Whiteboard for Windows sign-in panel

Khởi động phần mềm Whiteboard và đăng nhập với tài khoản Google, Microsoft, Apple hoặc email cho myViewBoard.com.

Phần đăng nhập sẽ xuất hiện ở góc dưới bên phải của màn hình. Nếu phần này bị ẩn, hãy nhấp vào I-host-information-show.svg để hiển thị phần đăng nhập.

Đăng nhập với tải khoản email

 1. Điền địa chỉ email và mật khẩu.
 2. Nhấp vào .


Đăng nhập với tải khoản Google, Microsoft hoặc Apple

 1. Lựa chọn một trong các bước sau:
  • Đăng nhập với tải khoản Google.svg Google
  • Đăng nhập với tải khoản Microsoft.svg Microsoft
  • Đăng nhập với tải khoản Apple.svg Apple
 2. Điền địa chỉ email và mật khẩu và làm theo các bước hướng dẫn.


Đăng nhập với ứng dụng di động Companion bằng mã QR

 1. Khơi rđộng ứng dụng di động myViewBoard Companion App Icon companion.svg trên thiết bị di động (đã kết nối mạng).
 2. Đăng nhập với địa chỉ email.
 3. Nhấp vào biểu tượng QR để mở camera của thiết bị di động
 4. Sử dụng camera để quét mã QR hiển thị trên phần mềm Whiteboard phiên bản Windows/Android.


Nếu người dùng đã đăng ký với tài khoản Google hoặc Microsoft và người dùng cần sử dụng ứng dụng di động Companion App:

 1. Truy cập http://myViewBoard.com.
 2. Nhấp vào ảnh đại diện và chọn Đổi Mật Khẩu.
 3. Điền mật khẩu và chọn Xác Nhận.
 4. Đăng nhập sử dụng Companion. 

 

Learn more 990000.svg Tìm Hiểu Thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Tìm Hiểu thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png