Handwriting#Handwriting Support|handwriting]] recognition in the [[Configuring_Whiteboard_Settings|settings menu]].
 
: - Palm eraser detection has been improved greatly on all ViewSonic interactive flat panels.
 
: - Palm eraser detection has been improved greatly on all ViewSonic interactive flat panels.
  
<big>'''v2.27.5.3 (2020-01-13)'''</big>
+
<big>'''Bản cập nhật v2.27.5.3 (2020-01-13)'''</big>
  
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
 
: - Added [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]]  [[Live_captions|LiveCaption]] feature. After signing in, switch to [[Presentation_Mode|presentation mode]] to use the feature.  When you speak through a microphone, closed captions appear on the top of the screen. The feature is available only for selected accounts. If you are interested, please contact us at https://myviewboard.com/contact/
 
: - Added [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]]  [[Live_captions|LiveCaption]] feature. After signing in, switch to [[Presentation_Mode|presentation mode]] to use the feature.  When you speak through a microphone, closed captions appear on the top of the screen. The feature is available only for selected accounts. If you are interested, please contact us at https://myviewboard.com/contact/
 
: - Added [[File:Audiorecording.PNG|30px|link=]] [[Screen_Capture|audio recording]] feature. It records audio from a microphone and the system. The feature is located beside the screen recorder button [[File:I-screen-capture-video-recording.svg|20px|link=]].
 
: - Added [[File:Audiorecording.PNG|30px|link=]] [[Screen_Capture|audio recording]] feature. It records audio from a microphone and the system. The feature is located beside the screen recorder button [[File:I-screen-capture-video-recording.svg|20px|link=]].
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - Assigned [[Customizing_the_Whiteboard_Canvas|background images]] are no longer saved into the application default settings.
 
: - Assigned [[Customizing_the_Whiteboard_Canvas|background images]] are no longer saved into the application default settings.
 
: - The [[Pen]] tool is the default active tool after launch.
 
: - The [[Pen]] tool is the default active tool after launch.
Line 227: Line 227:
 
: - Direction labels of the [[koershoekmeter|KoershoekMeter tool]] [[File:MB_Tools_Icon_Koershoekmeter.PNG|25px|link=]] have been updated to English.
 
: - Direction labels of the [[koershoekmeter|KoershoekMeter tool]] [[File:MB_Tools_Icon_Koershoekmeter.PNG|25px|link=]] have been updated to English.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
: - Added "question canvas" on the [[Magic_Box/Pop_Quiz|Pop Quiz]] menu [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]]. When saving a Pop Quiz session, the question is also saved.
+
: - Added "question canvas" on the [[Magic_Box_Pop_Quiz|Pop Quiz]] menu [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]]. When saving a Pop Quiz session, the question is also saved.
 
: - Improved palm eraser detection with multi-touch.
 
: - Improved palm eraser detection with multi-touch.
 
: - New hotkey {{Key press|Ctrl|Drag}} to replicate an object.
 
: - New hotkey {{Key press|Ctrl|Drag}} to replicate an object.
Line 234: Line 234:
 
}}
 
}}
  
==Other Releases (2019)==
+
==Các bản cập nhật khác (2019)==
 
{{Click2Hide
 
{{Click2Hide
 
|1=otherreleases2019
 
|1=otherreleases2019
 
|2=
 
|2=
<big>'''v2.26.4.0 (2019-12-03)'''</big>
+
<big>'''Bản cập nhật v2.26.4.0 (2019-12-03)'''</big>
  
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
 
: - Added [[File:MB_Tools_Icon_Koershoekmeter.PNG|25px|link=]] [[koershoekmeter]] to the [[Magic Box]] tools.
 
: - Added [[File:MB_Tools_Icon_Koershoekmeter.PNG|25px|link=]] [[koershoekmeter]] to the [[Magic Box]] tools.
 
: - Added a new entity feature that allows entity administrators to permit or forbid users from signing in to selected entity instances.
 
: - Added a new entity feature that allows entity administrators to permit or forbid users from signing in to selected entity instances.
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
: - Users are required to sign before using [[Magic_Box/YouTube|YouTube search]], [[Magic_Box/Image_Search|image search]] and [[Text/Handwriting#Immersive Reader|Immersive Reader]].
+
: - Users are required to sign before using [[Magic_Box/YouTube|YouTube search]], [[Magic_Box_Image_Search|image search]] and [[Text/Handwriting#Immersive Reader|Immersive Reader]].
 
: - [[Page]] management UI has been redesigned based on PowerPoint's slide management layout.
 
: - [[Page]] management UI has been redesigned based on PowerPoint's slide management layout.
: - Option to save the current [[Magic_Box/Pop_Quiz|Pop Quiz]] session in a  folder of a local or cloud drive.
+
: - Option to save the current [[Magic_Box_Pop_Quiz|Pop Quiz]] session in a  folder of a local or cloud drive.
 
: - Hotkeys have been remapped. Review the complete list of hotkeys at https://wiki.myviewboard.com/Keyboard_Shortcuts
 
: - Hotkeys have been remapped. Review the complete list of hotkeys at https://wiki.myviewboard.com/Keyboard_Shortcuts
 
: - The UX of the text editor has been reworked.
 
: - The UX of the text editor has been reworked.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
 
: - When saving, audio links inside .vboard files are saved as embedded files.
 
: - When saving, audio links inside .vboard files are saved as embedded files.
 
: - Added a transparency adjustment slider on the [[File:MB_Tools_Icon_3D Dice.PNG|25px|link=]] [[Magic_Box_3D_Dice|3D  dice]] and [[File:MB_Tools_Icon_XY Graph.PNG|25px|link=]] [[Magic_Box_XY_Graph|XY graph]] tools.
 
