Tools

From myViewBoard
Revision as of 16:53, 19 April 2020 by Hasan.Kocyigit (talk | contribs) (Created page with "Kullanılabilir araçların listesini görüntülemek için Sihirli Kutu'daki Araçlar simgesini tıklayın. Araçlar, herhangi bir sunumu geliştirebilecek etkileşimli nesn...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kullanılabilir araçların listesini görüntülemek için Sihirli Kutu'daki Araçlar simgesini tıklayın.

Araçlar, herhangi bir sunumu geliştirebilecek etkileşimli nesnelerdir. Araçlar'da bir öğeyi kullanmak için, çift tıklayın veya tuval üzerine tıklayıp sürükleyin.

Mevcut Araçlar

Icon
Icon Name
Description
MB Tools Icon Clock.PNG
Geçerli saati analog bir saatte görüntüler.
MB Tools Icon Timer.PNG
Özel bir geri sayım sayacı ayarlar. Geri sayımı değiştirmek için mini saat simgesini tıklayın, ardından saati ayarlamak için tekrar tıklayın. Geri sayımı başlatmak için oynat simgesine basın.
MB Tools Icon Ruler.PNG
Genişletilebilen veya döndürülebilen bir cetvel. Kenar boyunca düz bir çizgi çizmek için sayılar boyunca tıklayın ve sürükleyin. MyViewBoard ayarlarındaki birimleri değiştirin.
MB Tools Icon Triangle.PNG
Cetvel gibi, döndürülebilen veya genişletilebilen bir Üçgen Gönye. Düz bir çizgi çizmek için her iki kenardaki sayıları tıklayıp sürükleyin. MyViewBoard ayarlarındaki birimleri değiştirin.
MB Tools Icon Protractor.PNG
Döndürülebilen veya yeniden boyutlandırılabilen bir iletki. İletki tabanı boyunca bir çizgi çizmek için onay işareti simgesini tıklayın.
MB Tools Icon Compass.PNG
Yeniden boyutlandırılabilen ve döndürülebilen bir pergel. Pegel yolu boyunca çizmek için kalem noktasını tıklayıp sürükleyin.
MB Tools Icon Calculator.PNG
Etkileşimli bir hesap makinesi görüntüler.
MB Tools Icon XY Graph.PNG
X ve Y (yatay ve dikey) eksenlerindeki değerleri çizmek için XY Grafiğini kullanın.
MB Tools Icon Koershoekmeter.PNG
180 dereceden daha yüksek açıları ölçmek için koershemeter kullanın. Bu araç esas olarak navigasyon veya grafik çalışmalarında dersleri harita üzerinde çizmek için kullanılır.
MB Tools Icon Math Input Panel.PNG
Adds math formulas and equations onto the canvas.
MB Tools Icon Flash Cards.PNG
Flash cards allow you to create a question, add an image to one side of the card, and then an answer and another image to the other side of the card. To flip the card, press the light bulb icon.
MB Tools Icon 3D Dice.PNG
When clicked, the 3D Dice displays a random value from six possible choices.
MB Tools Icon Magnifying Glass.PNG
Zooms in on any part of the screen. To increase the size of the circle, drag the edges or use the settings (gear) icon.
MB Tools Icon Spotlight.PNG
Blacks out the whole screen except for a small circle. Click and drag anywhere on the dark area to move the circle. Drag the edges of the circle to resize/reshape the circle or use the settings icon.
MB Tools Icon Window Shade.PNG
Covers the whole screen with an image. The default image is a silver "window shade". Click and drag the window shade to move it around and reveal specific sections. A custom image can be used for the "shade".