Difference between revisions of "tr:FollowMe"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "The FollowMe AI page contains settings that are loaded for every myViewBoard session. myViewBoard.com provides the following options to access this page: * Click the {{FA|fa...")
 
 
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
The FollowMe AI page contains settings that are loaded for every myViewBoard session.
+
FollowMe sayfası, her myViewBoard oturumu için yüklenen ayarları içerir.
  
myViewBoard.com provides the following options to access this page:
+
myViewBoard.com bu sayfaya erişmek için aşağıdaki seçenekleri sunar:
* Click the {{FA|fa fa-universal-access}} icon on the toolbar
+
* Araç çubuğundaki {{FA|fa fa-universal-access}} simgesini tıklayın
* Click your avatar, and select the <span class="kbd" style="padding:5px;">{{FA|fa fa-universal-access}} myViewBoard FollowMe AI</span> icon from the drop down
+
* Avatarınızı tıklayın ve açılır menüden <span class="kbd" style="padding:5px;">{{FA|fa fa-universal-access}} myViewBoard FollowMe </span> simgesini seçin
  
Settings found in the FollowMe AI page are only available on the myViewBoard.com website. myViewBoard programs do not allow settings to be modified when a session is active. Additionally, settings updated in the FollowMe AI page only take effect when signing in to a new myViewBoard session.  
+
FollowMe AI sayfasında bulunan ayarlar yalnızca myViewBoard.com web sitesinde mevcuttur. myViewBoard programları, bir oturum aktifken ayarların değiştirilmesine izin vermez. Ayrıca, FollowMe sayfasında güncellenen ayarlar yalnızca yeni bir myViewBoard oturumunda oturum açarken etkili olur.
 
   
 
   
 
<br/>
 
<br/>
 
   
 
   
==FollowMe AI Options==
+
==FollowMe Seçenekleri==
  
 
<gallery widths="500px" heights="600px">
 
<gallery widths="500px" heights="600px">
FollowMe AI.PNG|The FollowMe AI page contains settings that are loaded for every myViewBoard session.
+
FollowMe AI.PNG|FollowMe AI sayfası, her myViewBoard oturumu için yüklenen ayarları içerir.
 
</gallery>
 
</gallery>
 
{{BR}}
 
{{BR}}
  
Some options are hidden for the default myViewBoard theme. To see all the FollowMe AI options, select any theme except ''myViewBoard default''.
+
Bazı seçenekler varsayılan myViewBoard teması için gizlidir. Tüm FollowMe AI seçeneklerini görmek için ''myViewBoard varsayılanı'' dışında herhangi bir tema seçin.
  
====Setting====
+
====Ayarlar====
  
By default, all settings are turned off. Click the toggle to turn these settings on, and then click Confirm.
+
Varsayılan olarak, tüm ayarlar kapalıdır. Bu ayarları açmak için seçim düğmesine tıklayın ve ardından Onayla'ya tıklayın.
  
 
{| class="wikitable WikiMat"
 
{| class="wikitable WikiMat"
 
|-
 
|-
| Auto logout time
+
| Otomatik oturum kapatma süresi
| Specify how long the myViewBoard for Windows program should wait before it logs the current user out.
+
| Windows için myViewBoard programının geçerli kullanıcının oturumunu kapatmadan önce ne kadar bekleyeceğini belirtin.
 
|-
 
|-
| Show Time
+
| Zaman Gözterimi
| Displays the current date and time on the upper side of the canvas. On the canvas, click the time to open a floating calendar.
+
| Tuvalin üst tarafında geçerli tarih ve saati görüntüler. Tuvalde, kayan bir takvim açma zamanını tıklayın.
 
|-
 
|-
| Show Grid
+
| Izgarayı göster
| Displays a grid over the canvas.  
+
| Tuval üzerinde bir ızgara görüntüler.  
 
|-
 
|-
| Show Watermark
+
| Filigranı Göster
| Displays a 'confidential' watermark.  
+
| 'Gizli' filigran görüntüler.  
 
|-  
 
|-  
| Always Enable Casting
+
| Kablosuz Paylaşımı Her Zaman Etkinleştir
| Keeps casting automatically turned on. For more information, see [[Casting]].
+
| Kablosuz Paylaşımı otomatik olarak açık tutar. Daha fazla bilgi için, bkz [[Casting|Kablosuz Paylaşım]].
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
Settings are applied the next time the user signs in.
+
Ayarlar, kullanıcının bir sonraki oturum açışında uygulanır.
  