: - Added a transparency adjustment slider on the [[File:MB_Tools_Icon_3D Dice.PNG|25px|link=]] [[Magic_Box_3D_Dice|3D  dice]] and [[File:MB_Tools_Icon_XY Graph.PNG|25px|link=]] [[Magic_Box_XY_Graph|XY graph]] tools.
Line 257: Line 257:
 
: - [[File:I-floating-toolbar-embeded-browser.svg|25px|link=]] [[Embed browser]] has better multi-language support for websites that require the feature.
 
: - [[File:I-floating-toolbar-embeded-browser.svg|25px|link=]] [[Embed browser]] has better multi-language support for websites that require the feature.
  
<big>'''v2.25.5.0 (2019-11-06)'''</big>
+
<big>'''Bản cập nhật v2.25.5.0 (2019-11-06)'''</big>
  
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
: - Added [[File:MB_Tools_Icon_3D Dice.PNG|25px|link=]] [[Magic_Box_3D_Dice|3D dice]] and [[File:MB_Tools_Icon_XY Graph.PNG|25px|link=]] [[Magic_Box_XY_Graph|XY graph]] to the [[Magic_Box/Tools|Magic Box tools]].
+
: - Added [[File:MB_Tools_Icon_3D Dice.PNG|25px|link=]] [[Magic_Box_3D_Dice|3D dice]] and [[File:MB_Tools_Icon_XY Graph.PNG|25px|link=]] [[Magic_Box_XY_Graph|XY graph]] to the [[Magic_Box_Tools|Magic Box tools]].
 
: - Added new animation 'fade in'. Additionally, you can apply both 'fade in' and 'fade out', and also specify the animation order on any selected object.
 
: - Added new animation 'fade in'. Additionally, you can apply both 'fade in' and 'fade out', and also specify the animation order on any selected object.
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - Background images are displayed as tiles occupying a 9x9 grid on the canvas.
 
: - Background images are displayed as tiles occupying a 9x9 grid on the canvas.
 
: - The Education theme has been updated. The default background color is now white, while the default pen and text color has been updated to black.
 
: - The Education theme has been updated. The default background color is now white, while the default pen and text color has been updated to black.
 
: - Exported PDF, PPTX or images display the URL of embedded YouTube videos or web widgets.
 
: - Exported PDF, PPTX or images display the URL of embedded YouTube videos or web widgets.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
 
: - Assign preparation or presentation mode as the default mode after starting the app.
 
: - Assign preparation or presentation mode as the default mode after starting the app.
 
: - Drag and drop any [[myViewBoard Original Content]] from the [[Embed browser]] onto the canvas.
 
: - Drag and drop any [[myViewBoard Original Content]] from the [[Embed browser]] onto the canvas.
 
: - Quality of imported PDF pages have been improved.
 
: - Quality of imported PDF pages have been improved.
  
<big>'''v2.24.4.0 (2019-10-07)'''</big>
+
<big>'''Bản Cập Nhật v2.24.4.0 (2019-10-07)'''</big>
  
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
 
: - Added support for [[File:Immersive-reader.svg|25px|link=]] [[Text/Handwriting#Immersive Reader|Microsoft Immersive Reader]]. You can launch the [[Text/Handwriting#Immersive Reader|Immersive Reader]] within the [[Embed browser]] by performing a "long-press" on the selected text. You can also use it on a selected text area on the canvas, or from within the text editor.
 
: - Added support for [[File:Immersive-reader.svg|25px|link=]] [[Text/Handwriting#Immersive Reader|Microsoft Immersive Reader]]. You can launch the [[Text/Handwriting#Immersive Reader|Immersive Reader]] within the [[Embed browser]] by performing a "long-press" on the selected text. You can also use it on a selected text area on the canvas, or from within the text editor.
 
: - Added support for Google Calendar. After binding Google Calendar, sign in and tap the date on the canvas to view events listed under the "myViewBoard" calendar. Likewise, all events created here will also be saved under the "myViewBoard" calendar.
 
: - Added support for Google Calendar. After binding Google Calendar, sign in and tap the date on the canvas to view events listed under the "myViewBoard" calendar. Likewise, all events created here will also be saved under the "myViewBoard" calendar.
 
   
 
   
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - Removed the {{Key press|Shift|B}} and {{Key press|Shift|X}} hotkeys. These keys are now exclusively reserved for typing a capital B or X.
 
: - Removed the {{Key press|Shift|B}} and {{Key press|Shift|X}} hotkeys. These keys are now exclusively reserved for typing a capital B or X.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
 
: - Improvements to table cell selection. To select, perform a long press on the table cell to select.
 
: - Improvements to table cell selection. To select, perform a long press on the table cell to select.
  
<big>'''v2.23.4.3 (2019-09-09)'''</big>
+
<big>'''Bảng cập nhậtv2.23.4.3 (2019-09-09)'''</big>
  
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
: - [[Magic Box]] now includes a tab to [[Magic_Box/Image_Search|search for license-free and family-friendly images]] [[File:I-image-background.svg|25px|link=]].
+
: - [[Magic Box]] now includes a tab to [[Magic_Box_Image_Search|search for license-free and family-friendly images]] [[File:I-image-background.svg|25px|link=]].
 
: - Option to apply four different linear gradient color styles as the background color.
 
: - Option to apply four different linear gradient color styles as the background color.
 
: - New Custom Shape tool [[File:I-shapes-freehand-shape.svg|25px|link=]] converts lines, arrows, and irregular polygons drawn by the user.
 
: - New Custom Shape tool [[File:I-shapes-freehand-shape.svg|25px|link=]] converts lines, arrows, and irregular polygons drawn by the user.
 
: - Option to set default font style, size, and color on the <span class="kbd" style="color:#9A0000;padding:5px;">{{FA|fa fa-universal-access}} [[FollowMe AI]]</span> in myViewBoard.com.  
 
