Difference between revisions of "tr:Whiteboard Main Toolbar"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "The toolbar contains tools that allow users to add annotations to the canvas area. This toolbar is always fixed to the right, left or bottom side of the program window. The ap...")
 
m (Text replacement - "Shape/Line" to "Shape_Line")
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
The toolbar contains tools that allow users to add annotations to the canvas area. This toolbar is always fixed to the right, left or bottom side of the program window. The appearance of icons in the toolbar vary depending on the selected theme.  
+
Araç çubuğu, kullanıcıların tuval alanına ek açıklama eklemesine izin veren araçlar içerir. Bu araç çubuğu her zaman program penceresinin sağına, soluna veya altına sabitlenir. Araç çubuğundaki simgelerin görünümü seçilen temaya göre değişir.
  
myViewBoard for Windows includes the following icons in the toolbar:
+
Windows için myViewBoard araç çubuğunda aşağıdaki simgeleri içerir:  
  
  
 
<div class="TAB">
 
<div class="TAB">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
<div class="DTC"><b>Business</b></div>
+
<div class="DTC"><b>İş</b></div>
<div class="DTC"><b>Education</b></div>
+
<div class="DTC"><b>Eğitim</b></div>
<div class="DTC"><b>Icon Name</b></div>
+
<div class="DTC"><b>Simge Adı</b></div>
<div class="DTC"><b>Description</b></div>
+
<div class="DTC"><b>Açıklama</b></div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus windows.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus windows.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:DesktopMode.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:DesktopMode.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Windows Toggle Button|Windows toggle button]]</div>
+
<div class="DTC">[[Windows Toggle Button|Windows açma / kapatma düğmesi]]</div>
<div class="DTC">Click to show the Windows desktop and use the myViewBoard tools. Click to go back to myViewBoard.</div>
+
<div class="DTC">Windows masaüstünü göstermek ve myViewBoard araçlarını kullanmak için tıklayın. MyViewBoard'a geri dönmek için tıklayın.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus-meeting.png |45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus-meeting.png |45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:MVB Meet.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:MVB Meet.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Casting|Cast tool]]</div>
+
<div class="DTC">[[Casting|Kablosuz Sunum]]</div>
<div class="DTC">Enable and manage casts.</div>
+
<div class="DTC">Kablosuz Sunum etkinleştirme ve yönetme aracı.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus-screenshot.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus-screenshot.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:CaptureScreen On.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:CaptureScreen On.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Screen Capture|Screen capture]]</div>
+
<div class="DTC">[[Screen Capture|Ekran Yakalama]]</div>
<div class="DTC">Displays options for capturing the contents of the canvas.</div>
+
<div class="DTC">Tuvalin içeriğini yakalamak için seçenekleri görüntüler.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus-movetool.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus-movetool.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:MenuBarMove On.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:MenuBarMove On.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Move Toolbar|Move toolbar]]</div>
+
<div class="DTC">[[Move Toolbar|Araç Çubuğu Taşıma]]</div>
<div class="DTC">Click and drag to move toolbar to the left, right, or bottom side of the screen.</div>
+
<div class="DTC">Araç çubuğunu ekranın sol, sağ veya alt tarafına taşımak için tıklayın ve sürükleyin.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus-file-mngt.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus-file-mngt.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:File On.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:File On.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[File Management|File]]</div>
+
<div class="DTC">[[File Management|Dosya]]</div>
<div class="DTC">Displays options for opening, saving, exporting and printing files.</div>
+
<div class="DTC">Dosyaları açma, kaydetme, dışa aktarma ve yazdırma seçeneklerini görüntüler.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus-magicbox.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus-magicbox.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Resource On.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Resource On.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Magic Box|Magic box]]</div>
+
<div class="DTC">[[Magic Box|Sihirli Kutu]]</div>
<div class="DTC">Displays various tools that you can insert into the canvas.</div>
+
<div class="DTC">Tuval içine ekleyebileceğiniz çeşitli araçları görüntüler.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus-inficanvas.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus-inficanvas.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Roaming on.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Roaming on.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Infinite Canvas|Infinite canvas]]</div>
+
<div class="DTC">[[Infinite Canvas|Sonsuz Tuval]]</div>
<div class="DTC">Drag to move the canvas. Use two hands to zoom in/out. Click again to open the infinite canvas overview.</div>
+
<div class="DTC">Tuvali taşımak için sürükleyin. Yakınlaştırmak / uzaklaştırmak için iki elinizi kullanın. Sonsuz tuval genel görünümünü açmak için tekrar tıklayın.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus-selection.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus-selection.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Selector On.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Selector On.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Selection]]</div>
+
<div class="DTC">[[Selection|Seçim Aracı]]</div>
<div class="DTC">Selects objects, text and pictures.</div>
+
<div class="DTC">Nesneleri, metinleri ve resimleri seçer.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus-pen.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus-pen.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Pen On.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Pen On.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Pen]]</div>
+
<div class="DTC">[[Pen|Kalem]]</div>
<div class="DTC">Draws freehand lines and squiggles. Click again to open pen options.</div>
+
<div class="DTC">Serbest ve eğik çizgiler çizer. Kalem seçeneklerini açmak için tekrar tıklayın.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus eraser.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus eraser.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Eraser On.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Eraser On.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Eraser]]</div>
+
<div class="DTC">[[Eraser|Silgi]]</div>
<div class="DTC">Erases objects, based on the last mode selected. Click again to display eraser options.</div>
+
<div class="DTC">Seçilen son moda göre nesneleri siler. Silgi seçeneklerini görüntülemek için tekrar tıklayın.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus-shapes.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus-shapes.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:ShapeLine On.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:ShapeLine On.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Shape/Line]]</div>
+
<div class="DTC">[[Shape_Line|Şekil/Çizgi]]</div>
<div class="DTC">Draws lines and shapes with different styles. Click again to display shape options.</div>
+
<div class="DTC">Farklı stillerle çizgiler ve şekiller çizer. Şekil seçeneklerini görüntülemek için tekrar tıklayın.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus-text.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus-text.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Text On.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Text On.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Text/Handwriting]]</div>
+
<div class="DTC">[[Text/Handwriting|Metin/Elyazısı]]</div>
<div class="DTC">Creates a textbox. Click again to switch to handwriting recognition.</div>
+
<div class="DTC">Bir metin kutusu oluşturur. El yazısı tanımasına geçmek için tekrar tıklayın.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus undo.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus undo.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Undo On.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Undo On.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Undo]]</div>
+
<div class="DTC">[[Undo|Geri Al]]</div>
<div class="DTC">Reverses the previous action</div>
+
<div class="DTC">Önceki eylemi tersine çevirir</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus redo.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus redo.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Redo On.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Redo On.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Redo]]</div>
+
<div class="DTC">[[Redo|Tekrar]]</div>
<div class="DTC">Reverses the previous undo action.</div>
+
<div class="DTC">Önceki geri alma işlemini tersine çevirir.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[file:Bus-page.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Bus-page.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Page On.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[file:Page On.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Page]]</div>
+
<div class="DTC">[[Page|Sayfa]]</div>
<div class="DTC">Creates, selects, sorts, and deletes pages.</div>
+
<div class="DTC">Sayfalar oluşturur, seçer, sıralar ve siler.</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
Line 105: Line 105:
 
