Liên Kết Đám Mây

Từ myViewBoard
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Link accounts to your myViewBoard account in FollowMe settings on myViewBoard.com

Your myViewBoard account can connect to other accounts you may have, such as cloud storage and videoconferencing accounts.

myViewBoard supports the following cloud services:

 • Google-drive.svg Google Drive
 • Dropbox.svg Dropbox
 • Box.svg Box
 • OneDrive2019.svg OneDrive and OneDrive for Business (only available for Entity accounts)
 • Zoom.svg Zoom
 • Logo-Google-classroom.svg Google Classroom
 • GoToMeeting


Kết nối tài khoản lưu trữ đám mây với myViewBoard

 1. Sign in to http://www.myViewBoard.com.
 2. Click your avatar, and select FollowMe from the drop-down.
 3. Click Cloud Integration on the side panel.
 4. On the Cloud Integration screen, select the cloud storage account you want to bind.
 5. Sign in to your account and allow myViewBoard to access your account.

After binding, a new folder named myViewBoard is created in the root directory of your cloud storage account. This is where session QR shares and backgrounds are stored, among other files.

Làm lại theo các bước để thêm liên kết với dịch vụ tài khoản đám mây mới. Để chọn một tài khoản làm lưu trữ đám mây chính hãy nhấp vào Đặt làm mặc định.


Thư mục

Sau khi liên kết, hãy truy cập vào Hộp Công Cụ I-main-tool-bar-magic-box.svg trong vi:Whiteboard hoặc Classroom để sử dụng.

Khi tài khoản myViewBoard được kết nối với tài khoản lưu trữ đám mây, hệ thống sẽ tự động tạo ra một thư mục có tên gọi myViewBoard.

Ở chế độ mặc định, thư mục 'myViewBoard' sẽ có các thư mục con sau:

 • Hình nền - hình nền tùy chỉnh để thay đổi trên bảng.
 • Bảng - tự động lưu trữ ccác phiên myViewBoard.
 • Pút Magic Line - tùy chỉnh hình ảnh co sẵn của bút Magic Line Pen
 • Media - thư mục mặc định cho tính năng lưu trữ đám mây của Hộp Công Cụ.
 • Bút Hình Học - các hình ảnh có sẵn cho tùy chọn bút Hình Học.
 • Gửi Tệp Tin - các tệp tin được gửi qua tính năng Gửi Tệp Tin.

Các thư mục khác sẽ được tự động thêm vào khi sử dụng các tính năng trong myViewBoard:

 • Câu Đố - nội dung được lưu khi sử dụng tính năng Câu Đố - Pop Quiz
 • Chia sẻ QR - phiên myViewBoard dạng PDF được chia sẻ dưới dạng mã QR.


Upload Custom Images

Use the cloud storage account to store custom images that can be used in Whiteboard or Classroom sessions.

 1. Sign in to http://www.myviewboard.com.
 2. Click your avatar, and select FollowMe from the drop down.
 3. Under Settings, ensure that myViewBoard default theme is not selected.
 4. Under Cloud Integration, ensure that the correct cloud storage account is selected as the default.
 5. Under Backgrounds:
  1. Select from linked cloud storage, myViewBoard Originals, or Education preset images to set as the default background (applied to Whiteboard when signed in).
 6. Under Magic Line Pens, and Shape Pens:
  1. Click Update Files to open the relevant folder in your cloud storage.
  2. You can upload PNG and JPG images to this folder.
  3. Back in the previous Magic Line Pens, or Shape Pens settings pages, you can now select default images that will be applied to Whiteboard when signed in to your myViewBoard account.


Images must meet the following dimensions:
Background Any resolution, but 3840 x 2160 (4k resolution) is recommended
Magic Line Pen Should be at least 96 x 96 pixels. Images are tiled to fill the space.
Shape Pen 96 x 96 pixels, all pen images are scaled to this resolution


Auto Save to cloud when session times out

Setting a cloud drive as default automatically enables the "auto save to cloud on time out" feature:

 • On the myViewBoard.com web site, assign a default cloud drive on the FollowMe AI page.
 • On Whiteboard for Windows, verify that a default cloud drive is enabled.

Once the session reaches the idle timeout period, myViewBoard for Windows automatically saves the current session into the "\myViewBoard\Canvas\" folder on the default cloud drive under the file name "autosave-[TimeStamp].vboard".Tích hợp với các ứng dụng nhắn tin và họp trực tuyến

Phần mềm Whiteboard phiên bản Windows hỗ trợ liên kết với các tài khoản GoToMeeting, Zoom và Skype phiên bản Business để sử dụng kết hợp cùng với phần mềm myViewBoard.


Tìm hiểu về cách liên kết tài khoản GoToMeeting và Zoom:


Để kích hoạt liên kết tài khoản Skype phiên bản Business, người dùng cần cài đặt trước Skype phiên bản Business trên thiết bị và làm theo các bước sau:

 1. Mở phần mềm Whiteboard phiên bản Windows.
 2. Đăng nhập vào phần mềm Whiteboard phiên bản Windows với tài khoản dùng để đăng nhập Skype phiên bản Business.
 3. Nhấp vào biểu tượng Thuyết Trình Không Dây.
 4. Nhấp vào biểu tượng Skype để mở Skype và tự động đăng nhập.
yRPDusEyRC0

Hướng dẫn liên kết myViewBoard với tài khoản SkypeMedia

mlT5hxmbqWU

FollowMe - Liên Kết Đám Mây
Learn more 990000.svg Tìm Hiểu Thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Tìm Hiểu thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png