Difference between revisions of "vi:Welcome to myViewBoard"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
Line 39: Line 39:
 
|37=[[Using_myViewBoard_in_Distance_Learning|Sử dụng myViewBoard cho Học trực tuyến]] ÷ [[Classroom|Lớp học ảo]] ÷ [[Whiteboard|Bảng trắng kỹ thuật số]]  
 
|37=[[Using_myViewBoard_in_Distance_Learning|Sử dụng myViewBoard cho Học trực tuyến]] ÷ [[Classroom|Lớp học ảo]] ÷ [[Whiteboard|Bảng trắng kỹ thuật số]]  
 
|38=Hướng dẫn sử dụng dữ liệu các nhân trên các thiết bị sử dụng myViewBoard
 
|38=Hướng dẫn sử dụng dữ liệu các nhân trên các thiết bị sử dụng myViewBoard
|39=[[Whiteboard_for_Windows#Import_content_tools|Nhập dữ liệu vào Whiteboard]] ÷ [[Classroom#Import_and_save_lessons|Nhập dữ liệu vào Classroom]] ÷ [[Quản lý dữ liệu]]  
+
|39=[[Whiteboard_for_Windows#Import_content_tools|Nhập dữ liệu vào Whiteboard]] ÷ [[Classroom#Import_and_save_lessons|Nhập dữ liệu vào Classroom]] ÷ [[File Management|Quản lý dữ liệu]]  
 
|40=Công cụ Magic Box là gì? Sử dụng như thế nào?
 
|40=Công cụ Magic Box là gì? Sử dụng như thế nào?
 
|41=[[Magic_Box|Magic Box cho Whiteboard]] ÷ [[#lsth:Classroom/Features|Magic Box cho Classroom]]
 
|41=[[Magic_Box|Magic Box cho Whiteboard]] ÷ [[#lsth:Classroom/Features|Magic Box cho Classroom]]
Line 45: Line 45:
 
|W='''''Whiteboard'''''  
 
|W='''''Whiteboard'''''  
 
|C='''''Classroom'''''
 
|C='''''Classroom'''''
|43A=[[Văn bản/Viết tay]] ÷ [[Text/Handwriting#Immersive_Reader|Immersive Reader]] ÷ [[Live_captions|Live Captions]]
+
|43A=[[Text/Handwriting|Văn bản/Viết tay]] ÷ [[Text/Handwriting#Immersive_Reader|Immersive Reader]] ÷ [[Live_captions|Live Captions]]
 
|43B=[[Text/Handwriting|Văn bản]] ÷ [[Text/Handwriting#Immersive_Reader|Immersive Reader]]
 
|43B=[[Text/Handwriting|Văn bản]] ÷ [[Text/Handwriting#Immersive_Reader|Immersive Reader]]
 
|44=Chia sẻ màn hình, video và âm thanh
 
|44=Chia sẻ màn hình, video và âm thanh
|45A=[[Trình chiếu không dây]] ÷ [[Gửi màn hình]] ÷ [[Receive Screen]]
+
|45A=[[Wireless Presentation|Trình chiếu không dây]] ÷ [[Send Screen|Gửi màn hình]] ÷ [[Receive Screen]]
 
|45B=[[Classroom#Invite_students|Mời học sinh]] ÷ [[Classroom_for_Teachers|Học trực tuyến]] ÷ [[Classroom#Record_lessons|Quay bài giảng]]
 
|45B=[[Classroom#Invite_students|Mời học sinh]] ÷ [[Classroom_for_Teachers|Học trực tuyến]] ÷ [[Classroom#Record_lessons|Quay bài giảng]]
 
|46=Hướng dẫn sử dụng myViewBoard Whiteboard cho họp trực tuyến
 
|46=Hướng dẫn sử dụng myViewBoard Whiteboard cho họp trực tuyến
 
|47=[[Integrating_with_Zoom|Tích hợp Zoom]] ÷ [[Using_myViewBoard_in_Virtual_Meetings|Hội nghị truyền hình]] ÷ [[Live_Streaming_a_Whiteboard_Session|Phát trực tuyến với phiên bản Windows]] / [[MyViewBoard_Live|Android]]
 
|47=[[Integrating_with_Zoom|Tích hợp Zoom]] ÷ [[Using_myViewBoard_in_Virtual_Meetings|Hội nghị truyền hình]] ÷ [[Live_Streaming_a_Whiteboard_Session|Phát trực tuyến với phiên bản Windows]] / [[MyViewBoard_Live|Android]]
 
|48=Hướng dẫn truy cập dữ liệu đám mây và phần mềm Gọi Video với myViewBoard
 
|48=Hướng dẫn truy cập dữ liệu đám mây và phần mềm Gọi Video với myViewBoard
|49=[[FollowMe|Cài đặt FollowMe]] ÷ [[Tích hợp lưu trữ đám mây]]
+
|49=[[FollowMe|Cài đặt FollowMe]] ÷ [[Cloud Integration|Tích hợp lưu trữ đám mây]]
 
