vi:Classroom for Teachers

Từ myViewBoard
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Homebutton3.svg >Classroom >Classroom cho Giáo Viên

Giáo viên có thể sử dụng Classroom để tạo một lớp học ảo trực tuyến. Classroom được tích hợp sẵn bảng trắng kỹ thuật số và bảng điều khiển được mở trên hai thẻ trình duyệt riêng biệt. Chúng tổi khuyến nghị giáo viên sử dụng trên hai màn hình máy tính để làm việc được hiệu quả nhất. Giáo viên có thể thuyết trình bài giảng trên bảng trắng kỹ thuật số và quản lý lớp học bao gồm học sinh, nhóm và toàn bộ lớp học trên Bảng Điều Khiển.

Tại đây chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin hướng dẫn sử dụng dành cho Giáo Viên. Nếu người dùng là học sinh, hãy truy cập Classroom cho học sinh để tìm hiểu thêm. Giáo viên có thể tham khảo thông tin về danh sách biểu tượng thanh công cụ của lớp học ảo Classroom tại đây.

Tạo bài học tương tác

Thanh công cụ chính chứa hầu hết các công cụ để tạo và nhập các bài học. Thanh công cụ này nằm ở bên phải của màn hình ở chế độ mặc định, tuy nhiên người dùng có thể di chuyển sang hai bên cạnh màn hình tùy theo người dùng.

Giáo viên có thể sử dụng các công cụ sau để tạo bài giảng:

Classroom-3-main-toolbar-drag-2-horizontal-lines.svg
MT 1 file.svg
MT 2 Magic Box.svg
Classroom 3.0 MT 3 select.svg
Classroom 3.0 MT 4 Pen.svg
Classroom 3.0 MT 5 eraser.svg
Classroom 3.0 MT 6 sticky.svg
Classroom 3.0 MT 7 shapes.svg
Classroom 3.0 MT 8 text.svg
Zoom-in2.svg
Classroom 3.0 MT 9 undo.svg
Classroom 3.0 MT 91 redo.svg
Classroom 3.0 MT 92 background.svg
Quản Lý Tệp Tin
Tạo mới, chia sẻ, nhập và xuất tệp tin.
Hộp Công Cụ
Truy cập lưu trữ đám mây, ổ đĩa và các nguồn dữ liệu khác.
Chọn Đối Tượng
Chọn đối tượng và hình ảnh.
Bút
Công cụ để viết và vẽ. Nhấp hai lần để mở các tùy chọn bút.
Tẩy
Xóa đối tượng. Nhấp hai lần để mở các tùy chọn tẩy.
Ghi Chú
Thêm ghi chú nhanh lên bảng.
Hình Khối
Vẽ các khối hình học.
Văn Bản
Công cụ soạn văn bản.
Zoom
Thu phóng bảng viết.
Hoàn Tác
Hoàn tác lại hành động trước đó.
Làm Lại
Quay lại hành động trước khi hoàn tác.
Hình Nền
Thay đổi hình nền của một hoặc tất cả các trang.
MT 1 file.svg
Quản Lý Tệp Tin
Tạo mới, chia sẻ, nhập và xuất tệp tin.
MT 2 Magic Box.svg
Hộp Công Cụ
Truy cập lưu trữ đám mây, ổ đĩa và các nguồn dữ liệu khác.
Classroom 3.0 MT 3 select.svg
Chọn Đối Tượng
Chọn đối tượng và hình ảnh.
Classroom 3.0 MT 4 Pen.svg
Bút
Công cụ để viết và vẽ. Nhấp hai lần để mở các tùy chọn bút.
Classroom 3.0 MT 5 eraser.svg
Tẩy
Xóa đối tượng. Nhấp hai lần để mở các tùy chọn tẩy.
Classroom 3.0 MT 6 sticky.svg
Ghi Chú
Thêm ghi chú nhanh lên bảng.
Classroom 3.0 MT 7 shapes.svg
Hình Khối
Vẽ các khối hình học.
Classroom 3.0 MT 8 text.svg
Văn Bản
Công cụ soạn văn bản.
Zoom-in2.svg
Zoom
Thu phóng bảng viết.
Classroom 3.0 MT 9 undo.svg
Hoàn Tác
Hoàn tác lại hành động trước đó.
Classroom 3.0 MT 91 redo.svg
Làm Lại
Quay lại hành động trước khi hoàn tác.
Classroom 3.0 MT 92 background.svg
Hình Nền
Thay đổi hình nền của một hoặc tất cả các trang.