: - Option to set default font style, size, and color on the <span class="kbd" style="color:#9A0000;padding:5px;">{{FA|fa fa-universal-access}} [[FollowMe AI]]</span> in myViewBoard.com.  
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
: - Enhancements to the table adorning menu:
+
: - Tối ưu công cụ bảng:
::* Insert and delete table rows and columns
+
::* Chèn và xóa các hàng và cột
::* Merge and unmerge cells
+
::* Hợp và tách các ô
  
<big>'''v2.22.4.1 (2019-08-05)'''</big>
+
<big>'''Bản cập nhật v2.22.4.1 (2019-08-05)'''</big>
  
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
 
: - [[Magic Box]] now includes the [[Magic_Box_Math_Input_Panel|Windows Math Input Panel]] [[File:MB_Tools_Icon_Math Input Panel.PNG|25px|link=]] in the tool section.
 
: - [[Magic Box]] now includes the [[Magic_Box_Math_Input_Panel|Windows Math Input Panel]] [[File:MB_Tools_Icon_Math Input Panel.PNG|25px|link=]] in the tool section.
 
: - Apply fade out animation to selected text objects.
 
: - Apply fade out animation to selected text objects.
 
: - Switch between icon or detailed view on the file explorer inside Magic Box.
 
: - Switch between icon or detailed view on the file explorer inside Magic Box.
: - Sort sticky notes by colors in the [[Magic_Box/Sticky_Notes|"My Stickies"]] menu [[File:I-magic-box-sticky-note.svg|25px|link=]].
+
: - Sort sticky notes by colors in the [[Magic_Box_Sticky_Notes|"My Stickies"]] menu [[File:I-magic-box-sticky-note.svg|25px|link=]].
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
: - Updated available images and available options for [[Magic_Box/Sticky_Notes|stickers]] and [[Pen/Magic_Line_Pen|magic line pen]].  
+
: - Cập nhật hình ảnh và các tùy chọn có sẵn cho [[Magic_Box_Sticky_Notes|stickers]] and [[Pen_Magic_Line_Pen|magic line pen]].  
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
: - Minor UI enhancements to the Object rotation assistance menu.  
+
: - Tối ưu giao diện người dùng khi sử dụng tính năng xoay đối tượng.  
: - UI displays a progress bar for long operations performed on the canvas.
+
: - Hiển thị trạng thái cho các hoạt động trên bảng.
: - Save recorded video to a bound cloud drive account.
+
: - Tối ưu khả năng lưu video vào tài khoản đám mấy đã được liên kết.
  
<big>'''v2.21.2.3 (2019-07-17) Production Hotfix'''</big>
+
<big>'''Bản cập nhật v2.21.2.3 (2019-07-17) Production Hotfix'''</big>
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - If the 'unbind' command was applied to the [[Integrating_with_Zoom|integrated Zoom account]] during a Whiteboard for Windows session, opening the Zoom meeting feature displays an error message. If the user binds the Zoom account again, myViewBoard can refresh the token without requiring the user to log out.
 
: - If the 'unbind' command was applied to the [[Integrating_with_Zoom|integrated Zoom account]] during a Whiteboard for Windows session, opening the Zoom meeting feature displays an error message. If the user binds the Zoom account again, myViewBoard can refresh the token without requiring the user to log out.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
: - Search feature of the YouTube widget has been fixed.
+
: - Tối ưu tính năng tìm kiếm của tiện ích YouTube.
  
<big>'''v2.21.2.2 (2019-07-01)'''</big>
+
<big>'''Bản cập nhật v2.21.2.2 (2019-07-01)'''</big>
  
'''Features'''
+
'''Tính Năng'''
 
: - Added support for Danish, Finnish, Norwegian and Swedish languages.
 
: - Added support for Danish, Finnish, Norwegian and Swedish languages.
 
: - Use of arrow keys to move selected objects.
 
: - Use of arrow keys to move selected objects.
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - Pressing the left or right arrow key no longer flips pages.
 
: - Pressing the left or right arrow key no longer flips pages.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
 
: - Use two fingers to rotate and scale the [[Magic_Box_Clock|clock]] [[File:MB_Tools_Icon_Clock.PNG|25px|link=]], [[Magic_Box_Ruler|ruler]] [[File:MB_Tools_Icon_Ruler.PNG|25px|link=]], [[Magic_Box_Triangle|triangle]] [[File:MB_Tools_Icon_Triangle.PNG|25px|link=]] and [[Magic_Box_Protractor|protractor]] [[File:MB_Tools_Icon_Protractor.PNG|25px|link=]] tools.
 
: - Use two fingers to rotate and scale the [[Magic_Box_Clock|clock]] [[File:MB_Tools_Icon_Clock.PNG|25px|link=]], [[Magic_Box_Ruler|ruler]] [[File:MB_Tools_Icon_Ruler.PNG|25px|link=]], [[Magic_Box_Triangle|triangle]] [[File:MB_Tools_Icon_Triangle.PNG|25px|link=]] and [[Magic_Box_Protractor|protractor]] [[File:MB_Tools_Icon_Protractor.PNG|25px|link=]] tools.
 
: - [[File:I-floating-toolbar-embeded-browser.svg|25px|link=]] [[Embed browser]] is easier to scroll with touch.
 
: - [[File:I-floating-toolbar-embeded-browser.svg|25px|link=]] [[Embed browser]] is easier to scroll with touch.
  
<big>'''v2.20.4.0 (2019-06-03)'''</big>
+
<big>'''Bản cập nhật v2.20.4.0 (2019-06-03)'''</big>
  
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
 
: - Use the [[Magic Box]] tool to import .flipchart files.
 
