Difference between revisions of "tr:Whiteboard for Windows"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
 
(22 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 11: Line 11:
 
{{Card-Feature
 
{{Card-Feature
 
|1=<center><span class="iconify" data-icon="mdi:book-open-outline" data-inline="false" style="color:#F47C7C;font-size:120px;position:relative;top:15px;"></span></center>
 
|1=<center><span class="iconify" data-icon="mdi:book-open-outline" data-inline="false" style="color:#F47C7C;font-size:120px;position:relative;top:15px;"></span></center>
|2='''[[myViewBoard for Windows Quick Start Guide|myViewBoard for Windows<br/> Quick Start Guide]]'''
+
|2='''[[myViewBoard for Windows Quick Start Guide|Windows için myViewBoard <br/> Hızlı Başlangıç Kılavuzu]]'''
|3=This document is a guide to quickly get started with using myViewBoard for Windows after installation.
+
|3=Bu belge, kurulumdan sonra Windows için myViewBoard'u kullanmaya başlamak için hızlı bir kılavuzdur.
}}
 
 
 
{{Card-Feature
 
|1=<center><span class="iconify" data-icon="mdi:book-open-outline" data-inline="false" style="color:#A1DE93;font-size:120px;position:relative;top:15px;"></span></center>
 
|2='''[[MyViewBoard for Windows User Guide|myViewBoard for Windows<br/> User Guide]]'''
 
|3=This document is a guide to using the myViewBoard for Windows user interface.
 
 
}}
 
}}
  
 
{{Card-Feature
 
{{Card-Feature
 
|1=<center><span class="iconify" data-icon="mdi:book-open-outline" data-inline="false" style="color:#70A1D7;font-size:120px;position:relative;top:15px;"></span></center>
 
|1=<center><span class="iconify" data-icon="mdi:book-open-outline" data-inline="false" style="color:#70A1D7;font-size:120px;position:relative;top:15px;"></span></center>
|2='''[[MyViewBoard for Windows Training Guide|myViewBoard for Windows<br/> Training Guide]]'''
+
|2='''[[MyViewBoard for Windows Training Guide|Windows için myViewBoard <br/> Eğitim Kılavuzu]]'''
|3=This document is a comprehensive guide to using myViewBoard for Windows.  
+
|3=Bu belge, Windows için myViewBoard'u kullanma konusunda kapsamlı bir kılavuzdur.  
 
}}
 
}}
  
 
{{Card-Feature
 
{{Card-Feature
 
|1=<center><span class="iconify" data-icon="mdi:book-open-outline" data-inline="false" style="color:orange;font-size:120px;position:relative;top:15px;"></span></center>
 
|1=<center><span class="iconify" data-icon="mdi:book-open-outline" data-inline="false" style="color:orange;font-size:120px;position:relative;top:15px;"></span></center>
|2='''[[MyViewBoard for Windows Toolbar Icons|myViewBoard for Windows<br/> Toolbar Icons]]'''
+
|2='''[[MyViewBoard for Windows Toolbar Icons|Windows için myViewBoard <br/> Araç Çubuğu Simgeleri]]'''
|3=This document aims to be a printable guide that users can use as a quick 'cheat sheet' reference to the myViewBoard icons.
+
|3=Bu belge, kullanıcıların myViewBoard simgelerine hızlı bir 'kopya kağıdı' referansı olarak kullanabileceği yazdırılabilir bir kılavuz olmayı amaçlamaktadır.
 
}}
 
}}
  
 
{{BR}}
 
{{BR}}
  
==System Requirements==
+
== Sistem Gereksinimleri ==
Before installation, verify that the system meets the following requirements:
+
Kurulumdan önce, sistemin aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun:
  
  
: ''myViewBoard system recommended requirements''
+
: '' myViewBoard sistemi tarafından önerilen gereksinimler ''
:* Processor: Intel Core i5-2500k x86 CPU
+
: * İşlemci: Intel Core i5-2500k x86 CPU
:* RAM: 8 GB
+
: * RAM: 8 GB
:* OS System: Windows 10 Pro
+
: * İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
:* Disk drive: SSD
+
: * Disk sürücüsü: SSD
:* Touch Display: [https://wiki.viewboard.com| ViewSonic ViewBoard®]
+
: * Dokunmatik Ekran: [https://wiki.viewboard.com|ViewSonic ViewBoard®]
:* Other software required: .NET 4.7.2   
+
: * Gereken diğer yazılımlar: .NET 4.7.2   
  
