Thanh công cụ động trong Whiteboard

Ngoài việc thanh công cụ chính luôn được cố định ở một trong ba cạnh màn hình thì chúng tôi cũng cung thêm một thanh công cụ động khác trong Whiteboard.
Người dùng có thể di chuyển thanh công cụ này tùy ý trong bảng whiteboard bằng cách nhấp vào biểu tượng I-main-toolbar-move-canvas.svg.

Phần mềm Whiteboard phiên bản WindowsAndroid có các biểu tượng tính năng trên thanh công cụ chính như sau:

Doanh Nghiệp
Giáo dục
(mặc định)
Tên
Mô tả
MenuBarMove.png
I-main-toolbar-move-canvas.svg
Nhấp và kéo để di chuyển thanh công cụ sang cạnh hai bên hoặc cạnh dưới màn hình .
FullScreenMode.png
I-floating-toolbar-presentation-mode.svg
Chuyển sang chế độ toàn màn hình, ẩn thanh tác vụ Windows và thanh tiêu đề. Giáo viên vẫn có thể vẽ và chỉnh sửa trên bảng Whiteboard.
Clipboard bus.png
I-floating-tool-bar-clipboard.svg
Dán nội dung vào bảng. Hỗ trợ tệp tin văn bản và các định dạng phổ biến khác.
Prev Page bus.png
I-floating-toolbar-previous-page.svg
Quay về trang trước.
Next Page bus.png
I-floating-toolbar-next-page.svg
Đi đến trang sau.
New page business.png
I-page-management-page-add.svg
Thêm trang mới.
Page Off.png
I-page-blank.svg
[[Page]|Trang]
Tạo, chọn, sắp xếp, sao chép và xóa trang.
Lice Capture Settings.png
Live-captions-select.svg
Lựa chọn ngôn ngữ sử dụng với tính năng Phụ Đề Trực Tiếp.1.
Live capture.png
Live-captions-on.svg
Hiển thị văn bản được đọc dưới dạng chú thích trong chế độ thuyết trình1.

1 Tính năng này chỉ khả dụng trong một số tài khoản nằm trong thuê bao Tổ Chức khi sử dụng phần mềm Whiteboard phiên bản Windows - Tìm hiểu thêm tại đây.

2021-05-30
For more information, visit wiki.myviewboard.com.
3Finches.png
VS logo.svg
My logo onRed.pngLetter myviewboard white.svg Thanh công cụ động trong Whiteboard
 

 

Để in, người dùng hãy nhấp vào biểu tượng máy in ở góc trên bên phải và làm theo các bước sau:
  • Cài đặt lề về chế độ none.
  • Kích hoạt chế độ in background graphics.

 

Logo myviewboard.svg

Wiki print icon.svg

Learn more 990000.svg Tìm Hiểu Thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Tìm Hiểu thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png