You can also set default settings for the following features:
+
Aşağıdaki özellikler için varsayılan ayarları da belirleyebilirsiniz:
  
 
{| class="wikitable WikiMat"
 
{| class="wikitable WikiMat"
 
|-
 
|-
|Font Setting
+
|Yazı tipi Ayarları
|Set the font, style, and color used by the text tool. <br/>Click 'Apply font setting to host' to load these settings the next time you sign in.
+
|Metin aracı tarafından kullanılan yazı tipini, stili ve rengi ayarlayın. <br/> Bir sonraki oturum açışınızda bu ayarları yüklemek için 'Ana makine için yazı tipi ayarını uygula' seçeneğini tıklayın.
 
|-
 
|-
|Pen Setting
+
|Kalem Ayarları
|Set the pen width and color. <br/>Click 'Apply pen setting to host' to load these settings the next time you sign in.
+
|Kalem genişliğini ve rengini ayarlayın. <br/>Bir sonraki oturum açışınızda bu ayarları yüklemek için 'Kalem ayarını ana bilgisayara uygula' seçeneğini tıklayın.
 
|}
 
|}
  
Notes:
+
Notlar:
* To use the updated settings, verify that the 'Apply' checkbox is selected before clicking Confirm.  
+
* Güncellenmiş ayarları kullanmak için Onayla'yı tıklamadan önce 'Uygula' onay kutusunun seçili olduğunu doğrulayın.
* To revert back to the default settings (in case you want different text/pen defaults when creating/presenting lessons), clear the checkbox before signing in to a new myViewBoard session.  
+
* Varsayılan ayarlara geri dönmek için (ders oluştururken / sunarken farklı metin / kalem varsayılanları istemeniz durumunda), yeni bir myViewBoard oturumunda oturum açmadan önce onay kutusundaki işareti kaldırın.  
  
 
<br/>
 
<br/>
  
====Cloud Integration====  
+
====Bulut Entegrasyonu====  
  
Cloud integration provides options to connect your Google Drive, Dropbox, Box OneDrive or OneDrive for Business cloud accounts to myViewBoard.
+
Bulut entegrasyonu, Google Drive, Dropbox, Box OneDrive veya OneDrive İş bulut hesaplarınızı myViewBoard'a bağlamak için seçenekler sunar.
 +
 
 +
[[Cloud Integration|Bulut Entegrasyonu]] bölümüne bakın.
  
See the [[Cloud Integration]] section.
 
  
 
<br/>
 
<br/>
  
====Tiles====
+
====Karolar (Döşemeler)====
  
Tiles are custom URL bookmarks that are accessible via the Embed Browser.
+
Karo, Tümleşik İnternet Tarayıcı üzerinden erişilebilen özel URL yer işaretleridir.
 
   
 
   
  
To manage the tiles:
+
Döşemeleri yönetmek için:
  
# Go to http://myviewboard.com.
+
# Http://myviewboard.com adresine gidin.
# Click the <span class="kbd" style="padding:5px;">{{FA|fa fa-universal-access}} myViewBoard FollowMe AI</span> icon.
+
# <span class="kbd" style="padding:5px;">{{FA|fa fa-universal-access}} myViewBoard FollowMe AI</span> simgesini tıklayın.
# Click Tiles.
+
# Döşemeler'e tıklayın.
# Click a group to edit.
+
# Düzenlemek için bir grubu tıklayın.
# On the new windows, click {{FA|fas fa-edit}} to enter edit mode.
+
# Düzenleme moduna girmek için yeni pencerelerde {{FA|fas fa-edit}}'ye tıklayın.
#* Click {{FA|fas fa-link}} to add a new tile.
+
#* Yeni bir kutucuk eklemek için {{FA|fas fa-link}}'ı tıklayın.
#* Click {{FA|fas fa-minus-circle}} to remove an exiting tile
+
#* Mevcut bir döşemeyi kaldırmak için {{FA|fas fa-minus-circle}}'ı tıklayın
# Click {{FA|fa fa-save}} to save your edits.
+
# Düzenlemelerinizi kaydetmek için {{FA|fa fa-save}}'ı tıklayın.
+
 
