Difference between revisions of "tr:EZcast"

 
(25 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 29: Line 29:
 
: Herhangi bir akıllı cihazdan kablosuz ekran yansıtmaya hazır, yapılandırmasını değiştirmeden hem airplay ekran yansıtma hem de miracast ile uyumludur.
 
: Herhangi bir akıllı cihazdan kablosuz ekran yansıtmaya hazır, yapılandırmasını değiştirmeden hem airplay ekran yansıtma hem de miracast ile uyumludur.
  
== Yerel Ayna İşlevine sahip EZCast Pro Dongle II ==
+
== Yerel Ayna İşlevine Sahip EZCast Pro Dongle II ==
  
  
 
'''Android'''
 
'''Android'''
# Ayar menünüzde <span class="iconify" data-icon="mdi:cast" data-inline="false"></span> tıklayın ve donanım kilidinizle eşleşen SSID'yi seçin. <br/> Cihazınızın Miracast protokolünü desteklediğini doğrulayın. Ayrıca, Cast Logosu cihaza bağlı olarak değişebilir.
+
# Ayar menünüzde <span class="iconify" data-icon="mdi:cast" data-inline="false"></span> öğesini tıklayın ve donanım kilidinizle eşleşen SSID'yi seçin. <br/> Cihazınızın Miracast protokolünü desteklediğini doğrulayın. Ayrıca, Cast Logosu cihaza bağlı olarak değişebilir.
 
# Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, ekran harici ekrana yansıtılır.
 
# Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, ekran harici ekrana yansıtılır.
  
  
' 'iOS''
+
'''iOS'''
 
# iOS aygıtınızı Wi-Fi listesindeki EZCast Pro Dongle II girişine bağlayın. Alternatif olarak, iOS cihazınızı bağlayın ve aynı WAP'a (Kablosuz Erişim Noktası) bağlayın.
 
# iOS aygıtınızı Wi-Fi listesindeki EZCast Pro Dongle II girişine bağlayın. Alternatif olarak, iOS cihazınızı bağlayın ve aynı WAP'a (Kablosuz Erişim Noktası) bağlayın.
 
# Menüde <span class="iconify" data-icon="mdi:airplay" data-inline="false"></span> öğesini tıklayın ve donanım kilidinizle eşleşen SSID'yi seçin.
 
# Menüde <span class="iconify" data-icon="mdi:airplay" data-inline="false"></span> öğesini tıklayın ve donanım kilidinizle eşleşen SSID'yi seçin.
Line 50: Line 50:
  
  
'''Mac os işletim sistemi'''
+
'''Mac OS işletim sistemi'''
# İOS aygıtınızı Wi-Fi listesindeki EZCast Pro Dongle II girişine bağlayın. Alternatif olarak, iOS cihazınızı bağlayın ve aynı WAP'a (Kablosuz Erişim Noktası) bağlayın.
+
# iOS aygıtınızı Wi-Fi listesindeki EZCast Pro Dongle II girişine bağlayın. Alternatif olarak, iOS cihazınızı bağlayın ve aynı WAP'a (Kablosuz Erişim Noktası) bağlayın.
# Menüde <span class = "iconify" data-icon = "mdi: airplay" data-inline = "false"> </span> öğesini tıklayın ve donanım kilidinizle eşleşen SSID'yi seçin.
+
# Menüde <span class="iconify" data-icon="mdi:airplay" data-inline="false"></span> öğesini tıklayın ve donanım kilidinizle eşleşen SSID'yi seçin.
 
# Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, ekran harici ekrana yansıtılır.
 
# Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, ekran harici ekrana yansıtılır.
  
==Multi-screen Broadcasting with ProCast==
+
== ProCast ile Çok Ekranlı Yayın ==
  
User may select one laptop as the casting source that will broadcast to other external displays. Note that Multi-screen broadcasting is currently only compatible with Windows and macOS systems.
+
Kullanıcı döküm kaynağı olarak diğer harici ekranlara yayın yapacak bir dizüstü bilgisayar seçebilir. Çok ekranlı yayınların şu anda yalnızca Windows ve macOS sistemleriyle uyumlu olduğunu unutmayın.
  
DO NOT launch EZCast Pro App and ProCast at the same time.
+
EZCast Pro Uygulamasını ve ProCast'ı aynı anda BAŞLATMAYIN.
  
Before using Multi-screen broadcasting, verify that all dongles connected to external displays are on the same Wifi SSID.
+
Çoklu ekran yayınını kullanmadan önce, harici ekranlara bağlı tüm dongle'ların aynı Wifi SSID'de olduğunu doğrulayın.
  
Note that having more devices connected will affect the available bandwidth.
+
Daha fazla cihaza bağlı olmanın mevcut bant genişliğini etkileyeceğini unutmayın.
  
For more details, please visit the website.
+
Daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin.
  
# Download ProCast App from the [https://www.ezcast.com/app/ezcast/procast website] and install it.
+
# ProCast uygulamasını [https://www.ezcast.com/app/ezcast/procast web sitesinden] indirin ve yükleyin.
# Launch ProCast App to detect the SSIDs of all matching dongles.
+
# Eşleşen tüm dongle'ların SSID'lerini tespit etmek için ProCast uygulamasını başlatın.
# Click <span class="iconify" data-icon="ant-design:wifi-outline" data-inline="false" style="position:relative;left:+5px;font-size:12px;"></span> <span class="iconify" data-icon="zmdi:airplay" data-inline="false" style="    position: relative; right: +12px; height: 19px; top: +3px;"></span> to cast your screen to the external displays.
+
# Ekranınızı harici ekranlara yayınlamak için <span class="iconify" data-icon="ant-design:wifi-outline" data-inline="false" style="position:relative;left:+5px;font-size:12px;"></span> <span class="iconify" data-icon="zmdi:airplay" data-inline="false" style="    position: relative; right: +12px; height: 19px; top: +3px;"></span> öğesine tıklayın.
  
 
<br/>
 
<br/>
  
[[File:Same-network.svg| Make sure your laptop and all external displays are connected under the same SSID.]]
+
[[File:Same-network.svg| Dizüstü bilgisayarınızın ve tüm harici ekranların aynı SSID'ye bağlı olduğundan emin olun.]]
<br/>Make sure your laptop and all external displays are connected under the same SSID.
+
<br/>Dizüstü bilgisayarınızın ve tüm harici ekranların aynı SSID'ye bağlı olduğundan emin olun.
  
  
[[File:Ezcast0001.png| Launch the app and select all dongles detected. ]]
+
[[File:Ezcast0001.png| Uygulamayı başlatın ve algılanan tüm dongle'ları seçin. ]]
  
  
The following icons serve different purposes:
+
Aşağıdaki simgeler farklı amaçlara hizmet eder:
  
 
{| class="wikitable WikiMat"
 
{| class="wikitable WikiMat"
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-mirror.png|40px|link=]]
 
|[[File:Ezcast-mirror.png|40px|link=]]
|Mirror
+
|Ayna
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-disconnect.png|40px|link=]]
 
|[[File:Ezcast-disconnect.png|40px|link=]]
|Disconnect
+
|Bağlantıyı Kes
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-silent-mode.png|40px|link=]]
 
|[[File:Ezcast-silent-mode.png|40px|link=]]
|Silent mode
+
|Sessiz mod
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ez-cast-sound-on-mode.png|40px|link=]]
 
|[[File:Ez-cast-sound-on-mode.png|40px|link=]]
|Sound-on mode
+
|Ses açık modu
 
|}
 
|}
  
Click to open the Settings option and Diagnostic tools.
+
Ayarlar seçeneğini ve Tanılama araçlarını açmak için tıklayın.
  
