tr:Keyboard Shortcuts

From myViewBoard
Revision as of 04:46, 13 April 2020 by Hasan.Kocyigit (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

myViewBoard aşağıdaki klavye kısayollarını destekler.

Eğer Windows Toggle Button tıklar ve "masa üstü modu" 'na girerseniz, yaygın Windows kısayol tuşlarına müdahale etmemek için myViewBoard'daki klavye kısayolları devre dışı bırakılır.


Windows için myViewboard kısayol tuşları

Keys Actions
P Kalem
SPACE Kement (Seçici)
S Şekil
T Metin düzeltici
H Dolaşım (El)
E Silgi
Home İlk sayfaya git
End Son sayfaya git
Page Down Sonraki sayfaya git
Page Up Önceki sayfaya git
ESC Seçili nesneleri iptal et
CTRL+A Tüm nesneleri seç
CTRL+C Nesneyi kopyala
CTRL+D Nesneyi çoğalt
CTRL+V Nesneyi yapıştır
CTRL+X Nesneyi kes
CTRL+Y Tekrar
CTRL+Z Geri
CTRL+O Dosya aç
CTRL+S Dosya kaydet
CTRL+N Yeni dosya
CTRL+P Yazdır
CTRL+R Ekran kaydediciyi çalıştır
CTRL+DRAG Bir nesneyi çoğaltma
CTRL+ Shift+D Sayfa çoğalt
CTRL+ Shift+N Yeni sayfa
F1 Yardım
F2 Tümleşik internet gezginini aç
F11 Beyaz tahta modunu aç / kapat
F12 Masaüstü modunu aç / kapat
Del Nesne Sil
/ / / Nesne taşı
CTRL+0 EkranYakalama alt menüsünü aç
CTRL+1 DosyaAç alt menüsünü aç
CTRL+2 Sihirli kutu alt menüsünü aç
CTRL+3 Dolaşım
CTRL+4 Kement (Seçici)
CTRL+5 Kalem
CTRL+6 Silgi
CTRL+7 Şekil
CTRL+8 Metin Editörü
CTRL+9 Sayfa Yöneticisi


Tümleşik internet tarayıcısı kısa yolları

Keys Actions
Ctrl+T Yeni sekme
Ctrl+W /
Ctrl+F4
Sekmeyi kapat
Ctrl+L İmleci tarayıcı adres çubuğuna getirin ve içindeki her şeyi vurgulayın
CTRL+M Küçült