Difference between revisions of "vi:Signing Up for a myViewBoard Account"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Để sử dụng các tính năng của phần mềm giáo dục {{mVB}}, users can create a free {{mVB}} account at http://www.myviewboard.com. </br> Sign up with a Google,...")
 
Line 1: Line 1:
Để sử dụng các tính năng của phần mềm giáo dục {{mVB}}, users can create a free {{mVB}} account at http://www.myviewboard.com. </br> Sign up with a Google, Microsoft, or Apple account, or a regular email address.  
+
Để sử dụng các tính năng của phần mềm giáo dục {{mVB}}, người dùng cần tạo tài khoản {{mVB}} miễn phí tại http://www.myviewboard.com. </br> Đăng ký bằng tài khoản Google, Microsoft, Apple hoặc bằng địa chỉ email.  
  
Having a {{mVB}} account provides the following benefits:
+
Lợi ích khi sử dụng tài khoản {{mVB}}:
  
* Host [[Classroom]] sessions
+
* Tạo các phiên lớp học ảo [[vi:Classroom]].
* Use {{FA|fas fa-universal-access|15px|#1C1C1C}} [[FollowMe]] to maintain your personalized settings across devices and sessions
+
* Sử dụng {{FA|fas fa-universal-access|15px|#1C1C1C}} [[FollowMe]] để thiết lập các cài đặt tùy chỉnh cho thiết bị và phiên.
* Access to files stored in linked cloud storage services
+
* Sử dụng tính năng liên kết lưu trữ đám mây.
* Use all the features of Whiteboard and other {{mVB}} apps
+
* Sử dụng tất cả các tính năng của Whiteboard và các phần mềm khác nằm trong hệ sinh thái {{mVB}}.
  
 
{{#lst:myViewBoard.com|SignUpMVBw}}
 
{{#lst:myViewBoard.com|SignUpMVBw}}
Line 18: Line 18:
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
----
 
----
{{ent:Ecosystem-nav-footer}}
+
{{vi:ent:Ecosystem-nav-footer}}
{{ent:Get_more_information}}
+
{{vi:ent:Get_more_information}}
 
[[Category:myViewBoard]]
 
[[Category:myViewBoard]]
 
[[Category:Whiteboard for Windows]]
 
[[Category:Whiteboard for Windows]]
 
[[Category:Whiteboard for Android]]
 
[[Category:Whiteboard for Android]]
{{DISPLAYTITLE:How to create a myViewBoard account}}
+
{{DISPLAYTITLE:Hướng dẫn tạo tài khoản myViewBoard}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Signing Up for a myViewBoard Account" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Signing Up for a myViewBoard Account" />
+
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Hướng dẫn tạo tài khoản myViewBoard" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Hướng dẫn tạo tài khoản myViewBoard" />

Revision as of 16:18, 24 September 2021

Để sử dụng các tính năng của phần mềm giáo dục myViewBoard, người dùng cần tạo tài khoản myViewBoard miễn phí tại http://www.myviewboard.com.
Đăng ký bằng tài khoản Google, Microsoft, Apple hoặc bằng địa chỉ email.

Lợi ích khi sử dụng tài khoản myViewBoard:

  • Tạo các phiên lớp học ảo Classroom.
  • Sử dụng FollowMe để thiết lập các cài đặt tùy chỉnh cho thiết bị và phiên.
  • Sử dụng tính năng liên kết lưu trữ đám mây.
  • Sử dụng tất cả các tính năng của Whiteboard và các phần mềm khác nằm trong hệ sinh thái myViewBoard.
Learn more 990000.svg Tìm Hiểu Thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Tìm Hiểu thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png