  
: ''myViewBoard system minimum requirements''
+
: '' myViewBoard sistem minimum gereksinimleri ''
:* Processor: Intel Core i3 x86 CPU
+
: * İşlemci: Intel Core i3 x86 CPU
:* RAM: 4 GB
+
: * RAM: 4 GB
:* OS System: Windows 10
+
: * İşletim Sistemi: Windows 10
:* Disk drive: HDD / SSD  
+
: * Disk sürücüsü: HDD / SSD
:* Other software required: .NET 4.7.2  
+
: * Gereken diğer yazılımlar: .NET 4.7.2
 
   
 
   
 
{{BR}}
 
{{BR}}
  
 
+
==Windows Çalışma Alanı için myViewBoard==
==myViewBoard for Windows Working Area==
 
  
 
<gallery widths="600px" heights="400px">
 
<gallery widths="600px" heights="400px">
Mvb ui w label.png|myViewBoard for Windows user interface
+
Mvb ui w label.png|Windows için myViewBoard kullanıcı arayüzü
Mvb buss bg.png|myViewBoard for Windows default business background
+
Mvb buss bg.png|Windows için myViewBoard varsayılan iş geçmişi
 
</gallery>
 
</gallery>
  
{{:MyViewBoard_for_Windows_Working_Area}}
+
{{:tr:MyViewBoard_for_Windows_Working_Area}}
{{Note-yellow|myViewBoard for Windows supports keyboard shortcuts to switch tools or perform other actions. For a list of keyboard shortcuts, [[Keyboard Shortcuts|click here]].}}
+
{{Note-yellow|Windows için myViewBoard, araçları değiştirmek veya diğer işlemleri gerçekleştirmek için klavye kısayollarını destekler. Klavye kısayollarının bir listesi için, [[Keyboard Shortcuts|buraya Tıkla]].}}
  
==myViewBoard for Windows Accessibility Features ==
+
==Windows Erişilebilirlik Özellikleri için myViewBoard==
  
myViewBoard for Windows supports the following accessibility features:
+
Windows için myViewBoard aşağıdaki erişilebilirlik özelliklerini destekler:
  
  
* [[Text/Handwriting#Text-to-Speech_Support|'''Text-to-speech''']] <br/>A form of speech synthesis that converts text into spoken voice input. Text-to-speech systems were first developed to aid the visually impaired by offering a computer generated voice that would "read" text to the user.
+
* [[Text/Handwriting#Text-to-Speech_Support|'''Metinden Konuşmaya''']] <br/>Metni sözlü sese dönüştüren bir tür konuşma sentezi. Metin-konuşma sistemleri ilk olarak, kullanıcıya metni "okuyacak" bir bilgisayar sesi sunarak görme engellilere yardımcı olmak için geliştirilmiştir.
  
  
* '''[[Configuring_myViewBoard_Settings|Visual aids]]''' <br/>Color filters change the color palette on the screen and help color blind users distinguish between things that differ only by color. The following filters are available:
+
* '''[[Configuring_myViewBoard_Settings|Görsel yardımlar]]''' <br/>Renk filtreleri ekrandaki renk paletini değiştirir ve renk körü kullanıcıların yalnızca renge göre farklılık gösteren şeyleri ayırt etmelerine yardımcı olur. Aşağıdaki filtreler kullanılabilir:
: - Inverted color
+
: - Ters renk
: - Grayscale
+
: - Gri Tonlama
: - Deuteranopia
+
: - Döteryumopi (Yeşil Renk Görememe)
: - Protanopia
+
: - Protanopi (Kırmızı Renk Görememe)
: - Tritanopia
+
: - Tritanopi (Sarı-Mavi Görememe)
  
  
* '''[[Configuring_myViewBoard_Settings|Touch adjustment]]''' <br/>myViewBoard for Windows supports multiple touch points. However, for users with mobility issues, or just for anyone who are prone to accidentally lean on or touch the canvas, this can be disabled for easier input.   
+
* '''[[Configuring_myViewBoard_Settings|Dokunmatik Ayarı]]''' <br/>Windows için myViewBoard birden fazla temas noktasını destekler. Bununla birlikte, hareketlilik sorunları olan kullanıcılar için veya sadece tuval üzerine yanlışlıkla yaslanmaya veya tuvale dokunmaya eğilimli herkes için, daha kolay giriş için devre dışı bırakılabilir.   
: - Multiple touch
+
: - Çoklu dokunmatik
: - Multi-touch gesture
+
: - Çoklu dokunmatik jestler
 
