trt:PrintTBinstructions

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

 

Yazdırmak için yan menüden 'Yazdırılabilir sürüm'ü tıklayın. Sayfayı düzgün yazdırmak için aşağıdaki ayarları etkinleştirin:
  • Kenar boşluklarını yok olarak ayarlayın
  • Arka plan grafiklerinin yazdırılmasını etkinleştir

 

Logo myviewboard.svg

Wiki print icon.svg