1. Audio Buffer<br/>
+
1. Ses Arabelleği<br/>
: a. Long: A longer buffer may provide a better audio streaming experience<br/>
+
: a. Uzun: Daha uzun bir arabellek daha iyi bir ses akışı deneyimi sağlayabilir<br/>
: b. Short: This may cause the audio to crack more frequently<br/>
+
: b. Kısa: Bu, sesin daha sık çatlamasına neden olabilir<br/>
  
  
[[File:Ezcast0002-setting.png|500px|Settings option ]]
+
[[File:Ezcast0002-setting.png|500px|Ayarlar seçeneği ]]
  
  
2. Diagnostic Tool:<br/>
+
2. Teşhis Aracı:<br/>
Based on the user’s CPU and network performance, the Diagnostic tool calculates the ideal number of connected external displays. Note that the mirroring performance will vary under different conditions. For example, showing a static presentation will perform better than streaming a 4K video.
+
Kullanıcının CPU ve ağ performansına bağlı olarak, Tanılama aracı bağlı olan harici ekranların ideal sayısını hesaplar. Yansıtma performansının farklı koşullar altında değişeceğini unutmayın. Örneğin, statik bir sunumun gösterilmesi 4K video akışından daha iyi performans gösterir.
  
  
[[File:Ezcast0002-diagnostic-tool.png|500px|Diagnostic tools]]
+
[[File:Ezcast0002-diagnostic-tool.png|500px|Teşhis araçları]]
  
==Download EZCast Pro App==
+
==EZCast Pro Uygulamasını İndir==
  
There are different versions of EZCast Pro App available for multiple OS platforms. The EZCast Pro App allows users to customize the configuration of their dongles, including Wi-Fi, Split Screen, etc.
+
Birden fazla işletim sistemi platformu için EZCast Pro App'in farklı sürümleri vardır. EZCast Pro Uygulaması kullanıcıların Wi-Fi, Bölünmüş Ekran, vb dahil olmak üzere dongle yapılandırmasını özelleştirmek için izin verir. Uygulamayı indirmek için, aşağıdaki listeye bakın. Uygulama işlevlerine giriş daha sonra tartışılacaktır.
To download the app, refer to the list below. An introduction to the App functions will be discussed later.
 
  
  
* Android [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.actionsmicro.ezcastpro Google Play] [https://www.ezcast.com/app/ezcast/pro/android Web site]
+
* Android [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.actionsmicro.ezcastpro Google Play] [https://www.ezcast.com/app/ezcast/pro/android Web Sitesi]
 
* [https://itunes.apple.com/app/ezcast-pro/id897830705 iOS]
 
* [https://itunes.apple.com/app/ezcast-pro/id897830705 iOS]
 
* [https://www.ezcast.com/app/ezcast/pro/windows Windows]
 
* [https://www.ezcast.com/app/ezcast/pro/windows Windows]
Line 125: Line 124:
 
* [https://www.ezcast.com/app/ezcast/pro/chromeos ChromeOS]
 
* [https://www.ezcast.com/app/ezcast/pro/chromeos ChromeOS]
  
 +
==EZCast Pro Uygulama Tanıtımı==
  
 
+
Aşağıdakiler, EZCast Pro Uygulamasının yerleşik işlevleridir. Bazı işlevlerin yalnızca belirli işletim sistemi platformlarında kullanılabildiğini unutmayın.
==EZCast Pro App Introduction==
 
 
 
The following are the built-in functions of the EZCast Pro App. Note that some functions are available on certain OS platforms only.
 
  
 
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;"
 
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;"
Line 143: Line 140:
 
|[[File:Ezcast-ezchannel.svg|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezchannel.svg|link=]]
 
|EZChannel
 
|EZChannel
|Shows the most popular and latest online videos. Content includes movies, TV series, and 24-hour news. At the upper right corner, click the HQ/LQ button to allow the user to toggle between High Quality (HQ) and Low Quality (LQ) videos streams.
+
|En popüler ve en yeni çevrimiçi videoları gösterir. İçerik filmleri, TV dizilerini ve 24 saatlik haberleri içerir. Sağ üst köşede, kullanıcının Yüksek Kalite (HQ) ve Düşük Kalite (LQ) video akışları arasında geçiş yapmasına izin vermek için HQ / LQ düğmesini tıklayın.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezimage.svg|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezimage.svg|link=]]
|Photo
+
|Fotoğraf
|After connecting a mobile device to the EZCast Pro Dongle II, use the Photo feature to browse images stored on the device. The EZCast Pro App also supports slideshow mode, which provides four different timing transition options (3, 5, 10, 30 seconds per photo).
+
|Bir mobil cihazı EZCast Pro Dongle II'ye bağladıktan sonra, cihazda depolanan görüntülere göz atmak için Fotoğraf özelliğini kullanın. EZCast Pro Uygulaması ayrıca dört farklı zamanlama geçiş seçeneği (fotoğraf başına 3, 5, 10, 30 saniye) sunan slayt gösterisi modunu da destekler.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezcamera.svg|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezcamera.svg|link=]]
|Camera
+
|Kamera
|Provides live casting service by transmitting a live image from the user’s device to an external display.
+
|Kullanıcının cihazından harici bir ekrana canlı bir görüntü aktararak canlı yayın hizmeti sunar.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezmusic.svg|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezmusic.svg|link=]]
|Music
+
|Müzik
|Stream audio to the output device. Note that when streaming music to an external display, the EZCast Pro Dongle II can only accept one device as the audio source.
+
|Ses, çıkış cihazına aktarılır. Harici bir ekrana müzik aktarırken, EZCast Pro Dongle II'nin ses kaynağı olarak yalnızca bir cihazı kabul edebileceğini unutmayın.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezmovie.svg|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezmovie.svg|link=]]
 
|Video
 
|Video
|Cast video content to the external display. Note that when using the Video function during Split Screen mode, all connected devices will be disconnected from network display mode.
+
|Video içeriğini harici ekrana aktarın. Bölünmüş Ekran modu sırasında Video işlevini kullanırken, bağlı tüm cihazların ağ görüntüleme modundan çıkarılacağını unutmayın.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezdocument.svg|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezdocument.svg|link=]]
|Document (iOS only)
+
|Belge (yalnızca iOS)
|Review documents in the EZCast Pro App. This feature supports mainstream document formats, including Microsoft’s Word, Excel, PowerPoint, as well as Apple’s Pages, Numbers, and Keynotes.
+
|EZCast Pro Uygulaması'ndaki belgeleri inceleyin. Bu özellik, Microsoft’un Word, Excel, PowerPoint ve Apple’ın Pages, Numbers ve Keynotes gibi genel belge biçimlerini destekler.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezweb.svg|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezweb.svg|link=]]
 