: - Use the [[Magic Box]] tool to import .flipchart files.
: - Use the Fill color tool located in the 2D shape menu for [[Shape/Line|2D shapes, 3D shapes]] and [[Pen/AI_Pen|AI pen]] objects.
+
: - Use the Fill color tool located in the 2D shape menu for [[Shape_Line|2D shapes, 3D shapes]] and [[Pen/AI_Pen|AI pen]] objects.
 
: - Assign a local default background color in <span class="kbd" style="color:#9A0000;padding:5px;">{{FA|fa fa-universal-access}} [[FollowMe AI]]</span>. After signing in, if no default background image was assigned, the local default background color is applied.
 
: - Assign a local default background color in <span class="kbd" style="color:#9A0000;padding:5px;">{{FA|fa fa-universal-access}} [[FollowMe AI]]</span>. After signing in, if no default background image was assigned, the local default background color is applied.
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - When drawing a line with the [[Magic_Box_Ruler|ruler]] [[File:MB_Tools_Icon_Ruler.PNG|25px|link=]], the line stops at 0.
 
: - When drawing a line with the [[Magic_Box_Ruler|ruler]] [[File:MB_Tools_Icon_Ruler.PNG|25px|link=]], the line stops at 0.
 
: - Drawing behaviors for [[Magic_Box_Protractor|protractor]] [[File:MB_Tools_Icon_Protractor.PNG|25px|link=]] and [[Magic_Box_Compass|compass]] [[File:MB_Tools_Icon_Compass.PNG|25px|link=]] are now consistent.
 
: - Drawing behaviors for [[Magic_Box_Protractor|protractor]] [[File:MB_Tools_Icon_Protractor.PNG|25px|link=]] and [[Magic_Box_Compass|compass]] [[File:MB_Tools_Icon_Compass.PNG|25px|link=]] are now consistent.
Line 348: Line 348:
 
: - Objects in imported .notebook or .enb files no longer scale to fit the current canvas size. Original locations and sizes are preserved.
 
: - Objects in imported .notebook or .enb files no longer scale to fit the current canvas size. Original locations and sizes are preserved.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
 
: - Prompt to save the current opened .vboard file when the user double taps on another .vboard file.
 
: - Prompt to save the current opened .vboard file when the user double taps on another .vboard file.
 
: - Easier snap-to-edge behavior
 
: - Easier snap-to-edge behavior
 
: - Drag and move a group of objects by touch without selecting them first
 
: - Drag and move a group of objects by touch without selecting them first
  
<big>'''v2.19.3.2 (2019-05-06)'''</big>
+
<big>'''Bản cập nhật v2.19.3.2 (2019-05-06)'''</big>
  
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
 
: - Support for exporting canvases to an .iwb file
 
: - Support for exporting canvases to an .iwb file
 
: - Improvements to [[Magic_Box_Ruler|ruler]], [[Magic_Box_Protractor|protractor]], [[Magic_Box_Compass|compass]] and [[Magic_Box_Clock|clock]] to be more user friendly
 
: - Improvements to [[Magic_Box_Ruler|ruler]], [[Magic_Box_Protractor|protractor]], [[Magic_Box_Compass|compass]] and [[Magic_Box_Clock|clock]] to be more user friendly
 
: - Transparency adjustment for strokes, lines, connectors, shapes and 3D shapes via the object menu
 
: - Transparency adjustment for strokes, lines, connectors, shapes and 3D shapes via the object menu
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - Host portal URL is shown on a dedicated panel instead of pasting onto the canvas
 
: - Host portal URL is shown on a dedicated panel instead of pasting onto the canvas
 
: - Fade out animation cannot be applied to line, arc, and connector
 
: - Fade out animation cannot be applied to line, arc, and connector
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
 
: - After signing in, shows the host's tier information on the host information panel.
 
: - After signing in, shows the host's tier information on the host information panel.
 
: - [[File:I-floating-toolbar-embeded-browser.svg|25px|link=]] [[Embed browser]] supports loading URLs in a new tab.
 
: - [[File:I-floating-toolbar-embeded-browser.svg|25px|link=]] [[Embed browser]] supports loading URLs in a new tab.
  
<big>'''v2.18.3.0 (2019-04-01)'''</big>
+
<big>'''Bản cập nhật v2.18.3.0 (2019-04-01)'''</big>
  
'''Features'''
+
'''Tính Năng Mới'''
 
: - Added fade out animation option on the object menu. In [[Presentation_Mode|Presentation mode]], tap on objects where the effect has been applied to fade these objects out.
 
: - Added fade out animation option on the object menu. In [[Presentation_Mode|Presentation mode]], tap on objects where the effect has been applied to fade these objects out.
 
: - Combine multiple selected shapes into a single shape via the object menu.
 
: - Combine multiple selected shapes into a single shape via the object menu.
Line 376: Line 376:
 
: - Added support for Polish and Portuguese language.
 
: - Added support for Polish and Portuguese language.
  
'''Modifications'''
+
'''Chỉnh Sửa'''
 
: - [[Cloud_Integration|Binding of any cloud service]] cannot be done within the application.
 
: - [[Cloud_Integration|Binding of any cloud service]] cannot be done within the application.
 
: - Update of [[Pen/AI_Pen|AI Pen]] and QR Code Sharing permissions according to the up-to-date tiers.
 
: - Update of [[Pen/AI_Pen|AI Pen]] and QR Code Sharing permissions according to the up-to-date tiers.
  
'''Improvements'''
+
'''Tối Ưu'''
 
: - [[Text/Handwriting#Text-to-Speech Support|Text to speech]] profile can be configured in the settings menu.
 
: - [[Text/Handwriting#Text-to-Speech Support|Text to speech]] profile can be configured in the settings menu.
 
