Yeni Sayfa

From myViewBoard
Revision as of 18:38, 19 April 2020 by Hasan.Kocyigit (talk | contribs) (Created page with "Bir noktada tuval oluşturduğunuzda ek sayfalar eklemek istersiniz. * Kanvas'a sayfa eklemek için yeni Sayfa Simgesini kullanın. * <Span class = "kbd"> <i class = "fa fa-a...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search