Sử dụng Whiteboard với các phần mềm họp trực tuyến khác

From myViewBoard
Revision as of 18:54, 9 September 2021 by Neo.Nguyen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Người dùng có thể sử dụng myViewBoard để chia sẻ màn hình của phần mềm Whiteboard phiên bản Windows, bao gồm cả âm thanh và video qua tính năng Thuyết Trình Không Dây.

Phần mềm Whiteboard phiên bản Windows có thể được sử dụng kết hợp cùng với các ứng dụng của bên thứ ba (danh sách được liệt kê bên dưới). Điều này có thể cho phép người dùng sử dụng Whiteboard như để giảng dạy hoặc thuyết trình trực tuyến.

Đối với phần mềm Whiteboard phiên bản Android, người dùng sử dụng kết hợp với ứng dụng livestream với tên gọi myViewBoard Live.

Zoom

Tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập vi:Integrating with Zoom.


GoToMeeting

myViewBoard hỗ trợ liên kết với tài khoản GoToMeeting để sử dụng kết hợp cùng với phần mềm myViewBoard.


Người dùng cần cài đặt GoToMeeting trước để sử dụng tính năng này.


Liên kết tài khoản myViewBoard với GoToMeeting.

 1. Truy cập myViewBoard.com, và chọn Cài đặt FollowMe.
 2. Tại màn hình FollowMe chọn Liên Kết Đám Mây.
 3. Chọn dịch vụ GoToMeeting.
 4. Tại cửa sổ mở ra, người dùng đăng nhập để liên kết myViewBoard với tài khoản GoToMeeting.


Sử dụng GoToMeeting trong Whiteboard.

 1. Đăng nhập vào phần mềm Whiteboard phiên bản Windows.
 2. Trên thanh tiêu đề Whiteboard chọn dịch vụ đám mây.
 3. Chọn biểu tượng GoToMeeting.
 4. Ứng dụng GoToMeeting sẽ được khởi động với tính năng Chia Sẻ Màn Hình được kích hoạt.


Để tìm hiêu thêm thông tin, vui lòng truy cập: Liên kết myViewBoard với tài khoản GoToMeeting.


Skype

Để kích hoạt liên kết tài khoản Skype phiên bản Business, người dùng cần cài đặt trước Skype phiên bản Business trên thiết bị và làm theo các bước sau:

 1. Mở phần mềm Whiteboard phiên bản Windows.
 2. Đăng nhập vào phần mềm Whiteboard phiên bản Windows với tài khoản dùng để đăng nhập Skype phiên bản Business.
 3. Nhấp vào biểu tượng Thuyết Trình Không Dây.
 4. Nhấp vào biểu tượng Skype để mở Skype và tự động đăng nhập.
yRPDusEyRC0

Hướng dẫn liên kết myViewBoard với tài khoản SkypeWebex

Trước khi chia sẻ màn hình, hãy mở phần mềm Whiteboard phiên bản Windows để cài đặt chế độ thuyết trình trước.

 1. Mở ứng dụng Cisco Webex Meeting.
 2. Nhấp vào Meeting trên cửa sổ chính.
 3. Tại cửa sổ Personal Room, chọn: Start Meeting.
 4. Trong cửa sổ Meeting chọn Share > Share My Meeting Window.
  Một thông báo "You're sharing your meeting window" sẽ xuất hiện trên màn hình. Bây giờ, tất cả nội dung trên màn hình của người dùng (bao gồm cả phần mềm Whiteboard phiên bản Windows) cũng sẽ được chia sẻ với mọi người tham gia.
 5. Ngoài ra, người dùng cũng có thể nhấp vào biểu tượng ở phía dưới.


Sau khi tất cả những người tham gia có thể nhìn thấy màn hình của người dùng, hãy chuyển sang phần mềm Whiteboard phiên bản Windows và bắt đầu bài thuyết trình.


Để dừng chia sẻ:

 1. Di chuột đến dòng thông báo "You're sharing your meeting window".
 2. Chọn "Stop sharing".


hH_iXAlBdT0

Hướng dẫn sử dụng tính năng 'Share My Meeting Window' để chia sẻ phiên Whiteboard.


Google Meet

Trước khi chia sẻ màn hình, hãy mở phần mềm Whiteboard phiên bản Windows để cài đặt chế độ thuyết trình trước.


Lưu ý: tính năng chia sẻ màn hình trên Google Meet chỉ khả dụng khi gọi bằng video.

 1. Truy cập Google Meet tại website: meet.google.com.
 2. Chọn Join hoặc Start a meeting.
 3. Cho phép trình duyệt sử dụng camera và microphone.
 4. Chọn Present.
 5. Chọn cửa sổ trình duyệt, màn hình hoặc ứng dụng bạn muốn hiển thị (phát trực tiếp trong Google Meet).


Sau khi tất cả những người tham gia có thể nhìn thấy màn hình của người dùng, hãy chuyển sang phần mềm Whiteboard phiên bản Windows và bắt đầu bài thuyết trình.


Để dừng chia sẻ:

 1. Để dừng chia sẻ, người dùng chọn Stop Sharing trong thanh công cụ nằm ở dưới màn hình.
 2. Hoặc người dùng cũng có thể nhấp vào Stop Sharing trên cửa sổ Hangouts.