Difference between revisions of "vi:MyViewBoard Whiteboard"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 20: Line 20:
 
<div style="width:20%;height:auto;border:solid 1px white;display:inline-block;margin:10px;vertical-align:top;">
 
<div style="width:20%;height:auto;border:solid 1px white;display:inline-block;margin:10px;vertical-align:top;">
 
<div style="display:inline-block;width:100%;height:210px;background-color:white;overflow:hidden;" class="res-img">[[File:New whiteboard logo.svg|center|240px|link=Whiteboard]]</div>  
 
<div style="display:inline-block;width:100%;height:210px;background-color:white;overflow:hidden;" class="res-img">[[File:New whiteboard logo.svg|center|240px|link=Whiteboard]]</div>  
<div style="display:inline-block;width:100%;vertical-align:middle;border-top:solid 1px #990000;"><center><br><big>'''[[Whiteboard|Whiteboard online]]'''</big><br><small>truy cập tại [https://myviewboard.com/ myViewBoard.com]</small></br></center>
+
<div style="display:inline-block;width:100%;vertical-align:middle;border-top:solid 1px #990000;"><center><br><big>'''[[vi:Whiteboard|Whiteboard online]]'''</big><br><small>truy cập tại [https://myviewboard.com/ myViewBoard.com]</small></br></center>
 
<div style="display:inline-block;width:100%;border-top:solid 1px #990000;">{{BR}}
 
<div style="display:inline-block;width:100%;border-top:solid 1px #990000;">{{BR}}
<div style="display: inline-block;width:48%;text-align:center;"><big>'''[[Whiteboard_Toolbar_Icons|Biểu tượng<br>thanh công cụ]]'''</big></div>
+
<div style="display: inline-block;width:48%;text-align:center;"><big>'''[[vi:Whiteboard_Toolbar_Icons|Biểu tượng<br>thanh công cụ]]'''</big></div>
 
<div style="display: inline-block;width:48%;text-align:center;"><big>'''[[Whiteboard_Release_History|Lịch sử<br>bản cập nhật]]'''</big></div>
 
<div style="display: inline-block;width:48%;text-align:center;"><big>'''[[Whiteboard_Release_History|Lịch sử<br>bản cập nhật]]'''</big></div>
 
</div></div>
 
</div></div>

Latest revision as of 18:29, 17 September 2021


Phiên bản tôi đang sử dụng là gì?

Bạn có nhìn thấy I-main-toolbar-windows-toggle.svg các biểu tượng này trong thanh công cụ chính?
I-main-toolbar-windows-toggle.svg
I-main-toolbar-casting.svg
I-main-toolbar-screen-capture.svg
I-main-toolbar-move-canvas.svg
I-file-management-menu.svg
I-main-tool-bar-magic-box.svg
I-floating-toolbar-embeded-browser.svg
I-main-toolbar-infinite-canvas.svg
I-main-toolbar-selection-tool.svg
I-main-toolbar-pen.svg
I-eraser-menu-eraser.svg
I-main-toolbar-shape-tool.svg
I-text-editor-T.svg
SVG Undo Off.svg
SVG Redo Off.svg
Learn more 990000.svg Tìm Hiểu Thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Tìm Hiểu thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png