Giảng Dạy Tương Tác
 • Học tập với hỗ trợ video từ thư viện video giáo dục myViewBoard Clips Icon Clips.svgYouTube
 • Nhập vào PowerPoint và các trang Slides, cho phép học sinh ghi chú ý tưởng và trả lời câu hỏi.
 • Sử dụng chức năng Nhóm để chia nhóm học sinh thảo luận và kêu gọi sự tập trung vào bài giảng với tính năng Thông Báo Tập Trung Eyes On Me VC-eyesOnMe.svg
 • Sử dụng thư viện bài giảng myViewBoard Originals Icon originals.svg để thay đổi hình nền, tạo các trò chơi tương tác.

Mời học sinh

 • Mỗi phiên Classroom đều có một ID duy nhất. Giáo viên có thể tạo mật khẩu trong phần cài đặt FollowMe .
 • Giáo viên có thể chia sẻ phiên lớp học ảo Classroom bằng đường dẫn web trực tiếp hoặc bằng mã QR.
 • Lớp học ảo Classroom có thể được kết nối với Google Classroom, cho phép chuyển đổi toàn bộ danh sách học sinh sang phiên myViewBoard Classroom một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Classroom cũng pho phép đăng các tài liệu bài học trực tiếp lên Google Classroom.


Quản lý học sinh

Bảng Điều Khiển: Quản lý toàn bộ lớp học

Giống như trên lớp học truyền thống, với lớp học ảo Classroom thì giáo viên có thể làm các hoạt động sau:

 • Nhận thông báo khi có học sinh muốn phát biểu và cần trợ giúp.
 • Đánh giá mức độ tập trung của toàn bộ lớp học hoặc của từng học sinh.
 • Chia học sinh làm việc theo nhóm và quản lý đồng thời tất cả các nhóm thảo luận.
 • Mời học sinh tương tác trên bảng trắng kỹ thuật số của giáo viên.
 • Trò chuyện với cả lớp, nhóm trao đổi hoặc từng học sinh.

myViewBoard Classroom được xây dựng dựa trên các yêu cầu của một lớp học online và học tập kết hợp hybrid learning. Chúng tôi hiện thực hóa các yêu cầu này dựa trên Bảng Điều Khiển lớp được mở riêng trên một thẻ của trình duyệt để giáo viên dễ dàng làm việc.

Nhóm: Làm việc nhóm

Nhóm là một tính năng đặc biệt dành riêng cho lớp học ảo để thảo luận nhóm. Mỗi nhóm đều sẽ có một bảng viết riêng và đều được giáo viên quản lý qua Bảng Điều Khiển. Điều này có nghĩa là giáo viên có thể thêm, xóa và chú thích vào các bảng viết của các nhóm thảo luận một cách dễ dàng.

Giáo viên có thể tạo số lượng nhóm tùy ý trong Bảng Điều Khiển (1-30 nhóm). Giáo viên có thể lựa chọn học sinh bằng cách kéo thả tên học sinh hoặc cũng có thể lựa chọn sắp xếp ngẫu nhiên học sinh vào các nhóm một cách dễ dàng.

Ở chế độ mặc định, học sinh không thể chỉnh sửa hay viết lên trên bảng nhóm thảo luận. Giáo viên có thể cho phép từng học sinh, nhóm hoặc cả lớp viết vẽ lên bảng bằng cách nhấp vào biểu tượng Classroom 3.0 edit forbidden.svg nằm bên cạnh tên học sinh, nhóm hoặc ở giữa phía dưới Bảng Điều Khiển.Mẹo: Kéo và thả để di chuyện học sinh giữa các nhóm.


