3 ayı ve 3 civciv

From myViewBoard
Revision as of 17:24, 31 March 2020 by Martin.Sattler (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

3 ayı ve 3 civcivin nehri geçmesine yardımcı olur.

Instructions

3 ayı ve 3 civciv nehrin diğer tarafına taşınmalı.

  • Tekne bir seferde en fazla iki hayvan taşıyabilir.
  • Ayılar nehrin her iki yanındaki civcivlerden daha fazla olursa, ayılar civcivleri yiyecektir.


Related Media