Difference between revisions of "tr:Magic Box Tools"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Kullanılabilir araçların listesini görüntülemek için Sihirli Kutu'daki Araçlar simgesini tıklayın. Araçlar, herhangi bir sunumu geliştirebilecek etkileşimli nesn...")
 
Line 64: Line 64:
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Koershoekmeter.PNG|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Koershoekmeter.PNG|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Yön açısı göstergesi]]</div>
+
<div class="DTC">[[360 Derece Açı Ölçer]]</div>
<div class="DTC">180 dereceden daha yüksek açıları ölçmek için koershemeter kullanın. Bu araç esas olarak navigasyon veya grafik çalışmalarında dersleri harita üzerinde çizmek için kullanılır.</div>
+
<div class="DTC">180 dereceden daha yüksek açıları ölçmek için 360 Derece Açı Ölçer kullanın. Bu araç esas olarak navigasyon veya grafik çalışmalarında dersleri harita üzerinde çizmek için kullanılır.</div>
 
</div>
 
</div>
  
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Math Input Panel.PNG|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Math Input Panel.PNG|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Magic_Box_Math_Input_Panel|Math Input Panel]]</div>
+
<div class="DTC">[[Magic_Box_Math_Input_Panel|Matematik Giriş Paneli]]</div>
<div class="DTC">Adds math formulas and equations onto the canvas.</div>
+
<div class="DTC">Tuval üzerine matematik formülleri ve denklemler ekler.</div>
 
</div>
 
</div>
  
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Flash Cards.PNG|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Flash Cards.PNG|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Magic_Box_Flash_Cards|Flash Cards]]</div>
+
<div class="DTC">[[Magic_Box_Flash_Cards|Flash Kartları]]</div>
<div class="DTC">Flash cards allow you to create a question, add an image to one side of the card, and then an answer and another image to the other side of the card. To flip the card, press the light bulb icon.</div>
+
<div class="DTC">Flash kartlar bir soru oluşturmanıza, kartın bir tarafına bir görüntü, ardından da kartın diğer tarafına bir cevap ve başka bir resim eklemenize olanak tanır. Kartı çevirmek için ampul simgesine basın.</div>
 
</div>
 
</div>
  
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_3D Dice.PNG|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_3D Dice.PNG|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Magic_Box_3D_Dice|3D Dice]]</div>
+
<div class="DTC">[[Magic_Box_3D_Dice|3B Zar]]</div>
<div class="DTC">When clicked, the 3D Dice displays a random value from six possible choices.</div>
+
<div class="DTC">Tıklandığında, 3B Zar altı seçenek arasından rastgele bir değer görüntüler.</div>
 
</div>
 
</div>
  
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Magnifying Glass.PNG|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Magnifying Glass.PNG|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Magic_Box_Magnifying_Glass|Magnifying Glass]]</div>
+
<div class="DTC">[[Magic_Box_Magnifying_Glass|Büyüteç]]</div>
<div class="DTC">Zooms in on any part of the screen. To increase the size of the circle, drag the edges or use the settings (gear) icon.</div>
+
<div class="DTC">Ekranın herhangi bir bölümünü yakınlaştırır. Dairenin boyutunu artırmak için kenarları sürükleyin veya ayarlar (dişli) simgesini kullanın.</div>
 
</div>
 
</div>
  
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Spotlight.PNG|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Spotlight.PNG|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Magic_Box_Spotlight|Spotlight]]</div>
+
<div class="DTC">[[Magic_Box_Spotlight|Spot Işığı]]</div>
<div class="DTC">Blacks out the whole screen except for a small circle. Click and drag anywhere on the dark area to move the circle. Drag the edges of the circle to resize/reshape the circle or use the settings icon.</div>
+
<div class="DTC">Küçük bir daire hariç tüm ekranı karartır. Daireyi taşımak için karanlık alanın herhangi bir yerini tıklayın ve sürükleyin. Daireyi yeniden boyutlandırmak / yeniden şekillendirmek veya ayarlar simgesini kullanmak için dairenin kenarlarını sürükleyin.</div>
 
</div>
 
</div>
  
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Window Shade.PNG|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Window Shade.PNG|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Magic_Box_Window_Shade|Window Shade]]</div>
+
<div class="DTC">[[Magic_Box_Window_Shade|Panjur]]</div>
<div class="DTC">Covers the whole screen with an image. The default image is a silver "window shade". Click and drag the window shade to move it around and reveal specific sections. A custom image can be used for the "shade".</div>
+
<div class="DTC">Tüm ekranı bir görüntü ile kaplar. Varsayılan görüntü gümüş bir "Panjur"'dur. Hareket ettirmek ve belirli bölümleri göstermek için pencere gölgesini tıklayın ve sürükleyin. "Panjur" için özel bir görüntü kullanılabilir.</div>
 