|Web
 
|Web
|Browse web content within the EZCast Pro App, without installing a 3rd party browser. To provide a better browsing experience, the EZCast Pro App comes with search portals like Google, Facebook, Yahoo, YouTube, etc already integrated. Users who previously owned an EZCast account can login first and browse bookmarks previously saved.
+
|Üçüncü taraf bir tarayıcı yüklemeden EZCast Pro Uygulaması içindeki web içeriğine göz atın. Daha iyi bir tarama deneyimi sağlamak için, EZCast Pro Uygulaması zaten entegre Google, Facebook, Yahoo, YouTube gibi arama portallarıyla birlikte gelir. Daha önce bir EZCast hesabına sahip olan kullanıcılar önce giriş yapabilir ve önceden kaydedilmiş yer imlerine göz atabilir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezcloud.svg|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezcloud.svg|link=]]
|Cloud Storage
+
|Bulut Depolama
|The EZCast Pro Dongle II integrates with most mainstream cloud storage services, such as Dropbox, Google Drive, etc. With this function, users can browse, edit, delete or manage their cloud storage without leaving the EZCast Pro App.
+
|EZCast Pro Dongle II, Dropbox, Google Drive, vb. gibi çoğu genel bulut depolama hizmeti ile entegre olur. Bu işlevle, kullanıcılar EZCast Pro Uygulaması'ndan ayrılmadan bulut depolama alanlarına göz atabilir, bunları düzenleyebilir, silebilir veya yönetebilir
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezairview.svg|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezairview.svg|link=]]
 
|AirView
 
|AirView
|AirView mode allows users to see connected external displays on their own device. This function also allows the user to choose the preferred refresh rate. Users can also select the preferred refresh rate in the Setting menu.
+
|AirView modu, kullanıcıların bağlı harici ekranları kendi cihazlarında görmelerini sağlar. Bu işlev aynı zamanda kullanıcının tercih edilen yenileme hızını seçmesini sağlar. Kullanıcılar ayrıca Ayar menüsünden tercih edilen yenileme hızını seçebilir.
 
|}
 
|}
  
==Setting==
+
==Ayarlar==
  
The Setting menu allows users to configure custom settings for their EZCast Pro Dongle II.
+
Ayar menüsü, kullanıcıların EZCast Pro Dongle II için özel ayarları yapılandırmasına olanak tanır.
  
  
Line 186: Line 183:
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezSSID.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezSSID.png|link=]]
|Scan 5G SSID and Connect
+
|5G SSID'yi Tara ve Bağlan
|Connect the EZCast Pro Dongle II to preferred networks by selecting SSID and entering Wi-Fi password. After setup is complete, the user may utilize wireless functions such as online video streaming, web browsing, etc.
+
|SSID'yi seçip Wi-Fi şifresini girerek EZCast Pro Dongle II'yi tercih edilen ağlara bağlayın. Kurulum tamamlandıktan sonra, kullanıcı çevrimiçi video akışı, web'de gezinme vb. kablosuz işlevlerden yararlanabilir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezLang.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezLang.png|link=]]
|Language
+
|Dil
|Support mainstream languages such as English, French, German, Chinese, etc.  
+
|İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, vb. gibi ana dilleri destekler.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezDevice.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezDevice.png|link=]]
|Device Name
+
|Cihaz İsmi
|Users can set a new SSID for the EZCast Pro Dongle II. If the user doesn’t want to show the SSID at the standby screen, it could also be deactivated. Before turning off the SSID function, verify that the EZCast Pro Dongle II is already connected to a Wifi router. Otherwise, the EZCast Pro Dongle II may lose wireless connectivity. If this occurs, users will need to do hard reset for the EZCast Pro Dongle II to regain wireless connectivity.
+
|Kullanıcılar EZCast Pro Dongle II için yeni bir SSID ayarlayabilir. Kullanıcı SSID'yi bekleme ekranında göstermek istemiyorsa, devre dışı bırakılabilir. SSID işlevini kapatmadan önce, EZCast Pro Dongle II'nin zaten bir Wifi yönlendiriciye bağlı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, EZCast Pro Dongle II kablosuz bağlantıyı kaybedebilir. Bu durumda, kullanıcıların EZCast Pro Dongle II'nin kablosuz bağlantıyı yeniden kazanabilmesi için donanımdan sıfırlama yapması gerekir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezResolution.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezResolution.png|link=]]
|Resolution
+
|Çözünürlük
|By default, the EZCast Pro Dongle II automatically selects the correct output resolution for the user. This function also supports manual selection.
+
|Varsayılan olarak, EZCast Pro Dongle II kullanıcı için otomatik olarak doğru çıkış çözünürlüğünü seçer. Bu işlev aynı zamanda manuel seçimi de destekler.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezAirMode.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezAirMode.png|link=]]
|EZAir Mode
+
|EZAir Modu
|EZAir mode is specifically designed for iOS devices (including iPhones and iPads) to enable users to utilize AirPlay, the native mirroring function provided by Apple. Users may select “Mirror only” or “Screen Mirror+Video Streaming”. The former can only mirror the screen content, while the latter can cast both screen and audio content to external displays.
+
|EZAir modu, kullanıcıların Apple tarafından sağlanan yerel yansıtma işlevi olan AirPlay'i kullanmasını sağlamak için iOS aygıtları (iPhone'lar ve iPad'ler dahil) için özel olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar “Yalnızca ayna” veya “Ekran Ayna + Video Akışı” seçeneğini seçebilir. Birincisi sadece ekran içeriğini yansıtabilirken ikincisi hem ekranı hem de ses içeriğini harici ekranlara yayınlayabilir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezAirView.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezAirView.png|link=]]
 
|AirView
 
|AirView
|AirView mode allows users to see connected external displays on their own device. Users can also select the preferred refresh rate in the Setting menu.
+
|AirView modu, kullanıcıların bağlı harici ekranları kendi cihazlarında görmelerini sağlar. Kullanıcılar ayrıca Ayar menüsünden tercih edilen yenileme hızını seçebilir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezCastCode.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezCastCode.png|link=]]
|Castcode Control
+
|Kablosuz Sunum Kodu Kontrolü
|If enabled, mirrors the screen by entering the cast code displayed on the standby screen.
+
|Etkinleştirilirse, bekleme ekranında görüntülenen kablosuz sunum kodunu girerek ekranı yansıtır.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezMacConn.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezMacConn.png|link=]]
|Max Connections
+
|Maksimum Bağlantı
|Select the number of devices allowed to connect to the EZCast Pro Dongle II. The default setting is 8 users. Note that connecting more devices lowers the network bandwidth available for each user.
+
|EZCast Pro Dongle II'ye bağlanmasına izin verilen cihaz sayısını seçin. Varsayılan ayar 8 kullanıcıdır. Daha fazla cihaz bağlamanın her kullanıcı için mevcut ağ bant genişliğini azalttığını unutmayın.
 
|}
 
|}
  
==Advanced Settings [[File:Ezcast-ezADVsetting.svg|40px|link=]]==
+
==Gelişmiş Ayarlar [[File:Ezcast-ezADVsetting.svg|40px|link=]]==
  
The Admin Setting is for advanced users (including MIS Engineer, IT specialist, Network admin, etc). The Admin Setting section allows customization of the EZCast configuration.
+
Yönetici Ayarı ileri düzey kullanıcılar içindir (MIS Mühendisi, BT uzmanı, Ağ yöneticisi vb. dahil). Yönetici Ayarı bölümü, EZCast yapılandırmasının özelleştirilmesine izin verir.
  
* '''Link Status'''
+
* '''Bağlantı Durumu'''
: With this option, the attendees may see all the device information that connected to EZCast Pro Dongle II, including detailed information like device name, IP address, and Role.
+
: Bu seçenekle katılımcılar, aygıt adı, IP adresi ve Rol gibi ayrıntılı bilgiler de dahil olmak üzere EZCast Pro Dongle II'ye bağlı tüm aygıt bilgilerini görebilir.
  
