Biểu Tượng Thanh Công Cụ Whiteboard

From myViewBoard
Revision as of 17:43, 17 September 2021 by Neo.Nguyen (talk | contribs) (Created page with "{{Breadcrumb3 |1=Welcome_to_myViewBoard |2=myViewBoard Whiteboard |3=Thanh công cụ Whiteboard Online }} <div id="EX...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Thanh Công Cụ Chính
MT 1 file.svg
Tệp Tin
Mở tệp tin, lưu phiên và chia sẻ mã QR.
MT 2 Magic Box.svg
Hộp Công Cụ
Thêm tệp tin từ thiết bị hoặc lưu trữ đám mây, sử dụng web tìm kiếm hình ảnh, thư viện video giáo dục, Clips, thêm video từ YouTube videos, thêm webpages và widget động, hình học 3D.
Classroom 3.0 MT 3 select.svg
Chọn Đối Tượng
Chọn, di chuyển và chỉnh sửa văn bản và hình ảnh.
Classroom 3.0 MT 4 Pen.svg
Bút
Viết và vẽ tự do. Nhấp 2 lần để mở các tùy chọn bút.
Classroom 3.0 MT 5 eraser.svg
Tẩy
Xóa đối tượng. Nhấp 2 lần để mở các tùy chọn tẩy.
Classroom 3.0 MT 6 sticky.svg
Ghi Chú Dính
Thêm các bảng ghi chú màu sắc trên bảng và có thể di chuyển các ghi chú này.
Classroom 3.0 MT 7 shapes.svg
Hình Học
Vẽ các loại hình học với màu sắc và tùy chọn khác nhau.
Classroom 3.0 MT 8 text.svg
Văn Bản/Viết tay
Nhấp vào bảng để thêm văn bảng. Tùy chỉnh phông chữ, kích cỡ chứ, màu sắc và định dạng.
Zoom-in2.svg
Zoom
Sử dụng thanh trượt để phóng to và thu nhỏ nội dung.
Classroom 3.0 MT 9 undo.svg
Hoàn Tác
Hoàn tác lại hành động trước đó.
Classroom 3.0 MT 91 redo.svg
Làm Lại
Làm lại hành động.
Classroom 3.0 MT 92 background.svg
Hình Nền
Thay đổi hình nền từ công cụ tìm kiếm hình ảnh, thiết bị hoặc từ thư viện bài giảng myViewBoard Originals.
WhiteboardOnlineUIJuly2021.png
 


ver 1.0 20210113
For more information, visit wiki.myviewboard.com.
3Finches.png
VS logo.svg
My logo onRed.pngLetter myviewboard white.svg Whiteboard online
 

 

Để in, người dùng hãy nhấp vào biểu tượng máy in ở góc trên bên phải và làm theo các bước sau:
  • Cài đặt lề về chế độ none.
  • Kích hoạt chế độ in background graphics.

 

Logo myviewboard.svg

Wiki print icon.svg

Learn more 990000.svg Tìm Hiểu Thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Tìm Hiểu thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png