Desen Bulmaca

Çocukların yinelenen desenleri tanımlamasını gerektiren bir desen sırası etkinliği. Sırada hangi nesne nin var olduğunu söyleyebilir misin?


Instructions

Geyikli Ağacı süslemeye yardımcı olalım:

  • Renkli şekilleri/sayıları incele ve eksik "ampullere" hangi renk/sayı nın yerleştirileceğini tahmin edin.
  • Renkli şekli/sayıyı "yanıt kutusundan" doğru "ampul"e sürükleyin.
  • Son bölümde, sırayla bir sonraki sayı kümesini tahmin etmeniz ve yazmanız gerekir.


Related Media