* '''Conference Control'''
+
* '''Konferans Kontrolü'''
: This function is only for Host user. With Host authorization, a user can assign each device with their own casting area, disconnect all devices, or assign Host authorization to others.
+
: Bu işlev yalnızca Ana Bilgisayar kullanıcısı içindir. Ana makine yetkilendirmesi ile, kullanıcı her bir cihazı kendi döküm alanına atayabilir, tüm cihazların bağlantısını kesebilir veya başkalarına Ana Makine yetkisi atayabilir.
  
* '''Device Management'''
+
* '''Cihaz Yönetimi'''
  
 
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;margin-left:22px;"
 
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;margin-left:22px;"
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezLang.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezLang.png|link=]]
|Language
+
|Dil
|Support major languages such as English, French, German, Chinese, etc.
+
|İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, vb. gibi ana dilleri destekler.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezDevice.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezDevice.png|link=]]
|Device Name
+
|Cihaz İsmi
|Users can set a new SSID for the EZCast Pro Dongle II. If the user doesn’t want to show the SSID at the standby screen, it could also be deactivated. Before turning off the SSID function, verify that the EZCast Pro Dongle II is already connected to a Wifi router. Otherwise, the EZCast Pro Dongle II may lose wireless connectivity. If this occurs, users will need to do hard reset for the EZCast Pro Dongle II to regain wireless connectivity.
+
|Kullanıcılar EZCast Pro Dongle II için yeni bir SSID ayarlayabilir. Kullanıcı SSID'yi bekleme ekranında göstermek istemiyorsa, devre dışı bırakılabilir. SSID işlevini kapatmadan önce, EZCast Pro Dongle II'nin zaten bir Wifi yönlendiriciye bağlı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, EZCast Pro Dongle II kablosuz bağlantıyı kaybedebilir. Bu durumda, kullanıcıların EZCast Pro Dongle II'nin kablosuz bağlantıyı yeniden kazanabilmesi için donanımdan sıfırlama yapması gerekir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezResolution.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezResolution.png|link=]]
|Resolution
+
|Çözünürlük
|By default, the EZCast Pro Dongle II automatically selects the correct output resolution for the user. This function also supports manual selection.  
+
|Varsayılan olarak, EZCast Pro Dongle II kullanıcı için otomatik olarak doğru çıkış çözünürlüğünü seçer. Bu işlev aynı zamanda manuel seçimi de destekler.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezAirMode.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezAirMode.png|link=]]
|EZAir Mode
+
|EZAir Modu
|EZAir mode is specifically designed for iOS devices (including iPhones and iPads) to enable users to utilize AirPlay, the native mirroring function provided by Apple. Users may select “Mirror only” or “Screen Mirror+Video Streaming”. The former can only mirror the screen content, while the latter can cast both screen and audio content to external displays.
+
|EZAir modu, kullanıcıların Apple tarafından sağlanan yerel yansıtma işlevi olan AirPlay'i kullanmasını sağlamak için iOS aygıtları (iPhone'lar ve iPad'ler dahil) için özel olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar “Yalnızca ayna” veya “Ekran Ayna + Video Akışı” seçeneğini seçebilir. Birincisi sadece ekran içeriğini yansıtabilirken ikincisi hem ekranı hem de ses içeriğini harici ekranlara yayınlayabilir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezAirView.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezAirView.png|link=]]
 
|AirView
 
|AirView
|When turning on AirView mode, with users’ own device, you may see all the casting content captured from external display. This function also enables the user to choose the preferred refresh rate.
+
|AirView modunu açarken, kullanıcıların kendi cihazlarıyla harici ekranda çekilen tüm döküm içeriğini görebilirsiniz. Bu işlev aynı zamanda kullanıcının tercih edilen yenileme hızını seçmesini sağlar.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-eznote.svg|link=]]
 
|[[File:Ezcast-eznote.svg|link=]]
 
|EZNote
 
|EZNote
|AirView mode allows users to see connected external displays on their own device. Users can also select the preferred refresh rate in the Setting menu.
+
|Tüm cihazların yayın içeriklerini çıkış ekranında görüntüleyin, ardından doğrudan kendi mobil cihazlarında not alın.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezCastCode.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezCastCode.png|link=]]
|Castcode Control
+
|Kablosuz Sunum Kodu Kontrolü
|AirView mode allows users to see connected external displays on their own device. Users can also select the preferred refresh rate in the Setting menu.
+
|Etkinleştirilirse, bekleme ekranında görüntülenen kablosuz sunum kodunu girerek ekranı yansıtır.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezMacConn.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezMacConn.png|link=]]
|Max Connections
+
|Maksimum Bağlantı
|Select the number of devices allowed to connect to the EZCast Pro Dongle II. The default setting is 8 users. Note that having more connected devices would mean lower network bandwidth available for each user.
+
|EZCast Pro Dongle II'ye bağlanmasına izin verilen cihaz sayısını seçin. Varsayılan ayar 8 kullanıcıdır. Daha fazla cihaz bağlamanın her kullanıcı için mevcut ağ bant genişliğini azalttığını unutmayın.
 
|}
 
|}
  
  
* '''Network Management'''
+
* '''Ağ Yönetimi'''
  
 
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;margin-left:22px;"
 
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;margin-left:22px;"
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezSSID.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezSSID.png|link=]]
|Scan 5G SSID and Connect
+
|5G SSID'yi Tara ve Bağlan
|Connect the EZCast Pro Dongle II to preferred networks by selecting SSID and entering Wi-Fi password. After setup is complete, the user may utilize wireless functions such as online video streaming, web browsing, etc.
+
|SSID'yi seçip Wi-Fi şifresini girerek EZCast Pro Dongle II'yi tercih edilen ağlara bağlayın. Kurulum tamamlandıktan sonra, kullanıcı çevrimiçi video akışı, web'de gezinme vb. kablosuz işlevlerden yararlanabilir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezIPset.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezIPset.png|link=]]
|WiFi IP Setting
+
|WiFi IP Ayarı
|Sets up a default IP address and netmask. If more advanced settings are required, the user can also configure the IP address, Gateway, Netmask, and DNS settings manually.
+
|Varsayılan bir IP adresi ve ağ maskesi ayarlar. Daha gelişmiş ayarlar gerekirse, kullanıcı IP adresini, Ağ Geçidini, Ağ Maskesini ve DNS ayarlarını manuel olarak da yapılandırabilir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-WFpw.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-WFpw.png|link=]]
|WiFi Password
+
|WiFi Şifresi
|Sets the Wi-Fi password for EZCast Pro Dongle II. Users may also set to hide the Wi-Fi password from the standby screen.
+
|EZCast Pro Dongle II için Wi-Fi şifresini ayarlar. Kullanıcılar ayrıca Wi-Fi şifresini bekleme ekranından gizlemeyi ayarlayabilir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-WFchan.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-WFchan.png|link=]]
|WiFi Channel
+
|WiFi Kanalı
|Configure WiFi channel settings manually, such as Country, Channel, and Bandwidth. Note that user will be unable to switch the WiFi Channel if the EZCast Pro Dongle II is connected to an external router.
+
|Ülke, Kanal ve Bant Genişliği gibi WiFi kanalı ayarlarını manuel olarak yapılandırın. EZCast Pro Dongle II harici bir yönlendiriciye bağlıysa kullanıcının WiFi Kanalını değiştiremeyeceğini unutmayın.
 
|}
 
|}
  
  
* '''Admin Setting '''
+
* '''Yönetici Ayarı '''
  
: The Admin Setting is for advanced users like IT administrators or MIS engineers. In this section, admins can provide a digital certificate for the EZCast Pro Dongle II, setup SNMP for mass devices configuration deployment, and update the EZCast Pro Dongle II through an OTA server for premium users.  
+
: Yönetici Ayarı, BT yöneticileri veya MIS mühendisleri gibi ileri düzey kullanıcılar içindir. Bu bölümde, yöneticiler EZCast Pro Dongle II için dijital bir sertifika sağlayabilir, yığın cihazlar yapılandırma dağıtımı için SNMP kurabilir ve premium kullanıcılar için bir OTA sunucusu aracılığıyla EZCast Pro Dongle II'yi güncelleyebilir.  
  