<br/>
 
<br/>
  
  
==Integration with myViewBoard.com==
+
== myViewBoard.com ile entegrasyon ==
To get the most out of myViewBoard, users need to create a complimentary myViewBoard account at http://www.myviewboard.com. Users can sign up with their Google, Microsoft or a regular email address. Having a myViewBoard account provides the following benefits:
+
MyViewBoard'dan en iyi şekilde yararlanmak için kullanıcıların http://www.myviewboard.com adresinde ücretsiz bir myViewBoard hesabı oluşturmaları gerekir. Kullanıcılar Google, Microsoft veya normal bir e-posta adresiyle kaydolabilir. Bir myViewBoard hesabına sahip olmak aşağıdaki avantajları sağlar:
  
  
* Sign in from anywhere
+
* İstediğiniz yerden oturum açın
* Load personal settings and customizations
+
* Kişisel ayarları ve özelleştirmeleri yükle
* Access to files stored in linked cloud storage services
+
* Bağlantılı bulut depolama hizmetlerinde saklanan dosyalara erişim
* Use all the features of myViewBoard
+
* MyViewBoard'un tüm özelliklerini kullanın
  
  
myViewBoard for Windows can still be used without signing in. However, some features will be unavailable.
+
Windows için myViewBoard oturum açmadan da kullanılabilir. Ancak, bazı özellikler kullanılamayacaktır.
  
For more information, see [[MyViewBoard.com#Signing Up|signing up for a myViewBoard account]].
+
Daha fazla bilgi için bakınız [[MyViewBoard.com#Signing Up|myViewBoard hesabına kaydolma]].
  
  
==Integration with Third-party Providers==
+
== Üçüncü Taraf Sağlayıcılarla Entegrasyon ==
  
To provide additional features, myViewBoard supports integration with other third-party providers.
+
Ek özellikler sağlamak için myViewBoard, diğer üçüncü taraf sağlayıcılarla entegrasyonu destekler.
  
===Office messaging programs===
+
=== Office mesajlaşma programları ===
  
myViewBoard for Windows allows users to launch collaboration/meeting programs during a myViewBoard session. Note that to use these programs, they must be first installed on the host machine. myViewBoard for Windows supports the following programs:
+
Windows için myViewBoard, kullanıcıların bir myViewBoard oturumu sırasında işbirliği / toplantı programları başlatmasına olanak tanır. Bu programları kullanabilmek için öncelikle ana makineye kurulması gerektiğini unutmayın. Windows için myViewBoard aşağıdaki programları destekler:
  
 
* [[Cloud_Integration#Integrate_with_Office_Messaging_Programs|Skype for Business]]
 
* [[Cloud_Integration#Integrate_with_Office_Messaging_Programs|Skype for Business]]
Line 117: Line 110:
 
* [[Integrating_with_GoToMeeting|GoToMeeting]]
 
* [[Integrating_with_GoToMeeting|GoToMeeting]]
  
===Cloud Drive accounts===
+
===Bulut Depolama hesapları===
  
myViewBoard supports integration with several cloud storage providers. Integration allow users to access their files during myViewBoard sessions.
+
myViewBoard çeşitli bulut depolama sağlayıcılarıyla entegrasyonu destekler. Entegrasyon, kullanıcıların myViewBoard oturumları sırasında dosyalarına erişmesine izin verir.
  
* Google services ([https://www.google.com/drive/ Google Drive], [https://edu.google.com/products/classroom/ Google Classroom] and [https://www.google.com/calendar Google Calendar])
+
* Google services ([https://www.google.com/drive/ Google Drive], [https://edu.google.com/products/classroom/ Google Classroom] and [https://www.google.com/calendar Google Takvim])
* [https://onedrive.live.com/about/en-US/ OneDrive (Personal)]
+
* [https://onedrive.live.com/about/en-US/ OneDrive (Kişisel)]
 
* [https://onedrive.live.com/about/en-US/business/ OneDrive for Business]
 
* [https://onedrive.live.com/about/en-US/business/ OneDrive for Business]
 
* [https://www.dropbox.com/ Dropbox]
 
* [https://www.dropbox.com/ Dropbox]
 
* [https://www.box.com/home Box]
 