|50=Hướng dẫn tự tạo phiên trực tuyến với myViewBoard Whiteboard
 
|50=Hướng dẫn tự tạo phiên trực tuyến với myViewBoard Whiteboard
 
|51=[[Screen Capture|Ghi hình]] ÷ [[Live_Streaming_a_Whiteboard_Session|Phát trực tiếp với Windows]] / [[MyViewBoard_Live|Android]] ÷ [[File Management|Truy cập phiên bằng mã QR]]
 
|51=[[Screen Capture|Ghi hình]] ÷ [[Live_Streaming_a_Whiteboard_Session|Phát trực tiếp với Windows]] / [[MyViewBoard_Live|Android]] ÷ [[File Management|Truy cập phiên bằng mã QR]]
 
|52=Hướng dẫn sử dụng các công cụ tìm kiếm trong các phiên trực tuyến  
 
|52=Hướng dẫn sử dụng các công cụ tìm kiếm trong các phiên trực tuyến  
|53=[[Trình duyệt nhúng]] ÷ [[Magic_Box/YouTube|Youtube Video]] ÷ [[Magic_Box/Image_Search|Tìm kiếm bằng hình ảnh]] ÷ [[Bút AI]]
+
|53=[[Embed_browser|Trình duyệt nhúng]] ÷ [[Magic_Box/YouTube|Youtube Video]] ÷ [[Magic_Box/Image_Search|Tìm kiếm bằng hình ảnh]] ÷ [[AI Pen|Bút AI]]
|54=Hướng dẫn sử dụng các công cụ trắc nghiệm, bỏ phiếu, câu hỏi|55A=[[Magic_Box/Trắc nghiệm]] ÷ [[Polls_Quiz|Bỏ phiếu]] ÷ [[Magic_Box/Throw|Gửi Tên Tin]]
+
|54=Hướng dẫn sử dụng các công cụ trắc nghiệm, bỏ phiếu, câu hỏi|55A=[[Magic_Box/Pop_Quiz|Trắc nghiệm]] ÷ [[Polls_Quiz|Bỏ phiếu]] ÷ [[Magic_Box/Throw|Gửi Tệp Tin]]
 
|55B=[[Huddle|Nhóm]]
 
|55B=[[Huddle|Nhóm]]
 
}}
 
}}

Revision as of 12:18, 16 February 2021

myViewBoard Visual Learning Platform
Kết nối, giao tiếp và tương tác với myViewBoard - hệ sinh thái cho không gian kỹ thuật số.
myViewBoard Visual Learning Platform
Kết nối, giao tiếp và tương tác với myViewBoard - hệ sinh thái cho không gian kỹ thuật số.

Dịch vụ của chúng tôi

New whiteboard logo.svg
Whiteboard
Bảng trắng kỹ thuật số cho hệ điều hành Windows/Android và trực tuyến
Myviewboard icon single.svg
myViewBoard.com
Phần mềm, dịch vụ và cài đặt cho hệ sinh thái myViewBoard
Icon Classroom.svg
Classroom
Phòng học trực tuyến cho giáo dục từ xa và học tập kết hợp
New whiteboard logo.svg
Whiteboard
Bảng trắng kỹ thuật số cho hệ điều hành Windows/Android và trực tuyến
Myviewboard icon single.svg
myViewBoard.com
Phần mềm, dịch vụ và cài đặt cho hệ sinh thái myViewBoard
Icon Classroom.svg
Classroom
Phòng học trực tuyến cho giáo dục từ xa và học tập kết hợp
Icon companion.svg
Companion
Điều khiển từ xa và
đăng nhập nhanh với Whiteboard
Icon Display.svg
Display
Phản chiếu màn hình
không dây
Icon Manager.svg
Manager
Quản lý IT cài đặt
phần cứng ViewSonic
Icon Recorder.svg
Record
Ứng dụng chụp màn hình cho thiết bị Android
Icon Live full.svg
Live
Phát trực tuyến Whiteboard cho nền tảng Android
Icon companion.svg
Companion
Điều khiển từ xa và
đăng nhập nhanh với Whiteboard
Icon Display.svg
Display
Phản chiếu màn hình
không dây
Icon Manager.svg
Manager
Quản lý IT cài đặt
phần cứng ViewSonic
Icon Recorder.svg
Record
Ứng dụng chụp màn hình cho thiết bị Android
Icon Live full.svg
Live
Phát trực tuyến Whiteboard cho nền tảng Android