 
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;margin-left:22px;"
 
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;margin-left:22px;"
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-Adminpw.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-Adminpw.png|link=]]
|Admin Password
+
|Yönetici Şifresi
|Set New Admin Password for EZCast Pro Dongle II.  
+
|EZCast Pro Dongle II için Yeni Yönetici Parolası belirle.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-WFent.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-WFent.png|link=]]
|WiFi Enterprise
+
|WiFi Kurumsal
|Upload user Digital certificates.  
+
|Kullanıcı Dijital sertifikalarını yükleyin.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-HostAuth.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-HostAuth.png|link=]]
|Host Authority
+
|Yönetici Yetkisi
|Specify host user authorization, including conference control, device manager control, network setup control, and reboot control.  
+
|Konferans kontrolü, cihaz yöneticisi kontrolü, ağ kurulum kontrolü ve yeniden başlatma kontrolü dahil olmak üzere ana bilgisayar kullanıcı yetkilendirmesini belirtin.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-IAC.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-IAC.png|link=]]
|Internet Access Control
+
|İnternet Erişim Kontrolü
|EZCast Pro Dongle II provides three options for Internet Access control.  
+
|EZCast Pro Dongle II, İnternet Erişimi kontrolü için üç seçenek sunar.
* All allowed: Any device can access the Internet through EZCast Pro Dongle II.  
+
* Her şeye izin verilir: Herhangi bir cihaz İnternet'e EZCast Pro Dongle II aracılığıyla erişebilir.
* Casting users allowed: Devices that cast through EZCast Pro Dongle II are allowed to access to the Internet.  
+
* Kullanıcılara izin verilir: EZCast Pro Dongle II üzerinden yayın yapan cihazların İnternet'e erişmesine izin verilir.
* All denied: None of the devices connected are allowed to access to the internet through EZCast Pro Dongle II.  
+
* Tümü reddedildi: Bağlanan hiçbir cihazın EZCast Pro Dongle II ile İnternet'e erişmesine izin verilmiyor.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-SNMP.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-SNMP.png|link=]]
 
|SNMP  
 
|SNMP  
|Use to apply the same configuration to multiple EZCast Pro Dongle II devices, hence enriching IT management productivity.  
+
|Aynı yapılandırmayı birden fazla EZCast Pro Dongle II cihaza uygulamak için kullanın, böylece BT yönetimi verimliliğini artırın.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-MyScreen.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-MyScreen.png|link=]]
|My Screen
+
|Ekranım
|Select a wallpaper. The file must be in 1920x 1080 JPEG image, and smaller than 3MB.  
+
|Bir duvar kağıdı seçin. Dosya 1920x 1080 JPEG resim içinde ve 3 MB'den küçük olmalıdır.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-OTAurl.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-OTAurl.png|link=]]
 
|OTA URL  
 
|OTA URL  
|Deploy a new firmware version to multiple devices at once.  
+
|Yeni bir ürün yazılımı sürümünü aynı anda birden çok cihaza dağıtma.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-connection.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-connection.png|link=]]
|Connection
+
|Bağlantı
|EZCast Pro Dongle II provides three different ways to connect with EZCast Pro Dongle II.  
+
|EZCast Pro Dongle II, EZCast Pro Dongle II ile bağlantı kurmak için üç farklı yol sunar.
* Via Router Allowed: Device may connect to EZCast Pro through Router.  
+
* Yönlendiriciye İzin Verildi: Aygıt EZCast Pro'ya Yönlendirici üzerinden bağlanabilir.
* Direct Link Only: Device can only connect to EZCast Pro Dongle II through Direct Link.  
+
* Yalnızca Doğrudan Bağlantı: Aygıt yalnızca Doğrudan Bağlantı üzerinden EZCast Pro Dongle II'ye bağlanabilir.
* Via Router Only: Device can only connect to EZCast Pro Dongle II through Router.
+
* Yalnızca Yönlendirici ile: Cihaz yalnızca Yönlendirici üzerinden EZCast Pro Dongle II'ye bağlanabilir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-upgrade.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-upgrade.png|link=]]
|Upgrade
+
|Yükselt
|Use this function to upgrade to latest firmware. To enjoy the latest features from EZCast, verify that your firmware version is up to date.  
+
|En son bellenime yükseltmek için bu işlevi kullanın. EZCast'ın en yeni özelliklerinden yararlanmak için ürün yazılımı sürümünüzün güncel olduğunu doğrulayın.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-reset.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-reset.png|link=]]
|Reset to default
+
|Varsayılana sıfırla
|Reset EZCast Pro Dongle II to factory defaults. Note that once you click OK, all your configuration is reset.
+
|EZCast Pro Dongle II'yi fabrika ayarlarına sıfırlayın. Tamam'ı tıkladığınızda, tüm yapılandırmanızın sıfırlandığını unutmayın.
 
|}
 
|}
  
* '''Reboot'''
+
* '''Yeniden Başlatma'''
  
 
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;margin-left:22px;"
 
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;margin-left:22px;"
 
|[[File:Ezcast-Reboot.png|link=]]  
 
|[[File:Ezcast-Reboot.png|link=]]  
|Reboot
+
|Yeniden Başlatma
|Reboot EZCast Pro Dongle II for troubleshooting.
+
|Sorun giderme için EZCast Pro Dongle II'yi yeniden başlatın.
 
|}
 
|}
  
* '''About'''
+
* '''Hakkında'''
: Shows detailed information about the EZCast Pro Dongle II, including SSID, Firmware version, Internet IP address, and MAC address.
+
: SSID, Bellenim sürümü, İnternet IP adresi ve MAC adresi dahil olmak üzere EZCast Pro Dongle II hakkında ayrıntılı bilgi gösterir.
  
==Split Screen Mode [[File:Ezcast-ezSplitScreen.svg|40px|link=]] ==
+
==Bölünmüş Ekran Modu [[File:Ezcast-ezSplitScreen.svg|40px|link=]] ==
  
Based on the number of connected devices, a host user may divide the external display to use a one-half, one-quarter or full-display screen setup.
+
Bağlı cihazların sayısına bağlı olarak, bir ana bilgisayar kullanıcısı dış ekranı bir buçuk, bir çeyrek veya tam ekran ekran kurulumunu kullanmak üzere bölebilir.
  