+
 
To verify if the change was successful, sign in to a myViewBoard session and click the Embed Browser. The Embed Browser should now include the updated tiles in its homepage.
+
Değişikliğin başarılı olup olmadığını doğrulamak için bir myViewBoard oturumunda oturum açın ve Tarayıcıyı Katıştır'ı tıklayın. Tümleşik İnternet Tarayıcısı şimdi güncellenmiş döşemeleri ana sayfasına eklemelidir.
+
{{DISPLAYTITLE:FollowMe}}
 
<br/>
 
<br/>
  
====Background====
+
====Arka Plan====
  
The Background page provides options to select a default background that is automatically loaded when starting a new myViewBoard session. myViewBoard provides the following background options:
+
Arka Plan sayfası, yeni bir myViewBoard oturumu başlatırken otomatik olarak yüklenen varsayılan bir arka plan seçme seçenekleri sunar. myViewBoard aşağıdaki arka plan seçeneklerini sunar:
  
 
{| class="wikitable mw-datatable"
 
{| class="wikitable mw-datatable"
| Preset backgrounds
+
| Önceden ayarlanmış arka planlar
| After account creation, myViewBoard provides several default images which can be set as default background.
+
| Hesap oluşturulduktan sonra, myViewBoard varsayılan arka plan olarak ayarlanabilen birkaç varsayılan görüntü sağlar.
 
|-
 
|-
| Pick a color
+
| Bir renk seç
| Sets a solid color as the default background. Click the color box to open the color picker.
+
| Varsayılan arka plan olarak düz bir renk ayarlar. Renk seçiciyi açmak için renk kutusunu tıklayın.
 
|-
 
|-
| Custom backgrounds
+
| Özel arka planlar
| Upload custom images to an integrated cloud account for use as the default background.   
+
| Varsayılan arka plan olarak kullanmak için özel görüntüleri entegre bir bulut hesabına yükleyin.   
 
|}
 
|}
  
  
The following options are available to manage the selected backgrounds.
+
Seçilen arka planları yönetmek için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
  
 
{| class="wikitable mw-datatable"
 
{| class="wikitable mw-datatable"
| Set Default
+
| Varsayılana ayarla
| Click to set the background as the default.
+
| Arka planı varsayılan olarak ayarlamak için tıklayın.
 
|-
 
|-
| Restore Preset
+
| Ön Ayarı Geri Yükle
| Sets the background to none.
+
| Arka planı yok olarak ayarlar.
 
|-
 
|-
| Update Files
+
| Dosyaları Güncelle
| Click to open the myViewBoard > Background folder on the integrated cloud storage account.  
+
| Entegre bulut depolama hesabındaki myViewBoard> Arkaplan klasörünü açmak için tıklayın.  
 
|}
 
|}
  
  
myViewBoard supports images of any resolution, but 3840 x 2160 (4k resolution) is recommended.
+
myViewBoard herhangi bir çözünürlükte görüntüleri destekler, ancak 3840 x 2160 (4k çözünürlük) önerilir.
  
For more information on uploading custom images, see [[Uploading Custom Images]].
+
Özel görüntüler yükleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [[Uploading Custom Images|Özel Resimler Yükleme]].
  
 
<br/>
 
<br/>
  
====Magic Line Pen====
+
====Sihirli Çizgi Kalemi====
  
The Magic pen page provides options to select a default magic pen that is automatically loaded when starting a new myViewBoard session. myViewBoard provides the following magic pen options:
+
Sihirli kalem sayfası, yeni bir myViewBoard oturumu başlatırken otomatik olarak yüklenen varsayılan sihirli kalemi seçme seçenekleri sunar. myViewBoard aşağıdaki sihirli kalem seçeneklerini sunar:
  
 
{| class="wikitable mw-datatable"
 
{| class="wikitable mw-datatable"
| Preset magic pens
+
| Önceden ayarlanmış sihirli kalemler
| After account creation, myViewBoard provides several default images which can be set as the default magic pen.
+
| Hesap oluşturulduktan sonra, myViewBoard varsayılan sihirli kalem olarak ayarlanabilen birkaç varsayılan görüntü sağlar.
 
|-
 
|-
| Custom magic pens
+
| Özel sihirli kalemler
| Upload custom images to an integrated cloud account for use as a magic pen option.   
+
| Sihirli kalem seçeneği olarak kullanmak için özel görüntüleri entegre bir bulut hesabına yükleyin.   
 
|}
 
|}
  
  
The following options are available to manage the selected magic pens.
+
Seçilen sihirli kalemleri yönetmek için aşağıdaki seçenekler mevcuttur.
  