Icon originals.svg
Thư viện bài giảng
Nội dung và hình nền tương tác,
sử dụng 100% bằng công cụ myViewBoard
Thư viện Video
Hơn 2 triệu video giáo dục
để tạo ra các bài giảng tương tác hấp dẫn
Icon Clips.svg
Icon originals.svg
Thư viện bài giảng
Nội dung và hình nền tương tác,
sử dụng 100% bằng công cụ myViewBoard
Icon Clips.svg
Thư viện Video
Hơn 2 triệu video giáo dục
để tạo ra các bài giảng tương tác hấp dẫn

https://manuals.viewsonic.com/ViewSonic_User_Guide_Database ViewSonic


{{{SD}}}

{{{PD}}}

{{{ED}}}


Hướng dẫn sử dụng | Tính năng và công dụng của bộ sản phẩm myViewBoard

I-floating-toolbar-presentation-mode.svg

Hướng dẫn sử dụng myViewBoard cho học trực tuyến

I-magic-box-file.svg

Hướng dẫn sử dụng dữ liệu các nhân trên các thiết bị sử dụng myViewBoard

I-main-tool-bar-magic-box.svg

Công cụ Magic Box là gì? Sử dụng như thế nào?

I-text-editor-handwritting-convert.svg

Các công cụ soản thảo văn bản

I-wireless-presentation-blue.svg

Chia sẻ màn hình, video và âm thanh

I-main-toolbar-casting.svg

Hướng dẫn sử dụng myViewBoard Whiteboard cho họp trực tuyến

I-host-information-show.svg

Hướng dẫn truy cập dữ liệu đám mây và phần mềm Gọi Video với myViewBoard

I-screen-capture-video-recording.svg

Hướng dẫn tự tạo phiên trực tuyến với myViewBoard Whiteboard

I-floating-toolbar-embeded-browser.svg

Hướng dẫn sử dụng các công cụ tìm kiếm trong các phiên trực tuyến

I-poll-quiz.svg

Hướng dẫn sử dụng các công cụ trắc nghiệm, bỏ phiếu, câu hỏi

Whiteboard | Trắc nghiệm ÷ Bỏ phiếu ÷ Gửi Tệp Tin
Classroom | Nhóm
I-floating-toolbar-presentation-mode.svg Hướng dẫn sử dụng myViewBoard cho học trực tuyến
Sử dụng myViewBoard cho Học trực tuyến ÷ Lớp học ảo ÷ Bảng trắng kỹ thuật số
I-magic-box-file.svg Hướng dẫn sử dụng dữ liệu các nhân trên các thiết bị sử dụng myViewBoard
Nhập dữ liệu vào Whiteboard ÷ Nhập dữ liệu vào Classroom ÷ Quản lý dữ liệu
I-main-tool-bar-magic-box.svg Công cụ Magic Box là gì? Sử dụng như thế nào?
Magic Box cho Whiteboard ÷ Magic Box cho Classroom
I-text-editor-handwritting-convert.svg Các công cụ soản thảo văn bản
Whiteboard | Văn bản/Viết tay ÷ Immersive Reader ÷ Live Captions
Classroom | Văn bản ÷ Immersive Reader
I-wireless-presentation-blue.svg Chia sẻ màn hình, video và âm thanh
Whiteboard | Trình chiếu không dây ÷ Gửi màn hình ÷ Receive Screen
Classroom | Mời học sinh ÷ Học trực tuyến ÷ Quay bài giảng
I-main-toolbar-casting.svg Hướng dẫn sử dụng myViewBoard Whiteboard cho họp trực tuyến
Tích hợp Zoom ÷ Hội nghị truyền hình ÷ Phát trực tuyến với phiên bản Windows / Android
I-host-information-show.svg Hướng dẫn truy cập dữ liệu đám mây và phần mềm Gọi Video với myViewBoard
Cài đặt FollowMe ÷ Tích hợp lưu trữ đám mây
I-screen-capture-video-recording.svg Hướng dẫn tự tạo phiên trực tuyến với myViewBoard Whiteboard
Ghi hình ÷ Phát trực tiếp với Windows / Android ÷ Truy cập phiên bằng mã QR
I-floating-toolbar-embeded-browser.svg Hướng dẫn sử dụng các công cụ tìm kiếm trong các phiên trực tuyến
Trình duyệt nhúng ÷ Youtube Video ÷ Tìm kiếm bằng hình ảnh ÷ Bút AI
I-poll-quiz.svg Hướng dẫn sử dụng các công cụ trắc nghiệm, bỏ phiếu, câu hỏi
Whiteboard | Trắc nghiệm ÷ Bỏ phiếu ÷ Gửi Tệp Tin
Classroom | Nhóm

Tài liệu tham khảo | Xu hướng, phân tích và khuyến nghị dành cho giảng dạy trong kỷ nguyên số.

Thông tin khác | Tìm hiểu thêm về hệ sinh thái myViewBoard.

Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png


{{#pageslist:

 namespace=Main

| format=ul }}