Desen Bulmaca

From myViewBoard
Revision as of 17:40, 31 March 2020 by Martin.Sattler (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Çocukların yinelenen desenleri tanımlamasını gerektiren bir desen sırası etkinliği. Sırada hangi nesne nin var olduğunu söyleyebilir misin?


Instructions

Geyikli Ağacı süslemeye yardımcı olalım:

  • Renkli şekilleri/sayıları incele ve eksik "ampullere" hangi renk/sayı nın yerleştirileceğini tahmin edin.
  • Renkli şekli/sayıyı "yanıt kutusundan" doğru "ampul"e sürükleyin.
  • Son bölümde, sırayla bir sonraki sayı kümesini tahmin etmeniz ve yazmanız gerekir.


Related Media