* [https://www.box.com/home Box]
  
===myViewBoard Clips===
+
===myViewBoard Klipleri===
  
To add educational videos to lessons/presentations, users can use [[myViewBoard Clips]]. myViewBoard Clips allows users to search, access and insert educational video content onto the canvas. myViewBoard Clips offers 2 million+ educational videos from over 150 premier media brands to safely, seamlessly, and quickly create engaging lessons. myViewBoard Clips is commercial free, copyright-cleared, and curated for educational subjects.
+
Derslere / sunulara eğitim videoları eklemek için kullanıcılar [[myViewBoard Clips]] kullanabilir. myViewBoard Klipleri, kullanıcıların tuval üzerine eğitici video içeriği aramasına, erişmesine ve içerik eklemesine olanak tanır. myViewBoard Clips, güvenli, kesintisiz ve hızlı bir şekilde ilgi çekici dersler oluşturmak için 150'nin üzerinde önde gelen medya markasından 2 milyondan fazla eğitim videosu sunuyor. myViewBoard Clips, eğitim konuları için ticari olarak ücretsiz, telif hakkı ile temizlenmiş ve küratörlüğünü almıştır.
  
 
myViewBoard Clips is powered by [https://www.boclips.com/ Boclips]. Boclips is a service that collects the best educational videos across all age levels and subjects and puts them on a single platform to give an easier, faster, and safer way to use video in the classroom.
 
myViewBoard Clips is powered by [https://www.boclips.com/ Boclips]. Boclips is a service that collects the best educational videos across all age levels and subjects and puts them on a single platform to give an easier, faster, and safer way to use video in the classroom.
Line 135: Line 128:
 
===Intel Unite===
 
===Intel Unite===
  
myViewBoard is available as a [[Intel Unite plugin|plugin for Intel Unite]]. The [https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/unite/intel-unite-overview.html Intel Unite solution] lets users easily create and manage a secure content sharing and collaboration platform. This platform can wirelessly connect displays, employees, and mixed technology environments so that sharing and collaborate is seamless regardless of location.
+
myViewBoard [[Intel Unite plugin|Intel Unite Eklentisi]] olarak mevcuttur. [https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/unite/intel-unite-overview.html Intel Unite çözümü], kullanıcıların güvenli bir içerik paylaşımı ve işbirliği platformu. Bu platform ekranları, çalışanları ve karma teknoloji ortamlarını kablosuz olarak bağlayabilir, böylece konumdan bağımsız olarak paylaşım ve işbirliği sorunsuz olur.
 
 
  
==myViewBoard lesson ideas==
+
==myViewBoard Ders Fikirleri==
  
myViewBoard provides users with tools that users can use creatively to produce static or interactive lessons/activities that they can present to an audience. A few samples are given below:
+
myViewBoard, kullanıcılara, bir kitleye sunabilecekleri statik veya etkileşimli dersler / etkinlikler oluşturmak için kullanıcıların yaratıcı bir şekilde kullanabileceği araçlar sağlar. Birkaç örnek aşağıda verilmiştir:
  
  
{{YouTube-box|f-QJPi1iDTQ|Use the highlighter pen to mark answers on a wordsearch table.}}
+
{{YouTube-box|f-QJPi1iDTQ|Bir kelime arama tablosundaki cevapları işaretlemek için vurgulayıcı kalemi kullanın.}}
{{YouTube-box|iNRlz_cKngg|Connect questions and answers with the line tool.}}
+
{{YouTube-box|iNRlz_cKngg|Soruları ve cevapları satır aracıyla bağlayın.}}
{{YouTube-box|uHWkul0yEZU|Place sticky notes over a graphic to point out areas of interest.}}
+
{{YouTube-box|uHWkul0yEZU|İlgi alanlarını belirtmek için yapışkan notları grafiğin üzerine yerleştirin.}}
{{YouTube-box|J1WawekTlVQ|Get resources from the internet to create a myViewBoard lesson.}}
+
{{YouTube-box|J1WawekTlVQ|Bir myViewBoard dersi oluşturmak için İnternet'ten kaynak alın.}}
{{YouTube-box|r8RHdtbzPak|Import a story-book PDF that you can read to your students.}}
+
{{YouTube-box|r8RHdtbzPak|Öğrencilerinize okuyabileceğiniz bir hikaye kitabı PDF'si alın.}}
 
{{BR}}
 
{{BR}}
  
  
Note that for more ideas, head over to the following pages:
+
Daha fazla fikir için aşağıdaki sayfalara gözatın:
  
  
* '''[[myViewBoard Original Content]]''' <br>myViewBoard Original Content is interactive content that you can use in the classroom, 100% created using myViewBoard tools.
+
* '''[[myViewBoard Original Content| myViewBoard Orjinal İçeriği]]''' <br>myViewBoard Orijinal İçeriği, %100 myViewBoard araçları kullanılarak oluşturulmuş, sınıfta kullanabileceğiniz etkileşimli bir içeriktir.
  