<br/>
 
<br/>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
Note that some icons/features are exclusive to only one environment. For an overview of all icons used across the myViewBoard ecosystem, see [[Toolbar Icons|toolbar icons]].  
+
Bazı simgelerin / özelliklerin yalnızca bir ortama özel olduğunu unutmayın. MyViewBoard ekosisteminde kullanılan tüm simgelere genel bakış için bkz. [[Toolbar Icons|Araç Çubuğu Simgeleri]].  
 
<br/>
 
<br/>
{{ent:Mvbw-nav-footer}}
+
{{ent:tr:Mvbw-nav-footer}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
  
 
+
{{DISPLAYTITLE:Ana Araç Çubuğu}}
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Main Toolbar" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="The toolbar contains tools that allow users to add annotations to the canvas area." />
+
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Ana Araç Çubuğu" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Araç çubuğu, kullanıcıların tuval alanına ek açıklama eklemesine izin veren araçlar içerir." />

Latest revision as of 15:28, 16 June 2021

Araç çubuğu, kullanıcıların tuval alanına ek açıklama eklemesine izin veren araçlar içerir. Bu araç çubuğu her zaman program penceresinin sağına, soluna veya altına sabitlenir. Araç çubuğundaki simgelerin görünümü seçilen temaya göre değişir.

Windows için myViewBoard araç çubuğunda aşağıdaki simgeleri içerir:


İş
Eğitim
Simge Adı
Açıklama
Bus windows.png
DesktopMode.png
Windows masaüstünü göstermek ve myViewBoard araçlarını kullanmak için tıklayın. MyViewBoard'a geri dönmek için tıklayın.
Bus-meeting.png
MVB Meet.png
Kablosuz Sunum etkinleştirme ve yönetme aracı.
Bus-screenshot.png
CaptureScreen On.png
Tuvalin içeriğini yakalamak için seçenekleri görüntüler.
Bus-movetool.png
MenuBarMove On.png
Araç çubuğunu ekranın sol, sağ veya alt tarafına taşımak için tıklayın ve sürükleyin.
Bus-file-mngt.png
File On.png
Dosyaları açma, kaydetme, dışa aktarma ve yazdırma seçeneklerini görüntüler.
Bus-magicbox.png
Resource On.png
Tuval içine ekleyebileceğiniz çeşitli araçları görüntüler.
Bus-inficanvas.png
Roaming on.png
Tuvali taşımak için sürükleyin. Yakınlaştırmak / uzaklaştırmak için iki elinizi kullanın. Sonsuz tuval genel görünümünü açmak için tekrar tıklayın.
Bus-selection.png
Selector On.png
Nesneleri, metinleri ve resimleri seçer.
Bus-pen.png
Pen On.png
Serbest ve eğik çizgiler çizer. Kalem seçeneklerini açmak için tekrar tıklayın.
Bus eraser.png
Eraser On.png
Seçilen son moda göre nesneleri siler. Silgi seçeneklerini görüntülemek için tekrar tıklayın.
Bus-shapes.png
ShapeLine On.png
Farklı stillerle çizgiler ve şekiller çizer. Şekil seçeneklerini görüntülemek için tekrar tıklayın.
Bus-text.png
Text On.png
Bir metin kutusu oluşturur. El yazısı tanımasına geçmek için tekrar tıklayın.
Bus undo.png
Undo On.png
Önceki eylemi tersine çevirir
Bus redo.png
Redo On.png
Önceki geri alma işlemini tersine çevirir.
Bus-page.png
Page On.png
Sayfalar oluşturur, seçer, sıralar ve siler.


Bazı simgelerin / özelliklerin yalnızca bir ortama özel olduğunu unutmayın. MyViewBoard ekosisteminde kullanılan tüm simgelere genel bakış için bkz. Araç Çubuğu Simgeleri.

Diğer Araçlar