Hướng dẫn tạo tài khoản myViewBoard

From myViewBoard
Revision as of 16:18, 24 September 2021 by Neo.Nguyen (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Để sử dụng các tính năng của phần mềm giáo dục myViewBoard, người dùng cần tạo tài khoản myViewBoard miễn phí tại http://www.myviewboard.com.
Đăng ký bằng tài khoản Google, Microsoft, Apple hoặc bằng địa chỉ email.

Lợi ích khi sử dụng tài khoản myViewBoard:

  • Tạo các phiên lớp học ảo Classroom.
  • Sử dụng FollowMe để thiết lập các cài đặt tùy chỉnh cho thiết bị và phiên.
  • Sử dụng tính năng liên kết lưu trữ đám mây.
  • Sử dụng tất cả các tính năng của Whiteboard và các phần mềm khác nằm trong hệ sinh thái myViewBoard.
Learn more 990000.svg Tìm Hiểu Thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Tìm Hiểu thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png