Hanoi Kuleleri

Revision as of 13:30, 17 May 2021 by Marina.Maternovskaya (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Hanoi Kuleleri de sık sık problem çözme ve beceri öğrenme psikolojisi uygulanan klasik bir matematiksel oyundur.

Instructions

Amaç, tüm diskleri A sütünundan C sütununa taşımaktır. Diskler, belirli kurallara uyarak, peg C'de göründükleri gibi A mandalında aynı sırada olmalıdır.

  1. Aynı anda yalnızca bir disk taşıyabilirsiniz.
  2. Daha küçük bir diskin üzerine asla daha büyük bir disk yerleştiremezsiniz.


Related Media