  
* '''[[myViewBoard Original Content Background]]''' <br/>Enhance your lessons by downloading our complimentary backgrounds. Available in Full HD and 4K resolutions.
+
* '''[[myViewBoard Original Content Background| myViewBoard Orjinal İçerik Arka Planı]]''' <br/>Ücretsiz arka planlarımızı indirerek derslerinizi geliştirin. Full HD ve 4K çözünürlüklerde mevcuttur.
  
  
* '''[[myViewBoard Original Content Video-assisted Learning]]''' <br/>Increase student engagement by combining myViewBoard Original Content with educational videos.
+
* '''[[myViewBoard Original Content Video-assisted Learning| myViewBoard Orjinal İçerik Video-Destekli Öğrenim]]''' <br/>MyViewBoard Orijinal İçeriğini eğitim videoları ile birleştirerek öğrenci katılımını artırın.
  
 
{{BR}}{{BR}}
 
{{BR}}{{BR}}
  
{{ent:Contact-channels}}
+
{{trt:Contact-channels}}
  
==Related Media==
+
==İlgili İçerik==
  
* https://youtu.be/f1PAshapzgE
 
 
: <youtube>https://youtu.be/f1PAshapzgE</youtube>
 
: <youtube>https://youtu.be/f1PAshapzgE</youtube>
  
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
{{ent:Mvbw-nav-footer}}
+
{{trt:Mvbw-nav-footer}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
  
 
__FORCETOC__
 
__FORCETOC__
<seo metak="myViewBoard" ogtitle="myViewBoard for Windows" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/d/d3/MVB-logo-filled_400.png" ogdescr="myViewBoard for Windows is a digital whiteboard solution designed specifically to run on the Windows operating system. " />
+
<seo metak="myViewBoard" ogtitle="Windows için Whiteboard" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/d/d3/MVB-logo-filled_400.png" ogdescr="Whiteboard for Windows, özellikle Windows işletim sisteminde çalışmak üzere tasarlanmış bir dijital beyaz tahta çözümüdür. " />
{{DISPLAYTITLE:myViewBoard for Windows}}
+
{{DISPLAYTITLE:Windows için Whiteboard}}
{{ent:Authored by Google Certified Educator}}
 
  
  
<seo metak="myviewboard" ogtitle="myViewBoard for Windows" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="myViewBoard for Windows is a digital whiteboard solution designed specifically to run on the Windows operating system." />
+
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Windows için Whiteboard" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Whiteboard for Windows, özellikle Windows işletim sisteminde çalışmak üzere tasarlanmış bir dijital beyaz tahta çözümüdür." />

Latest revision as of 17:25, 24 December 2020

Videolar ile ilgi çekici ve dinamik bir ders oluşturun! myViewBoard Klipleri, kullanıcıların tuval üzerine eğitici video içeriği aramasına, erişmesine ve içerik eklemesine olanak tanır. myViewBoard Clips, güvenli, kesintisiz ve hızlı bir şekilde ilgi çekici dersler oluşturmak için 150'nin üzerinde önde gelen medya markasından 2 milyondan fazla eğitim videosu sunuyor. myViewBoard Clips, eğitim konuları için ticari olarak ücretsiz, telif hakkı ile temizlenmiş ve küratörlüğünü almıştır. myViewBoard Clips, Boclips tarafından desteklenmektedir. Boclips, tüm yaş seviyelerinde ve derslerde en iyi eğitim videolarını toplayan ve bunları sınıfta daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde kullanmak için tek bir platforma yerleştiren bir hizmettir.


myViewBoard for Windows, özellikle Windows işletim sisteminde çalışmak üzere tasarlanmış bir dijital beyaz tahta çözümüdür. Windows için myViewBoard etkileşimli görüntüler için optimize edilmiştir, ancak etkileşim için dokunmatik olayların yerini alan fare tıklamaları ile etkileşimli olmayan ekranlarda da çalışır. MyViewBoard.com ile entegrasyon, sınırsız kullanıcıların ekranları paylaşmasına ve dünyanın herhangi bir yerinden yayın yapmasına ve çıkmasına izin verir. Windows için myViewBoard ayrıca kullanıcıların belgeleri ve görüntüleri ekranda gerçek zamanlı olarak yazmasına, vurgulamasına, düzenlemesine ve dönüştürmesine olanak tanıyarak daha ilgi çekici sunumlar oluşturmak için etkileşimli ekranlardan yararlanır.