 
{| class="wikitable mw-datatable"
 
{| class="wikitable mw-datatable"
| Set Default
+
| Varsayılana ayarla
| Click to set the selected magic pen as the default.
+
| Seçili sihirli kalemi varsayılan olarak ayarlamak için tıklayın.
 
|-
 
|-
| Restore Preset
+
| Ön Ayarı Geri Yükle
| Sets the magic pen to none.
+
| Sihirli kalemi yok olarak ayarlar.
 
|-
 
|-
| Update Files
+
| Dosyaları Güncelle
| Click to open the myViewBoard > magic pen folder on the integrated cloud storage account to upload custom images.  
+
| Özel görüntüleri yüklemek için entegre bulut depolama hesabındaki myViewBoard> sihirli kalem klasörünü açmak için tıklayın.  
 
|}
 
|}
  
For Magic Line Pens, myViewBoard supports any resolution, but images should at least be 96 x 96 pixels. Images are tiled to fill the space.
+
Magic Line Kalemler için, myViewBoard herhangi bir çözünürlüğü destekler, ancak görüntüler en az 96 x 96 piksel olmalıdır. Görüntüler alanı doldurmak için döşenir.
  
For more information on uploading custom images, see [[Uploading Custom Images]].
+
Özel görüntüler yükleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [[Uploading Custom Images|Özel Görüntüler Yükleme]].
  
 
<br/>
 
<br/>
  
====Shape Pen====
+
====Şekil Kalemi====
  
The shape pen page provides options to select a default shape pen that is automatically loaded when starting a new myViewBoard session. myViewBoard provides the following shape pen options:
+
Şekil kalemi sayfası, yeni bir myViewBoard oturumu başlatıldığında otomatik olarak yüklenen varsayılan bir şekil kalemi seçme seçenekleri sunar. myViewBoard aşağıdaki şekil kalemi seçeneklerini sunar:
  
 
{| class="wikitable mw-datatable"
 
{| class="wikitable mw-datatable"
| Preset shape pens
+
| Önceden ayarlanmış şekil kalemleri
| After account creation, myViewBoard provides several default images which can be set as the default shape pen.
+
| Hesap oluşturulduktan sonra myViewBoard, varsayılan şekil kalemi olarak ayarlanabilen birkaç varsayılan görüntü sağlar.
 
|-
 
|-
| Custom shape pens
+
| Özel şekil kalemler
| Upload custom images to an integrated cloud account for use as a shape pen option.   
+
| Şekil kalemi seçeneği olarak kullanmak için özel görüntüleri entegre bir bulut hesabına yükleyin.   
 
|}
 
|}
  
  
The following options are available to manage the selected shape pens.
+
Seçilen şekil kalemlerini yönetmek için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.
  
 
{| class="wikitable mw-datatable"
 
{| class="wikitable mw-datatable"
| Set Default
+
| Varsayılana ayarla
| Click to set the selected shape pen as the default.
+
| Seçili şekil kalemini varsayılan olarak ayarlamak için tıklayın.
 
|-
 
|-
| Restore Preset
+
| Ön Ayarı Geri Yükle
| Sets the shape pen to none.
+
| Şekil kalemini yok olarak ayarlar.
 
|-
 
|-
| Update Files
+
| Dosyaları Güncelle
| Click to open the myViewBoard > shape pen folder on the integrated cloud storage account to upload custom images.  
+
| Özel görüntüleri yüklemek için entegre bulut depolama hesabındaki myViewBoard> şekil kalemi klasörünü açmak için tıklayın.  
 
|}
 
|}
  
For Shape Pens, myViewBoard supports images measuring 96 x 96 pixels. All pen images are scaled to this resolution.
+
Şekil Kalemleri için, myViewBoard 96 x 96 piksel boyutundaki görüntüleri destekler. Tüm kalem görüntüleri bu çözünürlüğe ölçeklendirilir.
  
For more information on uploading custom images, see [[Uploading Custom Images]].
+
Özel görüntüler yükleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [[Uploading Custom Images|Özel Görüntüler Yükleme]].
  
