myViewBoard.com Quick Start Guide

Revision as of 16:37, 9 June 2021 by Neo.Nguyen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination

Để sử dụng toàn bộ các tính năng của myViewBoard, người dùng cần tạo tài khoản miễn phí myViewBoard tại http://www.myviewboard.com.
Người dùng có thể đăng ký bằng tài khoản Google, Microsoft, Apple hoặc qua địa chỉ email thông thường.


Quyền lợi khi đăng ký tài khoản myViewBoard:

 • Đăng nhập từ mọi nơi
 • Sử dụng FollowMe để truy cập các tệp tin và cài đặt của bạn trên các thiết bị và phiên.
 • Quyền truy cập vào các tệp tin được lưu trữ trên đám mây với các dịch vụ được liên kết.
 • Tạo phiên1 Classroom.
 • Sử dụng các tính năng của Whiteboard.


1 Khả dụng với tài khoản myViewBoard Tổ Chức.

Đăng ký tài khoản myViewBoard


Đăng ký tài khoản myViewBoard


Signing in to an existing myViewBoard account:

 1. You can sign in to your existing account using the details you registered with - for example if your registered with your school's Microsoft credentials, this will be your myViewBoard login details.
 2. Select one of the following:
    Sign in with Google
    Sign in with Microsoft
    Sign in with Apple
  Sign in with an email address

If you are having difficulties accessing your account, you may try Forgot password?, or alternatively try our online support.


Liên kết với tài khoản lưu trữ đám mây

Tài khoản myViewBoard có thể được kết nối với các tài khoản lưu trữ đám mây như Google Drive, Dropbox, Box, Microsoft OneDrive và OneDrive for Business.

Liên kết tài khoản lưu trữ đám mây để dễ dàng truy cập các tệp tinn. Điều này rất hữu ích nếu người dùng thường xuyên đăng nhập vào các ứng dụng myViewBoard như Whiteboard hoặc Classroom từ các thiết bị khác nhau - người dùng cũng có thể lưu dữ liệu vào đám mây để chúng luôn có thể truy cập được và không phải lo lắng về việc lưu giữ thông tin qua email hoặc bộ lưu trữ USB.

 1. Sign in to http://www.myViewBoard.com.
 2. Click your avatar, and select FollowMe from the drop-down.
 3. Click Cloud Integration on the side panel.
 4. On the Cloud Integration screen, select the cloud storage account you want to bind.
 5. Sign in to your account and allow myViewBoard to access your account.

After binding, a new folder named myViewBoard is created in the root directory of your cloud storage account. This is where session QR shares and backgrounds are stored, among other files.Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng myViewBoard

The standard account is free and includes Whiteboard, myViewBoard Originals, and more. However, some features such as user and device management tools (Entity Management and Manager) are only available for myViewBoard Entity. To review all the differences between the available myViewBoard tiers, see the Pricing.Tính năng

myViewBoard là một hệ sinh thái được phát triển dựa trên nền tảng web. Một số ứng dụng cũng có sẵn cho các hệ điều hành như Windows, Android hoặc iOS - và có thể tải về tại đây. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể sử dụng các ứng dụng sau đây từ trang chủ myViewBoard:

Options available in the Quick Links section may vary depending on the type of user account logged in.

Icon
Feature
Description
 
Host a new myViewBoard Classroom session.1
 
A lightweight, browser-based digital whiteboard.
 
A sensor to analyze your presentation effectiveness, audience mood and room environment.
Requires the myViewBoard Sens sensor hardware to function.2
 
Education-specific, quality curated videos.
A service for admins to manage Entity account, users and instances2.
 
A service for admins to manage devices2.
 
Wiki suite for myViewBoard guides and technical info.
 
Request technical support.
myViewBoard Community forum.
myViewBoard YouTube Channel with tutorial videos.
Convert a file from the following formats:

.flipchart (Used by Promethean ActivInspire), .notebook (Used by SMART Notebook), .enb (Used by ViewBoard 2.1 and EasiNote3)

to Whiteboard and Classroom .olf file format

1 Available for users with Premium & Entity subscriptions.
2 Available for Entity subscription only. Get in touch to sign up your school.


Để cào đặt các chương trình cho hệ điều hành Windows hoặc Android, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 1. Đăng nhập vào http://www.myviewboard.com.
 2. Ở đầu trang, nhấp vào biểu tượng   Tải về ứng dụng myViewBoard.
 3. Lựa chọn và tải về các ứng dụng phù hợp với hệ điều hành đang sử dụng.
 4. Chạy trình cài đặt và đợi quá trình cài đặt kết thúc.


 

 

  Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


  Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


  Facebook
  Twitter
  Instagram
  LinkedIn
  YouTube channel

  Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


  Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


  Facebook
  Twitter
  Instagram
  LinkedIn
  YouTube channel
Powered by
 
Built by
 

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
 
Built by