Windows için myViewBoard, verileri yetkisiz erişimden korumak için gelişmiş AES-256 şifreleme kullanır.

Nasıl Yapılır Kılavuzları

Windows için myViewBoard'u kullanma hakkında giriş, bilgi ve öğreticiler için aşağıdaki kılavuzlara bakın:

Windows için myViewBoard
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu belge, kurulumdan sonra Windows için myViewBoard'u kullanmaya başlamak için hızlı bir kılavuzdur.

Windows için myViewBoard
Eğitim Kılavuzu

Bu belge, Windows için myViewBoard'u kullanma konusunda kapsamlı bir kılavuzdur.

Windows için myViewBoard
Araç Çubuğu Simgeleri

Bu belge, kullanıcıların myViewBoard simgelerine hızlı bir 'kopya kağıdı' referansı olarak kullanabileceği yazdırılabilir bir kılavuz olmayı amaçlamaktadır.


Sistem Gereksinimleri

Kurulumdan önce, sistemin aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun:


myViewBoard sistemi tarafından önerilen gereksinimler
* İşlemci: Intel Core i5-2500k x86 CPU
* RAM: 8 GB
* İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
* Disk sürücüsü: SSD
* Dokunmatik Ekran: ViewBoard®
* Gereken diğer yazılımlar: .NET 4.7.2


myViewBoard sistem minimum gereksinimleri
* İşlemci: Intel Core i3 x86 CPU
* RAM: 4 GB
* İşletim Sistemi: Windows 10
* Disk sürücüsü: HDD / SSD
* Gereken diğer yazılımlar: .NET 4.7.2


Windows Çalışma Alanı için myViewBoard

Ana Araç Çubuğu

Daha fazla bilgi: Ana Araç Çubuğu

Kullanıcıların tuval alanına ek açıklamalar eklemesine izin veren araç çubuğu. Bu araç çubuğu her zaman program penceresinin sağına, soluna veya altına sabitlenir.Windows için myViewBoard, araçları değiştirmek veya diğer işlemleri gerçekleştirmek için klavye kısayollarını destekler. Klavye kısayollarının bir listesi için, buraya Tıkla.

Windows Erişilebilirlik Özellikleri için myViewBoard

Windows için myViewBoard aşağıdaki erişilebilirlik özelliklerini destekler:


 • Metinden Konuşmaya
  Metni sözlü sese dönüştüren bir tür konuşma sentezi. Metin-konuşma sistemleri ilk olarak, kullanıcıya metni "okuyacak" bir bilgisayar sesi sunarak görme engellilere yardımcı olmak için geliştirilmiştir.


 • Görsel yardımlar
  Renk filtreleri ekrandaki renk paletini değiştirir ve renk körü kullanıcıların yalnızca renge göre farklılık gösteren şeyleri ayırt etmelerine yardımcı olur. Aşağıdaki filtreler kullanılabilir:
- Ters renk
- Gri Tonlama
- Döteryumopi (Yeşil Renk Görememe)
- Protanopi (Kırmızı Renk Görememe)
- Tritanopi (Sarı-Mavi Görememe)


 • Dokunmatik Ayarı
  Windows için myViewBoard birden fazla temas noktasını destekler. Bununla birlikte, hareketlilik sorunları olan kullanıcılar için veya sadece tuval üzerine yanlışlıkla yaslanmaya veya tuvale dokunmaya eğilimli herkes için, daha kolay giriş için devre dışı bırakılabilir.
- Çoklu dokunmatik
- Çoklu dokunmatik jestlermyViewBoard.com ile entegrasyon

MyViewBoard'dan en iyi şekilde yararlanmak için kullanıcıların http://www.myviewboard.com adresinde ücretsiz bir myViewBoard hesabı oluşturmaları gerekir. Kullanıcılar Google, Microsoft veya normal bir e-posta adresiyle kaydolabilir. Bir myViewBoard hesabına sahip olmak aşağıdaki avantajları sağlar:


 • İstediğiniz yerden oturum açın
 • Kişisel ayarları ve özelleştirmeleri yükle
 • Bağlantılı bulut depolama hizmetlerinde saklanan dosyalara erişim
 • MyViewBoard'un tüm özelliklerini kullanın


Windows için myViewBoard oturum açmadan da kullanılabilir. Ancak, bazı özellikler kullanılamayacaktır.