 
<gallery widths="400px" heights="200px">
 
<gallery widths="400px" heights="200px">
EZscreen-null.png| Null
+
EZscreen-null.png| Boş
Ezcast-screen-onehalf.png| One-half
+
Ezcast-screen-onehalf.png| Yarım
Ezcast-screen-onequarter.png| One-quarter
+
Ezcast-screen-onequarter.png| Çeyrek
Ezcast-screen-full.png| Full
+
Ezcast-screen-full.png| Tam
 
</gallery>
 
</gallery>
  
==Mirror==
+
==Ayna==
  
Users can also use the mirror feature. Note that in mirror mode, only the video is projected to the external display. All audio still comes out from the host media source.
+
Kullanıcılar ayrıca ayna özelliğini de kullanabilir. Ayna modunda, harici görüntüye yalnızca video yansıtıldığını unutmayın. Tüm ses hala ana bilgisayar ortam kaynağından çıkıyor.
  
 
<gallery widths="300px" heights="400px">
 
<gallery widths="300px" heights="400px">
Ezcast-SP-audio-mode.png|Smart phone audio mode
+
Ezcast-SP-audio-mode.png|Akıllı telefon ses modu
 
</gallery>
 
</gallery>
  
==Privacy Setting==
+
==Gizlilik Ayarı==
 
 
Users can set access configuration settings for the App, including Photos, Camera, Cellular Data, Notification, etc.
 
  
For features that collect data (like Google Analytics for App or Google Analytics for Dongle), users can decide whether they want to have these features turned on or not.
+
Kullanıcılar Fotoğraflar, Kamera, Hücresel Veri, Bildirim vb. dahil olmak üzere Uygulama için erişim yapılandırma ayarlarını ayarlayabilir.
  
 +
Veri toplayan özellikler için (Uygulama için Google Analytics veya Dongle için Google Analytics gibi) kullanıcılar bu özelliklerin açık olmasını isteyip istemediklerine karar verebilir.
  
==Related Media==
+
==İlgili Medya==
  
 
{{#evt:service=youtube|id=rbhrXBJz95k}}
 
{{#evt:service=youtube|id=rbhrXBJz95k}}

Latest revision as of 00:12, 30 April 2020

EZCast Pro Dongle II, Miracast ve AirPlay'i destekleyerek, kullanıcıların başka uygulamalar yüklemeden video yayını yapmasını sağlayan yerel bir kablosuz sunum deneyimi sunar.

Genel Bakış

EZCast Pro Dongle II, yeni donanım ve yazılım desteğiyle mevcut Pro Dongle teknolojisini geliştirir. Yeni 802.11ac 5G 2T2R Wi-Fi alıcı-verici daha hızlı ve daha kararlı bir Wi-Fi performansı yaratır.


 • Yepyeni Donanım Tasarımı
Daha güçlü bir performans sunmak için 1GB DDR3 belleğe sahip GHz düzeyinde SoC.


 • Gelişmiş Wi-Fi Özelliği
4K video akışı gibi kaynak yoğun uygulamaları çalıştırmak için bant genişliğini artırmak amacıyla 2T2R MIMO yüksek hassasiyetli anten ile 802.11ac 5GHz Wi-Fi'yi destekler.


 • 4K Uyumluluğu
Sunum deneyiminizi geliştirmek için güzel UHD TV ve projektörlere kablosuz olarak ekran aynası.


 • Çok Ekranlı Yayın
Dizüstü bilgisayarınızdan birçok ekranı kablosuz olarak yansıtmak için tasarlanmış, kullanımı kolay ProCast uygulaması. Bunun şimdiye kadarki en gelişmiş kablosuz sunum uygulaması olduğunu söylemekten gurur duyuyoruz, artık berbat ve maliyetli kablolama kurulumları yok.


 • EZCast Pro Uygulaması ile Verimli Toplantı
EZNote ile gerçek zamanlı notlar alın, kablosuz sunumlarda belge ve fotoğraf akışı yapın. Toplantı Kontrolünü Ana Bilgisayar Kontrolü ile kontrol edin.


 • Çapraz Platform Desteği
Herhangi bir akıllı cihazdan kablosuz ekran yansıtmaya hazır, yapılandırmasını değiştirmeden hem airplay ekran yansıtma hem de miracast ile uyumludur.

Yerel Ayna İşlevine Sahip EZCast Pro Dongle II

Android

 1. Ayar menünüzde öğesini tıklayın ve donanım kilidinizle eşleşen SSID'yi seçin.
  Cihazınızın Miracast protokolünü desteklediğini doğrulayın. Ayrıca, Cast Logosu cihaza bağlı olarak değişebilir.
 2. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, ekran harici ekrana yansıtılır.


iOS

 1. iOS aygıtınızı Wi-Fi listesindeki EZCast Pro Dongle II girişine bağlayın. Alternatif olarak, iOS cihazınızı bağlayın ve aynı WAP'a (Kablosuz Erişim Noktası) bağlayın.
 2. Menüde öğesini tıklayın ve donanım kilidinizle eşleşen SSID'yi seçin.
 3. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, ekran harici ekrana yansıtılır.


Pencereler

 1. Windows Ayarları Menüsünü açın, ardından Ekran bölümüne girin.
 2. Donanım kilidinin SSID'sini bulun ve seçin.
 3. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, ekran harici ekrana yansıtılır.

Gereksinime bağlı olarak farklı yöntemler (ör. Çoğalt, Genişlet vb.) Seçmeniz gerekebilir.


Mac OS işletim sistemi

 1. iOS aygıtınızı Wi-Fi listesindeki EZCast Pro Dongle II girişine bağlayın. Alternatif olarak, iOS cihazınızı bağlayın ve aynı WAP'a (Kablosuz Erişim Noktası) bağlayın.
 2. Menüde öğesini tıklayın ve donanım kilidinizle eşleşen SSID'yi seçin.
 3. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, ekran harici ekrana yansıtılır.

ProCast ile Çok Ekranlı Yayın

Kullanıcı döküm kaynağı olarak diğer harici ekranlara yayın yapacak bir dizüstü bilgisayar seçebilir. Çok ekranlı yayınların şu anda yalnızca Windows ve macOS sistemleriyle uyumlu olduğunu unutmayın.

EZCast Pro Uygulamasını ve ProCast'ı aynı anda BAŞLATMAYIN.

Çoklu ekran yayınını kullanmadan önce, harici ekranlara bağlı tüm dongle'ların aynı Wifi SSID'de olduğunu doğrulayın.

Daha fazla cihaza bağlı olmanın mevcut bant genişliğini etkileyeceğini unutmayın.

Daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin.

 1. ProCast uygulamasını web sitesinden indirin ve yükleyin.
 2. Eşleşen tüm dongle'ların SSID'lerini tespit etmek için ProCast uygulamasını başlatın.
 3. Ekranınızı harici ekranlara yayınlamak için öğesine tıklayın.


 
Dizüstü bilgisayarınızın ve tüm harici ekranların aynı SSID'ye bağlı olduğundan emin olun.


 


Aşağıdaki simgeler farklı amaçlara hizmet eder:

  Ayna
  Bağlantıyı Kes
  Sessiz mod
  Ses açık modu

Ayarlar seçeneğini ve Tanılama araçlarını açmak için tıklayın.

1. Ses Arabelleği

a. Uzun: Daha uzun bir arabellek daha iyi bir ses akışı deneyimi sağlayabilir
b. Kısa: Bu, sesin daha sık çatlamasına neden olabilir


 


2. Teşhis Aracı:
Kullanıcının CPU ve ağ performansına bağlı olarak, Tanılama aracı bağlı olan harici ekranların ideal sayısını hesaplar. Yansıtma performansının farklı koşullar altında değişeceğini unutmayın. Örneğin, statik bir sunumun gösterilmesi 4K video akışından daha iyi performans gösterir.


