Katı Ağları (Ortak 3B şekiller)

From myViewBoard
Revision as of 15:20, 31 March 2020 by Martin.Sattler (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bu etkinlik Görsel-Uzamsal Zekanın temellerini öğretir. Öğrenciler, sağlam bir 3B şekli kendi anından nasıl görselleştireceklerini öğrenirler.


Instructions

  1. Verilen 2D görüntünün "katlanması" sonucu 3B şekli tahmin etme.
  2. Doğru 3B şekli kutuya sürükleyin.


Bu aktivite için Amaçlar:

  • Öğrenciler küp, küboid, üçgen prizma ve tetrahedron için farklı ağları tanıyabilmelidir.
  • Öğrenciler herhangi bir düzenli prizma için ölçekli bir ağ oluşturabilmelidir.


Related Media