Hướng dẫn sử dụng webcam và microphone

Đầu tiên hãy nhấp vào biểu tượng phát trực tuyến Classroom 3 teacher video audio streaming.svgở phía dưới màn hình.
Nhấp vào biểu tượng Classroom 3.0 video recorder.svg để bắt đầu chia sẻ camera/webcam của giáo viên. Nhấp vào lần nữa để tạm dừng chia sẻ webcam.
Nhấp vào biểu tượng Classroom 3.0 video recorder off.svg để mở lại chia sẻ webcam.
Nhấp vào biểu tượng Classroom 3.0 teacher microphone.svg để bắt đầu chia sẻ âm thanh. Nhấn vào lần nữa để tạm dừng chia sẻ.
Nhấp vào biểu tượng Classroom 3.0 teacher microphone off.svg để mở lại chia sẻ âm thanh.
Giáo viên có thể phóng to hoặc thu nhỏ màn hình bằng cách sử dụng nút này Classroom streaming maxminimize-2.svg
Để kết thúc chia sẻ webcam và âm thanh hãy nhấn vào nút dừng lại Classroom streaming end.svg

Giơ Tay: Công cụ tương tác với giáo viên

Giống như với lớp học truyền thống, lớp học ảo Classroom cũng được tích hợp tính năng Giơ Tay để học sinh đặt câu hỏi/trả lời với giáo khi cần thiết. Giáo viên có thể nhìn thấy học sinh Giơ Tay trong Bảng Điều Khiển và có thể đồng ý hoặc từ chối học sinh phát biểu.

 1. Học sinh nhấp vào biểu tượng Classroom 3 student side Raise hand off.svg trên thiết bị của mình.
 2. Giáo viên có thể nhìn thấy các học sinh đang muốn phát biểu ở Bảng Điều Khiển.
 3. Giáo viên có thể cho phép hoặc từ chối học sinh phát biểu. Tại đây giáo viên có hai tùy chọn để tương tác với học sinh: cho phép nói hoặc nhắn tin riêng với học sinh qua khung trò chuyện.


Khi học sinh Giơ Tay, tại Bảng Điều Khiển sẽ hiển thị chú ý màu vàng Raise hand20px.svg bên cạnh hình đại diện của học sinh.

Classroom 3 student raised hand.svg


Cho phép học sinh nói

Giáo viên có thể cho từng học sinh, nhóm hoặc cả lớp phát biểu qua micro trên thiết bị của học sinh. Học sinh cũng có thể chủ động tắt micro trên thiết bị.

 1. Giáo viên nhấp vào biểu tượng Speak permission32px off.svg bên cạnh tên học sinh, nhóm hoặc cả lớp.
 2. Biểu tượng sẽ chuyển sang màu đỏ để thông báo tính năng nói Classroom 3 speak permission.svg đã được kích hoạt.
 3. Học sinh sẽ nhận được thông báo bật micro.
 4. Học sinh có thể trò chuyện với cô giáo và cả lớp sau khi micro được bật.
 5. Học sinh có thể chủ động tắt micro bằng cách nhấp vào Mute off.svg. Biểu tượng sẽ chuyển sang màu đỏ.
 6. Giáo viên có thể tắt micro của học sinh, nhóm hoặc cả lớp bằng cách nhấp vào biểu tượng Classroom 3 speak permission.svg một lần nữa.


Khắc phục sự cố: Trong trường hợp không nghe thấy tiếng học sinh, hãy kiểm tra xem thiết bị của học sinh có tích hợp micro hoặc đã bật chưa. Sau đó kiểm tra xem học sinh đã cấp quyền cho trình duyệt truy cập và sử dụng vào thiết bị âm thanh chưa.


Thuyết trình bài giảng

 • Bắt đầu phiên Classroom, giáo viên sẽ được đưa tới chế độ Chuẩn Bị, tại đây giáo viên có thể sử dụng các công cụ có sẵn để tạo bài giảng.
 • Chuyển sang chế độ Thuyết Trình trên thanh công cụ di động để tương tác với các công cụ media. Giáo viên vẫn có thể vẽ trên bảng, điều khiển trang và quản lý tương tác học sinh trong chế độ thuyết trình này.Learn more 990000.svg Tìm Hiểu Thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Tìm Hiểu thêm

Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu thêm về myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Theo dõi chúng tôi trên các kênh mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: All other trademarks are the property of their respective owners.