Biểu Tượng Thanh Công Cụ Trong Classroom

Từ myViewBoard
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

MVB-classroom-labels.png


Thanh Công Cụ chính
MT 1 file.svg
Tệp Tin
Mở tệp tin, lưu phiên giảng dạy hoặc chia sẻ mã QR.
MT 2 Magic Box.svg
Hộp Công Cụ
Truy cập vào thiết bị hoặc lưu trữ đám mây, tìm kiếm bằng hình ảnh, thư viện video giáo dục bản quyền Clips, YouTube, webpage và widget động, hình học 3D.
Classroom 3.0 MT 3 select.svg
Chọn Đối Tượng
Chọn, di chuyển và chỉnh sửa đối tượng văn bản hoặc hình ảnh.
Classroom 3.0 MT 4 Pen.svg
Bút
Vẽ tự do. Nhấn 2 lần để mở các tùy chọn bút.
Classroom 3.0 MT 5 eraser.svg
Tẩy
Xóa đối tượng như hình ảnh hoặc văn bản. Nhấn 2 lần để mở các tùy chọn tẩy.
Classroom 3.0 MT 6 sticky.svg
Ghi Chú Dính
Tạo các ghi chú văn bản với các màu sắc khác nhau.
Classroom 3.0 MT 7 shapes.svg
Hình Học
Vẽ các dạng đường thẳng, hình học hoặc lưới với màu sắc và định dạng tùy chỉnh.
Classroom 3.0 MT 8 text.svg
Văn Bản Và Viết Tay
Nhấp vào bảng để soạn thảo văn bản. Tùy chỉnh định dạng phông chữ, kích thước, màu sắc.
Zoom-in2.svg
Zoom
Phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng..

Classroom 3.0 MT 9 undo.svg
Hoàn Tác   
Classroom 3.0 MT 91 redo.svg
Làm Lại   
Classroom 3.0 MT 92 background.svg
Hình Nền
Thay đổi hình nền từ công cụ tìm kiếm hình ảnh, lưu trữ đám mây hoặc thư viện giảng dạy myViewBoard Originals.


Other Icons
Classroom 3 Page overview.svg
Quản Lý Trang
Nhấp vào số trang để mở trang tổng quan. Chuyển sang các trang bằng nút mũi tên và thêm trang mới bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu "+".
Classroom 3 Teacher icon page overview.svg
Giáo Viên/Tổng Quan Nhóm
Nhấp vào để xem tổng quan trang hiện tại của giáo viên và bảng của các nhóm. Nhấp vào xem nhóm để xem các trang tromg nhóm thảo luận.
Classroom screen capture.svg
Chụp Màn Hình
Nhấp vào để chụp màn hình hoặc một phần của màn hình.
VC screen record.svg
Quay Màn Hình
Nhấp vào để quay lại màn hình (bao gồm cả âm thanh).
Classroom 3 teacher video audio streaming.svg
Camera Giáo Viên
Nhấp vào để mở camera hoặc webcam của giáo viên.
ClassroomJoinQRcode.svg
Thông Tin Phiên
Nhấp vào để hiển thị tên phiên, đường dẫn và mã QR để mời tham gia.
ClassroomSetting232434234.svg
Cài Đặt
Thay đổi ngôn ngữ, đăng nhập, phiên ID, tích hợp lưu trữ đám mây và cài đặt âm thanh/video.
Classroom icon eye off.png
Tập Trung
Gửi thông báo đến màn hình để yêu cầu học sinh tập trung. Giáo viên có thể chỉnh sửa nội dung thông báo.
Classroom 3.0 open dashboard.svg
Bảng Điều Khiển
Mở bảng điều khiển trên thẻ trình duyệt mới để quản lý học sinh, thảo luận nhóm và theo dõi học sinh học tập.


ver 3.0 20210901
For more information, visit wiki.myviewboard.com.
3Finches.png
VS logo.svg
My logo onRed.pngLetter myviewboard white.svg Classroom
 

 

To print, click the printer icon from the top right. Enable the following:
  • Set margins to none
  • Enable printing of background graphics

 

Logo myviewboard.svg

Wiki print icon.svg