Hướng dẫn tạo tài khoản myViewBoard

From myViewBoard
Revision as of 16:18, 24 September 2021 by Neo.Nguyen (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Để sử dụng các tính năng của phần mềm giáo dục myViewBoard, người dùng cần tạo tài khoản myViewBoard miễn phí tại http://www.myviewboard.com.
Đăng ký bằng tài khoản Google, Microsoft, Apple hoặc bằng địa chỉ email.

Lợi ích khi sử dụng tài khoản myViewBoard:

 • Tạo các phiên lớp học ảo Classroom.
 • Sử dụng FollowMe để thiết lập các cài đặt tùy chỉnh cho thiết bị và phiên.
 • Sử dụng tính năng liên kết lưu trữ đám mây.
 • Sử dụng tất cả các tính năng của Whiteboard và các phần mềm khác nằm trong hệ sinh thái myViewBoard.


First select Get started from the top-right of the myViewBoard homepage.

On the next screen there are the following options to sign up:


Sign up with an existing Google, Apple or Microsoft account:

 1. Click one of the following:
  Google.svg Sign in with Google
  Microsoft.svg Sign in with Microsoft
  Apple.svg Sign in with Apple
 2. On the next window, grant permission for myViewBoard to access the account.


Sign up using a regular email:

 1. On the myViewBoard sign up page, enter the following:
  • Unique myViewBoard name
  • Email
  • Password
 2. Select the checkbox to comply with myViewBoard terms of service and privacy policy agreement.
 3. Click Sign Up.

After successfully signing-up:

 1. An activation email will be sent to the account. Click the link in the activation email.
 2. After activation, sign in and set up the new myViewBoard account.
 3. On first sign in, myViewBoard.com prompts the user to update the user's Personal Profile and Account Name.
Learn more 990000.svg Tìm Hiểu Thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Tìm Hiểu thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png