 

EZCast Pro Uygulamasını İndir

Birden fazla işletim sistemi platformu için EZCast Pro App'in farklı sürümleri vardır. EZCast Pro Uygulaması kullanıcıların Wi-Fi, Bölünmüş Ekran, vb dahil olmak üzere dongle yapılandırmasını özelleştirmek için izin verir. Uygulamayı indirmek için, aşağıdaki listeye bakın. Uygulama işlevlerine giriş daha sonra tartışılacaktır.


EZCast Pro Uygulama Tanıtımı

Aşağıdakiler, EZCast Pro Uygulamasının yerleşik işlevleridir. Bazı işlevlerin yalnızca belirli işletim sistemi platformlarında kullanılabildiğini unutmayın.

  EZNote View all the devices’ casting content in the output screen, then take notes directly on their own mobile device.
  EZKeep Review notes saved previously. Aside from browsing notes, users can also add bookmarks, edit notes information, make comments, delete notes, etc.
  EZChannel En popüler ve en yeni çevrimiçi videoları gösterir. İçerik filmleri, TV dizilerini ve 24 saatlik haberleri içerir. Sağ üst köşede, kullanıcının Yüksek Kalite (HQ) ve Düşük Kalite (LQ) video akışları arasında geçiş yapmasına izin vermek için HQ / LQ düğmesini tıklayın.
  Fotoğraf Bir mobil cihazı EZCast Pro Dongle II'ye bağladıktan sonra, cihazda depolanan görüntülere göz atmak için Fotoğraf özelliğini kullanın. EZCast Pro Uygulaması ayrıca dört farklı zamanlama geçiş seçeneği (fotoğraf başına 3, 5, 10, 30 saniye) sunan slayt gösterisi modunu da destekler.
  Kamera Kullanıcının cihazından harici bir ekrana canlı bir görüntü aktararak canlı yayın hizmeti sunar.
  Müzik Ses, çıkış cihazına aktarılır. Harici bir ekrana müzik aktarırken, EZCast Pro Dongle II'nin ses kaynağı olarak yalnızca bir cihazı kabul edebileceğini unutmayın.
  Video Video içeriğini harici ekrana aktarın. Bölünmüş Ekran modu sırasında Video işlevini kullanırken, bağlı tüm cihazların ağ görüntüleme modundan çıkarılacağını unutmayın.
  Belge (yalnızca iOS) EZCast Pro Uygulaması'ndaki belgeleri inceleyin. Bu özellik, Microsoft’un Word, Excel, PowerPoint ve Apple’ın Pages, Numbers ve Keynotes gibi genel belge biçimlerini destekler.
  Web Üçüncü taraf bir tarayıcı yüklemeden EZCast Pro Uygulaması içindeki web içeriğine göz atın. Daha iyi bir tarama deneyimi sağlamak için, EZCast Pro Uygulaması zaten entegre Google, Facebook, Yahoo, YouTube gibi arama portallarıyla birlikte gelir. Daha önce bir EZCast hesabına sahip olan kullanıcılar önce giriş yapabilir ve önceden kaydedilmiş yer imlerine göz atabilir.
  Bulut Depolama EZCast Pro Dongle II, Dropbox, Google Drive, vb. gibi çoğu genel bulut depolama hizmeti ile entegre olur. Bu işlevle, kullanıcılar EZCast Pro Uygulaması'ndan ayrılmadan bulut depolama alanlarına göz atabilir, bunları düzenleyebilir, silebilir veya yönetebilir
  AirView AirView modu, kullanıcıların bağlı harici ekranları kendi cihazlarında görmelerini sağlar. Bu işlev aynı zamanda kullanıcının tercih edilen yenileme hızını seçmesini sağlar. Kullanıcılar ayrıca Ayar menüsünden tercih edilen yenileme hızını seçebilir.

Ayarlar

Ayar menüsü, kullanıcıların EZCast Pro Dongle II için özel ayarları yapılandırmasına olanak tanır.


  5G SSID'yi Tara ve Bağlan SSID'yi seçip Wi-Fi şifresini girerek EZCast Pro Dongle II'yi tercih edilen ağlara bağlayın. Kurulum tamamlandıktan sonra, kullanıcı çevrimiçi video akışı, web'de gezinme vb. kablosuz işlevlerden yararlanabilir.
  Dil İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, vb. gibi ana dilleri destekler.
  Cihaz İsmi Kullanıcılar EZCast Pro Dongle II için yeni bir SSID ayarlayabilir. Kullanıcı SSID'yi bekleme ekranında göstermek istemiyorsa, devre dışı bırakılabilir. SSID işlevini kapatmadan önce, EZCast Pro Dongle II'nin zaten bir Wifi yönlendiriciye bağlı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, EZCast Pro Dongle II kablosuz bağlantıyı kaybedebilir. Bu durumda, kullanıcıların EZCast Pro Dongle II'nin kablosuz bağlantıyı yeniden kazanabilmesi için donanımdan sıfırlama yapması gerekir.
  Çözünürlük Varsayılan olarak, EZCast Pro Dongle II kullanıcı için otomatik olarak doğru çıkış çözünürlüğünü seçer. Bu işlev aynı zamanda manuel seçimi de destekler.
  EZAir Modu EZAir modu, kullanıcıların Apple tarafından sağlanan yerel yansıtma işlevi olan AirPlay'i kullanmasını sağlamak için iOS aygıtları (iPhone'lar ve iPad'ler dahil) için özel olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar “Yalnızca ayna” veya “Ekran Ayna + Video Akışı” seçeneğini seçebilir. Birincisi sadece ekran içeriğini yansıtabilirken ikincisi hem ekranı hem de ses içeriğini harici ekranlara yayınlayabilir.
  AirView AirView modu, kullanıcıların bağlı harici ekranları kendi cihazlarında görmelerini sağlar. Kullanıcılar ayrıca Ayar menüsünden tercih edilen yenileme hızını seçebilir.
  Kablosuz Sunum Kodu Kontrolü Etkinleştirilirse, bekleme ekranında görüntülenen kablosuz sunum kodunu girerek ekranı yansıtır.
  Maksimum Bağlantı EZCast Pro Dongle II'ye bağlanmasına izin verilen cihaz sayısını seçin. Varsayılan ayar 8 kullanıcıdır. Daha fazla cihaz bağlamanın her kullanıcı için mevcut ağ bant genişliğini azalttığını unutmayın.

Gelişmiş Ayarlar Ezcast-ezADVsetting.svg

Yönetici Ayarı ileri düzey kullanıcılar içindir (MIS Mühendisi, BT uzmanı, Ağ yöneticisi vb. dahil). Yönetici Ayarı bölümü, EZCast yapılandırmasının özelleştirilmesine izin verir.

