Time (Video Destekli Öğrenme)

From myViewBoard
Revision as of 17:50, 31 March 2020 by Martin.Sattler (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Zaman (Video Destekli Öğrenme) \ Saatin kollarını videoda gösterilen zamana uyacak şekilde hareket ettirin


Instructions

  • Oynatmaya başlamak için videoyu tıklatın.
  • Videoda gösterilen süreyle eşleşecek şekilde saatin kollarını hareket ettirin.
  • Öğrenciler videodaki nesneleri saysın. Öğrencilerin saymak için daha fazla zamana ihtiyacı varsa videoyu duraklatmanız gerekebilir.


Related media

   


ent:OrCo-nav-footer