Daha fazla bilgi için bakınız myViewBoard hesabına kaydolma.


Üçüncü Taraf Sağlayıcılarla Entegrasyon

Ek özellikler sağlamak için myViewBoard, diğer üçüncü taraf sağlayıcılarla entegrasyonu destekler.

Office mesajlaşma programları

Windows için myViewBoard, kullanıcıların bir myViewBoard oturumu sırasında işbirliği / toplantı programları başlatmasına olanak tanır. Bu programları kullanabilmek için öncelikle ana makineye kurulması gerektiğini unutmayın. Windows için myViewBoard aşağıdaki programları destekler:

Bulut Depolama hesapları

myViewBoard çeşitli bulut depolama sağlayıcılarıyla entegrasyonu destekler. Entegrasyon, kullanıcıların myViewBoard oturumları sırasında dosyalarına erişmesine izin verir.

myViewBoard Klipleri

Derslere / sunulara eğitim videoları eklemek için kullanıcılar myViewBoard Clips kullanabilir. myViewBoard Klipleri, kullanıcıların tuval üzerine eğitici video içeriği aramasına, erişmesine ve içerik eklemesine olanak tanır. myViewBoard Clips, güvenli, kesintisiz ve hızlı bir şekilde ilgi çekici dersler oluşturmak için 150'nin üzerinde önde gelen medya markasından 2 milyondan fazla eğitim videosu sunuyor. myViewBoard Clips, eğitim konuları için ticari olarak ücretsiz, telif hakkı ile temizlenmiş ve küratörlüğünü almıştır.

myViewBoard Clips is powered by Boclips. Boclips is a service that collects the best educational videos across all age levels and subjects and puts them on a single platform to give an easier, faster, and safer way to use video in the classroom.

Intel Unite

myViewBoard Intel Unite Eklentisi olarak mevcuttur. Intel Unite çözümü, kullanıcıların güvenli bir içerik paylaşımı ve işbirliği platformu. Bu platform ekranları, çalışanları ve karma teknoloji ortamlarını kablosuz olarak bağlayabilir, böylece konumdan bağımsız olarak paylaşım ve işbirliği sorunsuz olur.

myViewBoard Ders Fikirleri

myViewBoard, kullanıcılara, bir kitleye sunabilecekleri statik veya etkileşimli dersler / etkinlikler oluşturmak için kullanıcıların yaratıcı bir şekilde kullanabileceği araçlar sağlar. Birkaç örnek aşağıda verilmiştir:


f-QJPi1iDTQ

Bir kelime arama tablosundaki cevapları işaretlemek için vurgulayıcı kalemi kullanın.

iNRlz_cKngg

Soruları ve cevapları satır aracıyla bağlayın.

uHWkul0yEZU

İlgi alanlarını belirtmek için yapışkan notları grafiğin üzerine yerleştirin.

J1WawekTlVQ

Bir myViewBoard dersi oluşturmak için İnternet'ten kaynak alın.

r8RHdtbzPak

Öğrencilerinize okuyabileceğiniz bir hikaye kitabı PDF'si alın.Daha fazla fikir için aşağıdaki sayfalara gözatın:


 • myViewBoard Orjinal İçeriği
  myViewBoard Orijinal İçeriği, %100 myViewBoard araçları kullanılarak oluşturulmuş, sınıfta kullanabileceğiniz etkileşimli bir içeriktir.

Yardım ve Destek

Yardım ve destek için lütfen aşağıdakilerle iletişime geçin:


MyViewBoard yazılımını kullanma konusunda herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen aşağıdaki kanallardan bize ulaşın:

MyViewBoard Destek ve myViewBoard Topluluğu'nu kullanmak için oturum açmanız gerektiğini unutmayın.


MyViewBoard hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynakları kontrol edin:


Bu kaynağın hızlı bir açıklaması için, buraya bakınız.

İlgili İçerik