: - [[Text/Handwriting#Text-to-Speech Support|Text to speech]] option in the text editor works on partially selected sentences or words in a paragraph.
 
: - [[Text/Handwriting#Text-to-Speech Support|Text to speech]] option in the text editor works on partially selected sentences or words in a paragraph.
Line 387: Line 387:
 
}}
 
}}
 
{{ent:RH_nav_footer}}
 
{{ent:RH_nav_footer}}
{{DISPLAYTITLE:Whiteboard for Windows Release History}}
+
{{DISPLAYTITLE:Lịch Sử Cập Nhật Whiteboard phiên bản Windows}}
 
 
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Whiteboard for Windows Release History" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Whiteboard for Windows Release History" />
 
  
[[Category:Whiteboard for Windows]]
+
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Lịch Sử Cập Nhật Whiteboard phiên bản Windows" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Whiteboard for Windows Release History" />
[[Category:Release History]]
 

Latest revision as of 15:28, 16 June 2021

Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Các Bản Cập Nhật
Whiteboard phiên bản Windows

Bản cập nhật v2.40.5.0 (2021-02-01)

Tính Năng mới

- Xuất nhiều đối tượng đã chọn dưới dạng tệp tin ảnh PNG (yêu cầu đăng nhập).

Chỉnh Sửa

- Không hiển thị mã QR đăng nhập khi chưa kết nối máy chủ với ứng dụng.
- Thay đổi hình nền chào đón người dùng mới thành hình nền tích hợp hướng dẫn sử dụng.

Background guide.png

- Lưu tất cả các câu trả lời "Trắc Nghiệm" I-pop-quiz.svg của mỗi học sinh bằng cách thêm số vào tên tệp tin để phân biệt.

Tối Ưu

- Học sinh có thể xem kết quả "Bốc Thăm Ngẫu Nhiên" Lucky Draw EDU.png trong Ứng dụng Companion Icon companion.svg.

Bản cập nhật v2.39.5.0 (2021-01-04)

Tính Năng Mới

- Hỗ trợ tính năng quản lý tổ chức mới: bật/ tắt trình duyệt nhúng.
- Nút 'xóa hình vẽ tay' Trash-icon-stroke-ed.svg trong thanh công cụ tẩy giúp xóa toàn bộ hình vẽ tay trên trang hiện tại hoặc trên tất cả các trang.

Chỉnh Sửa

- Thiết lập chủ đề mặc định là 'Giáo dục'.
- Phụ đề trực tiếp Live-captions-on.svg sẽ tự động biến mất sau khi kết thúc 5 giây.
- Cổng SSO mở trong trình duyệt mặc định của thiết bị.
- Phiên Trắc nghiệm I-pop-quiz.svg được lưu vào thư mục với tên mặc định dưới dạng ngày và giờ hiện tại.
- Thay đổi quy trình kích hoạt mới. Người dùng sẽ kích hoạt từ trang chủ trong phần mềm thay vì kích hoạt trong quá trình cài đặt.
- Thay đổi phương thức cài đặt nâng cao giúp quản trị viên dễ dàng nâng cấp phần mềm qua OTA.

Tối Ưu

- Giảm thời gian truy cập [[MyViewBoard_Original_Content|Thư viện bài giảng ].
- Không tăng dung lượng tệp tin .vboard khi nhập nhiều tệp tin media giống nhau.
- Các phép đo hình học với hình nền lưới được quy định 1 cm tương ứng kích thước lưới 2x2. Điều này cho phép sử dụng công cụ thước kẻ, lưới hình vuông và công cụ la bàn để đo hình học.
- Bảng thông tin máy chủ tích hợp đường dẫn tải xuống trực tiếp Ứng dụng Companion Icon companion.svg.
- Thêm liên kết 'Cộng Đồng myViewBoard' trong danh mục cài đặt.

Bản cập nhật v2.38.5.0 (2020-12-07)

Tính Năng Mới

- Người dùng có thể xóa tất cả hình vẽ tay trên bảng bằng cách nhấp vào nút Trash-icon-stroke-ed.svg trong danh mục tẩy.
- Hỗ trợ tính năng tệp tin/thư mục đã chia sẻgần đây trong Google Drive.
- Hỗ trợ tính năng tệp tin/thư mục đã chia sẻgần đây trên OneDrive và OneDrive cho Doanh Nghiệp.
- Nếu 'Mật Khẩu Phiên' được kích hoạt trong cài đặt FollowMe, mật khẩu 4 số có thể được xem từ bảng điều khiển máy chủ.
- Người dùng có thể bật/tắt chế độ tự động làm mượt nét vẽ từ danh mục 'Cài đặt'. Tính năng này sẽ được bật ở chế độ mặc định.

Chỉnh Sửa

- Xóa các đường dẫn URLs của video cũ.
- Công cụ tẩy sẽ không xóa đối tượng khi người dùng chọn xóa hình vẽ tay Trash-icon-stroke-ed.svg.

Tối Ưu

- Thông báo đăng xuất khi không hoạt động sau khi đăng nhập.
- Hiển thị hướng dẫn trong công cụ tẩy I-eraser-menu-eraser.svg.
- Thông tin về Bản cập nhật hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ.
- Tối ưu công cụ thước kẻ MB Tools Icon Ruler.PNG để dễ sử dụng hơn. Người dùng có thể phóng to hoặc thu nhỏ công cụ này bằng 2 ngón tay và tích hợp thêm nút xoay.

