Sihirli Kutu Pergel

From myViewBoard
Revision as of 17:39, 19 April 2020 by Hasan.Kocyigit (talk | contribs) (Created page with "Pergel, Sihirli Kutu 'da bulunan araçlardan biridir. Yeniden boyutlandırılabilen ve döndürülebilen pergel. Pergel yolu boyunca çizmek için kalem nokta...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Pergel, Sihirli Kutu 'da bulunan araçlardan biridir. Yeniden boyutlandırılabilen ve döndürülebilen pergel. Pergel yolu boyunca çizmek için kalem noktasını tıklayıp sürükleyin.


Pusulayı Başlatma

Bu araca erişmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Ana araç çubuğunda Sihirli Kutu simgesini tıklayın.
  2. Sihirli Kutu araç çubuğunda Araçlar simgesini tıklayın.
  3. Pusula simgesini simgeler listesinden çift tıklayın veya sürükleyin.
  4. Araç tuval üzerine yerleştirilir.


Eylemler

MB-compass-move.gif

Pergeli tuval çevresinde hareket ettirmek için MB Compass Move.png simgesini tıklayın.


MB-compass-rotate.gif

Pergeli döndürmek için MB Compass Rotate.png simgesini tıklayın.


MB-compass-flip.gif

Pergeli çevirmek için 25px simgesini tıklayın.


MB-compass-adjust.gif

Daha büyük / daha küçük daireler çizmek üzere pergeli yeniden boyutlandırmak / ayarlamak için MB Compass Resize.png simgesini tıklayın.


MB-compass-paint.gif

Tuval üzerine daireyi çizmek için Kalemi tıklayın.


Pergel aracını kapatmak için MB Compass Close.png simgesini tıklayın.