 
<br/>
 
<br/>
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
{{ent:Mvbc-nav-footer}}
+
{{trt:Mvbc-nav-footer}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
  
  
<seo metak="myviewboard" ogtitle="FollowMe AI" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="The FollowMe AI page contains settings that are loaded for every myViewBoard session." />
+
<seo metak="myviewboard" ogtitle="FollowMe" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="FollowMe sayfası, her myViewBoard oturumu için yüklenen ayarları içerir." />

Latest revision as of 18:16, 10 June 2021

FollowMe sayfası, her myViewBoard oturumu için yüklenen ayarları içerir.

myViewBoard.com bu sayfaya erişmek için aşağıdaki seçenekleri sunar:

 • Araç çubuğundaki simgesini tıklayın
 • Avatarınızı tıklayın ve açılır menüden myViewBoard FollowMe simgesini seçin

FollowMe AI sayfasında bulunan ayarlar yalnızca myViewBoard.com web sitesinde mevcuttur. myViewBoard programları, bir oturum aktifken ayarların değiştirilmesine izin vermez. Ayrıca, FollowMe sayfasında güncellenen ayarlar yalnızca yeni bir myViewBoard oturumunda oturum açarken etkili olur.


FollowMe Seçenekleri


Bazı seçenekler varsayılan myViewBoard teması için gizlidir. Tüm FollowMe AI seçeneklerini görmek için myViewBoard varsayılanı dışında herhangi bir tema seçin.

Ayarlar

Varsayılan olarak, tüm ayarlar kapalıdır. Bu ayarları açmak için seçim düğmesine tıklayın ve ardından Onayla'ya tıklayın.

Otomatik oturum kapatma süresi Windows için myViewBoard programının geçerli kullanıcının oturumunu kapatmadan önce ne kadar bekleyeceğini belirtin.
Zaman Gözterimi Tuvalin üst tarafında geçerli tarih ve saati görüntüler. Tuvalde, kayan bir takvim açma zamanını tıklayın.
Izgarayı göster Tuval üzerinde bir ızgara görüntüler.
Filigranı Göster 'Gizli' filigran görüntüler.
Kablosuz Paylaşımı Her Zaman Etkinleştir Kablosuz Paylaşımı otomatik olarak açık tutar. Daha fazla bilgi için, bkz Kablosuz Paylaşım.

Ayarlar, kullanıcının bir sonraki oturum açışında uygulanır.

Aşağıdaki özellikler için varsayılan ayarları da belirleyebilirsiniz:

Yazı tipi Ayarları Metin aracı tarafından kullanılan yazı tipini, stili ve rengi ayarlayın.
Bir sonraki oturum açışınızda bu ayarları yüklemek için 'Ana makine için yazı tipi ayarını uygula' seçeneğini tıklayın.
Kalem Ayarları Kalem genişliğini ve rengini ayarlayın.
Bir sonraki oturum açışınızda bu ayarları yüklemek için 'Kalem ayarını ana bilgisayara uygula' seçeneğini tıklayın.

Notlar:

 • Güncellenmiş ayarları kullanmak için Onayla'yı tıklamadan önce 'Uygula' onay kutusunun seçili olduğunu doğrulayın.
 • Varsayılan ayarlara geri dönmek için (ders oluştururken / sunarken farklı metin / kalem varsayılanları istemeniz durumunda), yeni bir myViewBoard oturumunda oturum açmadan önce onay kutusundaki işareti kaldırın.


Bulut Entegrasyonu

Bulut entegrasyonu, Google Drive, Dropbox, Box OneDrive veya OneDrive İş bulut hesaplarınızı myViewBoard'a bağlamak için seçenekler sunar.

Bulut Entegrasyonu bölümüne bakın.Karolar (Döşemeler)

Karo, Tümleşik İnternet Tarayıcı üzerinden erişilebilen özel URL yer işaretleridir.


Döşemeleri yönetmek için:

 1. Http://myviewboard.com adresine gidin.
 2. myViewBoard FollowMe AI simgesini tıklayın.
 3. Döşemeler'e tıklayın.
 4. Düzenlemek için bir grubu tıklayın.
 5. Düzenleme moduna girmek için yeni pencerelerde 'ye tıklayın.
  • Yeni bir kutucuk eklemek için 'ı tıklayın.
  • Mevcut bir döşemeyi kaldırmak için 'ı tıklayın
 6. Düzenlemelerinizi kaydetmek için 'ı tıklayın.