Bản cập nhật v2.37.2.0 (2020-11-02)

Chỉnh Sửa

- The Poll/Quiz I-poll-quiz.svg voting result page Poll EDU.png shows all options in descending order.
- The Zoom Windows client remains open and active even after the host signs out.
- Time string updated to use the 24-hour clock format. Date string formats follow the rules below:
 • yyyy/mm/dd: Arabic
 • dd-MM-yyyy: Danish, Finnish, French, Norwegian, Russian, Swedish
 • MM-dd-yyyy: All other languages

Tối Ưu

- Enhanced file compatibility for .SVG files.
- The "Cast Out" feature now captures and sends the system audio.
- Added support for Spanish in Live Caption Live-captions-on.svg.
- Host can start a new Throw I-magic-box-throwtool.svg session by tapping the reload button on the Throw menu in the Magic Box.
- Host can reset an answered question in Poll/Quiz I-poll-quiz.svg .
- Host can show his/her myViewBoard portal QR code within the "Poll/Quiz" menu.
- When exporting responses, the .CSV file now includes the total time (in seconds) each attendee spent to answer a question.

Bản cập nhật v2.36.3.0 (2020-10-12)

Chỉnh Sửa

- Changed the "import document" behavior from appending pages to inserting pages.
- Laser point now appears on the center of the screen where the main window is located.
- Tapping the pen I-main-toolbar-pen.svg menu button on a ViewBoard using a stylus (with a thin and thick end) will open the ViewBoard pen menu.

Tối Ưu

- Updated UI layout of the Poll/Quiz I-poll-quiz.svg main page to accommodate long text in some languages.
- The video aspect ratio remains intact even if the user resizes the USB camera window.
- Live Caption Live-captions-on.svg shows on the screen where the app is located.
- When opening a cloud drive, Whiteboard now opens to the last location accessed during the previous session.
- Users can go to the next or previous student's answer directly by tapping the next or previous button inside the Pop Quiz I-pop-quiz.svg menu.
- When inserting a hyperlink on images captured using the screenshot feature of the Embedded browser, Whiteboard autofills the URL field with the URL of the captured webpage.

Bản cập nhật v2.35.5.0 (2020-09-07)

Tính Năng Mới

- Support for Apple ID Single Sign In.
- Support for SVG file format. It's now possible to import .svg files and save SVG content to a .vboard file. Added Traditional Chinese support for Live Caption Live-captions-on.svg.
 • Full support for SVG 1.0
 • Supports SVG 2.0 without css.
  If the SVG file includes CSS, the image may not display properly, or may not display at all.

Chỉnh Sửa

- During desktop mode, no need to tap/click the 'mouse/pen switching' button first to access the Magic Box.
- Entering an entity email address during installation automatically activates and registers the software under that entity.
- USB Camera feature has been reworked:
 • Greatly reduced CPU usage when the camera is active
 • Limited the number of resolution options available to the user
 • Removed the option to annotate, erase and move the camera feed

Tối Ưu

- Result page interface of Poll/Quiz I-pop-quiz.svg has been enhanced.
- Option to edit the length displayed on a polygon.
- Improved toggle behavior of bullet points in the text editor.
- AI Pen returns responses much faster.

Bản cập nhật v2.34.4.0 (2020-08-03)

Tính Năng Mới

- Added support for Arabic language.
- Added "Voting" Poll EDU.png and "Random Draw" Lucky Draw EDU.png question types in Poll/Quiz under Magic Box.

Chỉnh Sửa

- On the Eraser I-eraser-menu-eraser.svg menu, switching to presentation mode hides the Trash can icon.

Tối Ưu

- Significant improvements in stroke smoothness.
- Added tool tips in the screenshot menu I-main-toolbar-screen-capture.svg.
- Use of the mouse middle button to move the canvas without selecting the infinite canvas tool first.
- Use of the mouse wheel to zoom in/out on the canvas without selecting the infinite canvas tool first.

Bản cập nhật v2.33.6.0 (2020-07-06)

Tính Năng Mới

- Added support for the Japanese language.

Chỉnh Sửa

- Changing themes no longer removes any previously set background image, changes the active pen, or resets text colors.
- If the inserted AI pen object does not have any closed region, the color fill icon on the adorning menu is hidden.

Tối Ưu

- Option to show or hide the question panel of the Pop Quiz menu I-pop-quiz.svg.
- Option to show or hide all answers in the Pop Quiz menu.
- Added a quick color selection section for pens, except Shape I-shape-pen-bird.svg and Magic Line I-magic-pen-line-red-white.svg pens.
- Added quick selection sections for shapes, 3D shapes, and lines.

Bản cập nhật của Q1/Q2 2020

v2.32.3.0 (2020-06-01)

Chỉn Sửa

- Removed option to set "bottom left" and "bottom right" as docking areas of the main menu bar.
- Flow direction of menus is no longer modified when placing the main toolbar on the right side of a screen.
- Conversion of user handwriting to text I-text-editor-handwritting-convert.svg uses the current font size of the text editor.

Tối Ưu

- Added host portal QRcode on Poll/Quiz I-pop-quiz.svg main menu.
- User is able to hide or show the toolbar of a document camera menu.

Bản cập nhật v2.31.5.0 (2020-05-07)

Tính Năng Mới

- Added support for the Italian language.
- Added support for proxy server authentication. When proxy server authentication is required, a pop-up dialog prompts the user to type a valid account name and password to use for the proxy server sign-in.
- Added Poll/Quiz I-poll-quiz.svg feature to handle formatted questions. Supported question types include "Multiple Choices" I-poll-quiz-multiple-choice.svg, "True/False" I-poll-quiz-true-false.svg, "Rating" I-poll-quiz-rating.svg and "Free Response" I-poll-quiz-free-answer.svg.
Hosts can save questions in a .vBoard file. Attendees can answer questions through the Companion app or myViewBoard website.
Results can be shown with a bar chart and exported to a .csv file. The feature is available in "Premium" tier and above.
- Added "Laser Stroke" feature. Host can draw lines using the Companion app to highlight important areas in the canvas. Host can also use the companion app to clean these lines.

