2 Set Farkı

From myViewBoard
Revision as of 15:39, 31 March 2020 by Martin.Sattler (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bu içerik, öğrencileri iki veya daha fazla karmaşık kavram arasındaki bağlantılar hakkında derin düşünmeye teşvik eder.


Instructions

Dijital dünyada, Venn ve Carroll diyagramları tarafından kullanılan kavramlar değişmeden kalıyor.


Amaç:

  • Öğrenciler, bilgileri karşılaştırmak ve karşılaştırmak ve kavramlar arasındaki ilişkileri tanımak için Carroll ve Venn diyagramlarını kullanırlar.
  • Görsel algılama becerilerini öğrenir ve geliştirir.


Bu içerik öğrencilerin aşağıdakileri yapmasını gerektirir:

  • Dairelerin çakıştığı / kesiştiği alanın içine, kesişen daireler tarafından tanımlanan özelliklerle eşleşen nesneleri yerleştirin.
  • Nesneleri, ızgaranın ilk satırında ve sütununda belirtilen ölçütlerle eşleşecek şekilde yerleştirin.


Related Media