    Değişikliğin başarılı olup olmadığını doğrulamak için bir myViewBoard oturumunda oturum açın ve Tarayıcıyı Katıştır'ı tıklayın. Tümleşik İnternet Tarayıcısı şimdi güncellenmiş döşemeleri ana sayfasına eklemelidir.


Arka Plan

Arka Plan sayfası, yeni bir myViewBoard oturumu başlatırken otomatik olarak yüklenen varsayılan bir arka plan seçme seçenekleri sunar. myViewBoard aşağıdaki arka plan seçeneklerini sunar:

Önceden ayarlanmış arka planlar Hesap oluşturulduktan sonra, myViewBoard varsayılan arka plan olarak ayarlanabilen birkaç varsayılan görüntü sağlar.
Bir renk seç Varsayılan arka plan olarak düz bir renk ayarlar. Renk seçiciyi açmak için renk kutusunu tıklayın.
Özel arka planlar Varsayılan arka plan olarak kullanmak için özel görüntüleri entegre bir bulut hesabına yükleyin.


Seçilen arka planları yönetmek için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Varsayılana ayarla Arka planı varsayılan olarak ayarlamak için tıklayın.
Ön Ayarı Geri Yükle Arka planı yok olarak ayarlar.
Dosyaları Güncelle Entegre bulut depolama hesabındaki myViewBoard> Arkaplan klasörünü açmak için tıklayın.


myViewBoard herhangi bir çözünürlükte görüntüleri destekler, ancak 3840 x 2160 (4k çözünürlük) önerilir.

Özel görüntüler yükleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Özel Resimler Yükleme.


Sihirli Çizgi Kalemi

Sihirli kalem sayfası, yeni bir myViewBoard oturumu başlatırken otomatik olarak yüklenen varsayılan sihirli kalemi seçme seçenekleri sunar. myViewBoard aşağıdaki sihirli kalem seçeneklerini sunar:

Önceden ayarlanmış sihirli kalemler Hesap oluşturulduktan sonra, myViewBoard varsayılan sihirli kalem olarak ayarlanabilen birkaç varsayılan görüntü sağlar.
Özel sihirli kalemler Sihirli kalem seçeneği olarak kullanmak için özel görüntüleri entegre bir bulut hesabına yükleyin.


Seçilen sihirli kalemleri yönetmek için aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

Varsayılana ayarla Seçili sihirli kalemi varsayılan olarak ayarlamak için tıklayın.
Ön Ayarı Geri Yükle Sihirli kalemi yok olarak ayarlar.
Dosyaları Güncelle Özel görüntüleri yüklemek için entegre bulut depolama hesabındaki myViewBoard> sihirli kalem klasörünü açmak için tıklayın.

Magic Line Kalemler için, myViewBoard herhangi bir çözünürlüğü destekler, ancak görüntüler en az 96 x 96 piksel olmalıdır. Görüntüler alanı doldurmak için döşenir.

Özel görüntüler yükleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Özel Görüntüler Yükleme.


Şekil Kalemi

Şekil kalemi sayfası, yeni bir myViewBoard oturumu başlatıldığında otomatik olarak yüklenen varsayılan bir şekil kalemi seçme seçenekleri sunar. myViewBoard aşağıdaki şekil kalemi seçeneklerini sunar:

Önceden ayarlanmış şekil kalemleri Hesap oluşturulduktan sonra myViewBoard, varsayılan şekil kalemi olarak ayarlanabilen birkaç varsayılan görüntü sağlar.
Özel şekil kalemler Şekil kalemi seçeneği olarak kullanmak için özel görüntüleri entegre bir bulut hesabına yükleyin.


Seçilen şekil kalemlerini yönetmek için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Varsayılana ayarla Seçili şekil kalemini varsayılan olarak ayarlamak için tıklayın.
Ön Ayarı Geri Yükle Şekil kalemini yok olarak ayarlar.
Dosyaları Güncelle Özel görüntüleri yüklemek için entegre bulut depolama hesabındaki myViewBoard> şekil kalemi klasörünü açmak için tıklayın.

Şekil Kalemleri için, myViewBoard 96 x 96 piksel boyutundaki görüntüleri destekler. Tüm kalem görüntüleri bu çözünürlüğe ölçeklendirilir.

Özel görüntüler yükleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Özel Görüntüler Yükleme.