Chỉnh Sửa

- The default path of all cloud drives when opened has been updated to "root".
- Whiteboard now keeps the location of the main toolbar after the user switches back to whiteboard mode.
- Opening a webcam automatically selects 640x480 as the default webcam video resolution.

Tối Ưu

- Added option to mute the notification alert sound.
- Drag any object without selecting the object.
- Added support for "Starred" folders on Google Drive.
- Improved connector rendering performance when zooming or moving a canvas.

Bản cập nhật v2.30.5.0 (2020-04-08)

Tính Năng Mới

- Create a live stream through YouTube Live, Facebook, or WorkPlace from the screen recorder I-main-toolbar-screen-capture.svg.
- Lock selected objects, but still be able to move them.
- Import Google Slides, Docs and Jamboards from Google Drive.
- Access myViewBoard Original Content background images in the Background management menu.
- Access myViewBoard Original Content templates in the File management menu.
- Added support for the Vietnamese language.

Tối Ưu

- When drawing shapes or lines, font sizes for length and angle measurements have been increased to provide better readability.
- Added new hotkey Ctrl+R to open the screen recorder.
- When saving a selected multimedia resource locally, Whiteboard automatically saves the file to the “Videos”, “Music” or “Pictures” folder (depending on the file type) using an auto-generated file name.

Bản cập nhật v2.29.2.1 (2020-03-02)

Tính Năng Mới

- Hỗ trợ thêm ngôn ngữ Kannada và Hindi (Ấn Độ).
- Hỗ trợ "Gửi tệp tin thuyết trình" I-magic-box-throwtool.svg với các định dạng .pptx, .pdf và hình ảnh.

Chỉnh Sửa

- Sign in is no longer required to use the Immersive Reader.
- Live Captions Live-captions-on.svg is available under all modes (preparation, presentation and desktop modes).
- If you drag and drop an Original Content background image onto a canvas, myViewBoard Originals background images are no longer added to the user defined background folder.

Tối Ưu

- Enhanced performance of the Pages in Whiteboard management menu.
- Added the "eye dropper" function to the color picker.
- Improved loading time during launch.

Bản cập nhật v2.28.1.2 (2020-02-10)

Tính Năng

- Added support for the Tamil language, which is one of the Indian languages.

Chỉnh Sửa

- Saving a .vboard file no longer clears the undo and redo history.
- Updated the outline color of selected objects to orange.
- Aspect ratio of PopQuiz I-pop-quiz.svg answer images are now preserved and will not be stretched.

Tối Ưu

- The user is able to set the language of the handwriting recognition in the settings menu.
- Palm eraser detection has been improved greatly on all ViewSonic interactive flat panels.

Bản cập nhật v2.27.5.3 (2020-01-13)

Tính Năng Mới

- Added Live-captions-on.svg LiveCaption feature. After signing in, switch to presentation mode to use the feature. When you speak through a microphone, closed captions appear on the top of the screen. The feature is available only for selected accounts. If you are interested, please contact us at https://myviewboard.com/contact/
- Added Audiorecording.PNG audio recording feature. It records audio from a microphone and the system. The feature is located beside the screen recorder button I-screen-capture-video-recording.svg.

Chỉnh Sửa

- Assigned background images are no longer saved into the application default settings.
- The Pen tool is the default active tool after launch.
- The UI layout of the resource management menu has been changed to make it cleaner.
- Direction labels of the KoershoekMeter tool MB Tools Icon Koershoekmeter.PNG have been updated to English.

Tối Ưu

- Added "question canvas" on the Pop Quiz menu I-pop-quiz.svg. When saving a Pop Quiz session, the question is also saved.
- Improved palm eraser detection with multi-touch.
- New hotkey Ctrl+Drag to replicate an object.
- Updated German and Spanish translations


Các bản cập nhật khác (2019)

Bản cập nhật v2.26.4.0 (2019-12-03)

Tính Năng Mới

- Added MB Tools Icon Koershoekmeter.PNG Magic Box navigational compass to the Magic Box tools.
- Added a new entity feature that allows entity administrators to permit or forbid users from signing in to selected entity instances.

Chỉnh Sửa

- Users are required to sign before using YouTube search, image search and Immersive Reader.
- Pages in Whiteboard management UI has been redesigned based on PowerPoint's slide management layout.
- Option to save the current Pop Quiz session in a folder of a local or cloud drive.
- Hotkeys have been remapped. Review the complete list of hotkeys at https://wiki.myviewboard.com/Keyboard_Shortcuts
- The UX of the text editor has been reworked.

Tối Ưu

- When saving, audio links inside .vboard files are saved as embedded files.
- Added a transparency adjustment slider on the MB Tools Icon 3D Dice.PNG 3D dice and MB Tools Icon XY Graph.PNG XY graph tools.
- Added a color selection option for the pen on the MB Tools Icon XY Graph.PNG XY graph tool.
- I-floating-toolbar-embeded-browser.svg Embedded browser has better multi-language support for websites that require the feature.

Bản cập nhật v2.25.5.0 (2019-11-06)

Tính Năng Mới

- Added MB Tools Icon 3D Dice.PNG 3D dice and MB Tools Icon XY Graph.PNG XY graph to the Magic Box tools.
- Added new animation 'fade in'. Additionally, you can apply both 'fade in' and 'fade out', and also specify the animation order on any selected object.

Chỉnh Sửa

- Background images are displayed as tiles occupying a 9x9 grid on the canvas.
- The Education theme has been updated. The default background color is now white, while the default pen and text color has been updated to black.
- Exported PDF, PPTX or images display the URL of embedded YouTube videos or web widgets.

