ViewBoard Huddle Hızlı Başlangıç Kılavuzu

From myViewBoard
Revision as of 18:16, 29 April 2020 by Burak.Aydin (talk | contribs) (→‎More Information)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kutu İçeriği

VBH100 UG 001.png

Bağlantı Noktaları

VBH100 UG 002.png
VBH100 UG 003.png

Not: 1 saatlik kayıt için 6 GB'a kadar depolama alanı gerekebilir. Dosya hasarını önlemek için, USB cihazınızda kaydı kaydetmek için yeterli alan olduğundan emin olun.

Daha Fazla Bilgi

VBH100 UG 004.png