</div>
 
</div>
  
Line 107: Line 107:
  
  
{{DISPLAYTITLE: Tools}}
+
{{DISPLAYTITLE: Sihirli Kutu Araçları}}
  
{{ent:Mvbw-nav-footer}}
+
{{trt:Mvbw-nav-footer}}
  
 
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Tools" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Tools are interactive objects that can enhance any presentation. To use an item in Tools, double click, or click and drag onto the canvas." />
 
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Tools" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Tools are interactive objects that can enhance any presentation. To use an item in Tools, double click, or click and drag onto the canvas." />

Revision as of 17:03, 19 April 2020

Kullanılabilir araçların listesini görüntülemek için Sihirli Kutu'daki Araçlar simgesini tıklayın.

Araçlar, herhangi bir sunumu geliştirebilecek etkileşimli nesnelerdir. Araçlar'da bir öğeyi kullanmak için, çift tıklayın veya tuval üzerine tıklayıp sürükleyin.

Mevcut Araçlar

Icon
Icon Name
Description
MB Tools Icon Clock.PNG
Geçerli saati analog bir saatte görüntüler.
MB Tools Icon Timer.PNG
Özel bir geri sayım sayacı ayarlar. Geri sayımı değiştirmek için mini saat simgesini tıklayın, ardından saati ayarlamak için tekrar tıklayın. Geri sayımı başlatmak için oynat simgesine basın.
MB Tools Icon Ruler.PNG
Genişletilebilen veya döndürülebilen bir cetvel. Kenar boyunca düz bir çizgi çizmek için sayılar boyunca tıklayın ve sürükleyin. MyViewBoard ayarlarındaki birimleri değiştirin.
MB Tools Icon Triangle.PNG
Cetvel gibi, döndürülebilen veya genişletilebilen bir Üçgen Gönye. Düz bir çizgi çizmek için her iki kenardaki sayıları tıklayıp sürükleyin. MyViewBoard ayarlarındaki birimleri değiştirin.
MB Tools Icon Protractor.PNG
Döndürülebilen veya yeniden boyutlandırılabilen bir iletki. İletki tabanı boyunca bir çizgi çizmek için onay işareti simgesini tıklayın.
MB Tools Icon Compass.PNG
Yeniden boyutlandırılabilen ve döndürülebilen bir pergel. Pegel yolu boyunca çizmek için kalem noktasını tıklayıp sürükleyin.
MB Tools Icon Calculator.PNG
Etkileşimli bir hesap makinesi görüntüler.
MB Tools Icon XY Graph.PNG
X ve Y (yatay ve dikey) eksenlerindeki değerleri çizmek için XY Grafiğini kullanın.
MB Tools Icon Koershoekmeter.PNG
180 dereceden daha yüksek açıları ölçmek için 360 Derece Açı Ölçer kullanın. Bu araç esas olarak navigasyon veya grafik çalışmalarında dersleri harita üzerinde çizmek için kullanılır.
MB Tools Icon Math Input Panel.PNG
Tuval üzerine matematik formülleri ve denklemler ekler.
MB Tools Icon Flash Cards.PNG
Flash kartlar bir soru oluşturmanıza, kartın bir tarafına bir görüntü, ardından da kartın diğer tarafına bir cevap ve başka bir resim eklemenize olanak tanır. Kartı çevirmek için ampul simgesine basın.
MB Tools Icon 3D Dice.PNG
Tıklandığında, 3B Zar altı seçenek arasından rastgele bir değer görüntüler.
MB Tools Icon Magnifying Glass.PNG
Ekranın herhangi bir bölümünü yakınlaştırır. Dairenin boyutunu artırmak için kenarları sürükleyin veya ayarlar (dişli) simgesini kullanın.
MB Tools Icon Spotlight.PNG
Küçük bir daire hariç tüm ekranı karartır. Daireyi taşımak için karanlık alanın herhangi bir yerini tıklayın ve sürükleyin. Daireyi yeniden boyutlandırmak / yeniden şekillendirmek veya ayarlar simgesini kullanmak için dairenin kenarlarını sürükleyin.
MB Tools Icon Window Shade.PNG
Tüm ekranı bir görüntü ile kaplar. Varsayılan görüntü gümüş bir "Panjur"'dur. Hareket ettirmek ve belirli bölümleri göstermek için pencere gölgesini tıklayın ve sürükleyin. "Panjur" için özel bir görüntü kullanılabilir.