Tối Ưu

- Assign preparation or presentation mode as the default mode after starting the app.
- Drag and drop any myViewBoard Originals from the Embedded browser onto the canvas.
- Quality of imported PDF pages have been improved.

Bản Cập Nhật v2.24.4.0 (2019-10-07)

Tính Năng Mới

- Added support for Immersive-reader.svg Microsoft Immersive Reader. You can launch the Immersive Reader within the Embedded browser by performing a "long-press" on the selected text. You can also use it on a selected text area on the canvas, or from within the text editor.
- Added support for Google Calendar. After binding Google Calendar, sign in and tap the date on the canvas to view events listed under the "myViewBoard" calendar. Likewise, all events created here will also be saved under the "myViewBoard" calendar.

Chỉnh Sửa

- Removed the Shift+B and Shift+X hotkeys. These keys are now exclusively reserved for typing a capital B or X.

Tối Ưu

- Improvements to table cell selection. To select, perform a long press on the table cell to select.

Bảng cập nhậtv2.23.4.3 (2019-09-09)

Tính Năng Mới

- Magic Box now includes a tab to search for license-free and family-friendly images I-image-background.svg.
- Option to apply four different linear gradient color styles as the background color.
- New Custom Shape tool I-shapes-freehand-shape.svg converts lines, arrows, and irregular polygons drawn by the user.
- Option to set default font style, size, and color on the FollowMe in myViewBoard.com.

Tối Ưu

- Tối ưu công cụ bảng:
 • Chèn và xóa các hàng và cột
 • Hợp và tách các ô

Bản cập nhật v2.22.4.1 (2019-08-05)

Tính Năng Mới

- Magic Box now includes the Windows Math Input Panel MB Tools Icon Math Input Panel.PNG in the tool section.
- Apply fade out animation to selected text objects.
- Switch between icon or detailed view on the file explorer inside Magic Box.
- Sort sticky notes by colors in the "My Stickies" menu I-magic-box-sticky-note.svg.

Chỉnh Sửa

- Cập nhật hình ảnh và các tùy chọn có sẵn cho stickers and magic line pen.

Tối Ưu

- Tối ưu giao diện người dùng khi sử dụng tính năng xoay đối tượng.
- Hiển thị trạng thái cho các hoạt động trên bảng.
- Tối ưu khả năng lưu video vào tài khoản đám mấy đã được liên kết.

Bản cập nhật v2.21.2.3 (2019-07-17) Production Hotfix

Chỉnh Sửa

- If the 'unbind' command was applied to the integrated Zoom account during a Whiteboard for Windows session, opening the Zoom meeting feature displays an error message. If the user binds the Zoom account again, myViewBoard can refresh the token without requiring the user to log out.

Tối Ưu

- Tối ưu tính năng tìm kiếm của tiện ích YouTube.

Bản cập nhật v2.21.2.2 (2019-07-01)

Tính Năng

- Added support for Danish, Finnish, Norwegian and Swedish languages.
- Use of arrow keys to move selected objects.

Chỉnh Sửa

- Pressing the left or right arrow key no longer flips pages.

Tối Ưu

- Use two fingers to rotate and scale the clock MB Tools Icon Clock.PNG, ruler MB Tools Icon Ruler.PNG, triangle MB Tools Icon Triangle.PNG and protractor MB Tools Icon Protractor.PNG tools.
- I-floating-toolbar-embeded-browser.svg Embedded browser is easier to scroll with touch.

Bản cập nhật v2.20.4.0 (2019-06-03)

Tính Năng Mới

- Use the Magic Box tool to import .flipchart files.
- Use the Fill color tool located in the 2D shape menu for 2D shapes, 3D shapes and AI pen objects.
- Assign a local default background color in FollowMe. After signing in, if no default background image was assigned, the local default background color is applied.

Chỉnh Sửa

- When drawing a line with the ruler MB Tools Icon Ruler.PNG, the line stops at 0.
- Drawing behaviors for protractor MB Tools Icon Protractor.PNG and compass MB Tools Icon Compass.PNG are now consistent.
- Measurement for the ruler MB Tools Icon Ruler.PNG and compass MB Tools Icon Compass.PNG are now consistent.
- Objects in imported .notebook or .enb files no longer scale to fit the current canvas size. Original locations and sizes are preserved.

Tối Ưu

- Prompt to save the current opened .vboard file when the user double taps on another .vboard file.
- Easier snap-to-edge behavior
- Drag and move a group of objects by touch without selecting them first

Bản cập nhật v2.19.3.2 (2019-05-06)

Tính Năng Mới

- Support for exporting canvases to an .iwb file
- Improvements to ruler, protractor, compass and clock to be more user friendly
- Transparency adjustment for strokes, lines, connectors, shapes and 3D shapes via the object menu

Chỉnh Sửa

- Host portal URL is shown on a dedicated panel instead of pasting onto the canvas
- Fade out animation cannot be applied to line, arc, and connector

Tối Ưu

- After signing in, shows the host's tier information on the host information panel.
- I-floating-toolbar-embeded-browser.svg Embedded browser supports loading URLs in a new tab.

Bản cập nhật v2.18.3.0 (2019-04-01)

Tính Năng Mới

- Added fade out animation option on the object menu. In Presentation mode, tap on objects where the effect has been applied to fade these objects out.
- Combine multiple selected shapes into a single shape via the object menu.
- Divide an ellipse into multiple pie slices via the object menu.
- Added support for Polish and Portuguese language.

Chỉnh Sửa

- Binding of any cloud service cannot be done within the application.
- Update of AI Pen and QR Code Sharing permissions according to the up-to-date tiers.

Tối Ưu

- Text to speech profile can be configured in the settings menu.
- Text to speech option in the text editor works on partially selected sentences or words in a paragraph.
- Media player support for playing in loops.
- Assign default font and font size for the text editor in the settings menu.