 • Bağlantı Durumu
Bu seçenekle katılımcılar, aygıt adı, IP adresi ve Rol gibi ayrıntılı bilgiler de dahil olmak üzere EZCast Pro Dongle II'ye bağlı tüm aygıt bilgilerini görebilir.
 • Konferans Kontrolü
Bu işlev yalnızca Ana Bilgisayar kullanıcısı içindir. Ana makine yetkilendirmesi ile, kullanıcı her bir cihazı kendi döküm alanına atayabilir, tüm cihazların bağlantısını kesebilir veya başkalarına Ana Makine yetkisi atayabilir.
 • Cihaz Yönetimi
  Dil İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, vb. gibi ana dilleri destekler.
  Cihaz İsmi Kullanıcılar EZCast Pro Dongle II için yeni bir SSID ayarlayabilir. Kullanıcı SSID'yi bekleme ekranında göstermek istemiyorsa, devre dışı bırakılabilir. SSID işlevini kapatmadan önce, EZCast Pro Dongle II'nin zaten bir Wifi yönlendiriciye bağlı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, EZCast Pro Dongle II kablosuz bağlantıyı kaybedebilir. Bu durumda, kullanıcıların EZCast Pro Dongle II'nin kablosuz bağlantıyı yeniden kazanabilmesi için donanımdan sıfırlama yapması gerekir.
  Çözünürlük Varsayılan olarak, EZCast Pro Dongle II kullanıcı için otomatik olarak doğru çıkış çözünürlüğünü seçer. Bu işlev aynı zamanda manuel seçimi de destekler.
  EZAir Modu EZAir modu, kullanıcıların Apple tarafından sağlanan yerel yansıtma işlevi olan AirPlay'i kullanmasını sağlamak için iOS aygıtları (iPhone'lar ve iPad'ler dahil) için özel olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar “Yalnızca ayna” veya “Ekran Ayna + Video Akışı” seçeneğini seçebilir. Birincisi sadece ekran içeriğini yansıtabilirken ikincisi hem ekranı hem de ses içeriğini harici ekranlara yayınlayabilir.
  AirView AirView modunu açarken, kullanıcıların kendi cihazlarıyla harici ekranda çekilen tüm döküm içeriğini görebilirsiniz. Bu işlev aynı zamanda kullanıcının tercih edilen yenileme hızını seçmesini sağlar.
  EZNote Tüm cihazların yayın içeriklerini çıkış ekranında görüntüleyin, ardından doğrudan kendi mobil cihazlarında not alın.
  Kablosuz Sunum Kodu Kontrolü Etkinleştirilirse, bekleme ekranında görüntülenen kablosuz sunum kodunu girerek ekranı yansıtır.
  Maksimum Bağlantı EZCast Pro Dongle II'ye bağlanmasına izin verilen cihaz sayısını seçin. Varsayılan ayar 8 kullanıcıdır. Daha fazla cihaz bağlamanın her kullanıcı için mevcut ağ bant genişliğini azalttığını unutmayın.


 • Ağ Yönetimi
  5G SSID'yi Tara ve Bağlan SSID'yi seçip Wi-Fi şifresini girerek EZCast Pro Dongle II'yi tercih edilen ağlara bağlayın. Kurulum tamamlandıktan sonra, kullanıcı çevrimiçi video akışı, web'de gezinme vb. kablosuz işlevlerden yararlanabilir.
  WiFi IP Ayarı Varsayılan bir IP adresi ve ağ maskesi ayarlar. Daha gelişmiş ayarlar gerekirse, kullanıcı IP adresini, Ağ Geçidini, Ağ Maskesini ve DNS ayarlarını manuel olarak da yapılandırabilir.
  WiFi Şifresi EZCast Pro Dongle II için Wi-Fi şifresini ayarlar. Kullanıcılar ayrıca Wi-Fi şifresini bekleme ekranından gizlemeyi ayarlayabilir.
  WiFi Kanalı Ülke, Kanal ve Bant Genişliği gibi WiFi kanalı ayarlarını manuel olarak yapılandırın. EZCast Pro Dongle II harici bir yönlendiriciye bağlıysa kullanıcının WiFi Kanalını değiştiremeyeceğini unutmayın.


 • Yönetici Ayarı
Yönetici Ayarı, BT yöneticileri veya MIS mühendisleri gibi ileri düzey kullanıcılar içindir. Bu bölümde, yöneticiler EZCast Pro Dongle II için dijital bir sertifika sağlayabilir, yığın cihazlar yapılandırma dağıtımı için SNMP kurabilir ve premium kullanıcılar için bir OTA sunucusu aracılığıyla EZCast Pro Dongle II'yi güncelleyebilir.
  Yönetici Şifresi EZCast Pro Dongle II için Yeni Yönetici Parolası belirle.
  WiFi Kurumsal Kullanıcı Dijital sertifikalarını yükleyin.
  Yönetici Yetkisi Konferans kontrolü, cihaz yöneticisi kontrolü, ağ kurulum kontrolü ve yeniden başlatma kontrolü dahil olmak üzere ana bilgisayar kullanıcı yetkilendirmesini belirtin.
  İnternet Erişim Kontrolü EZCast Pro Dongle II, İnternet Erişimi kontrolü için üç seçenek sunar.
 • Her şeye izin verilir: Herhangi bir cihaz İnternet'e EZCast Pro Dongle II aracılığıyla erişebilir.
 • Kullanıcılara izin verilir: EZCast Pro Dongle II üzerinden yayın yapan cihazların İnternet'e erişmesine izin verilir.
 • Tümü reddedildi: Bağlanan hiçbir cihazın EZCast Pro Dongle II ile İnternet'e erişmesine izin verilmiyor.
  SNMP Aynı yapılandırmayı birden fazla EZCast Pro Dongle II cihaza uygulamak için kullanın, böylece BT yönetimi verimliliğini artırın.
  Ekranım Bir duvar kağıdı seçin. Dosya 1920x 1080 JPEG resim içinde ve 3 MB'den küçük olmalıdır.
  OTA URL Yeni bir ürün yazılımı sürümünü aynı anda birden çok cihaza dağıtma.
  Bağlantı EZCast Pro Dongle II, EZCast Pro Dongle II ile bağlantı kurmak için üç farklı yol sunar.
 • Yönlendiriciye İzin Verildi: Aygıt EZCast Pro'ya Yönlendirici üzerinden bağlanabilir.
 • Yalnızca Doğrudan Bağlantı: Aygıt yalnızca Doğrudan Bağlantı üzerinden EZCast Pro Dongle II'ye bağlanabilir.
 • Yalnızca Yönlendirici ile: Cihaz yalnızca Yönlendirici üzerinden EZCast Pro Dongle II'ye bağlanabilir.
  Yükselt En son bellenime yükseltmek için bu işlevi kullanın. EZCast'ın en yeni özelliklerinden yararlanmak için ürün yazılımı sürümünüzün güncel olduğunu doğrulayın.
  Varsayılana sıfırla EZCast Pro Dongle II'yi fabrika ayarlarına sıfırlayın. Tamam'ı tıkladığınızda, tüm yapılandırmanızın sıfırlandığını unutmayın.
 • Yeniden Başlatma
  Yeniden Başlatma Sorun giderme için EZCast Pro Dongle II'yi yeniden başlatın.
 • Hakkında
SSID, Bellenim sürümü, İnternet IP adresi ve MAC adresi dahil olmak üzere EZCast Pro Dongle II hakkında ayrıntılı bilgi gösterir.

Bölünmüş Ekran Modu Ezcast-ezSplitScreen.svg

Bağlı cihazların sayısına bağlı olarak, bir ana bilgisayar kullanıcısı dış ekranı bir buçuk, bir çeyrek veya tam ekran ekran kurulumunu kullanmak üzere bölebilir.

Ayna

Kullanıcılar ayrıca ayna özelliğini de kullanabilir. Ayna modunda, harici görüntüye yalnızca video yansıtıldığını unutmayın. Tüm ses hala ana bilgisayar ortam kaynağından çıkıyor.

Gizlilik Ayarı

Kullanıcılar Fotoğraflar, Kamera, Hücresel Veri, Bildirim vb. dahil olmak üzere Uygulama için erişim yapılandırma ayarlarını ayarlayabilir.

Veri toplayan özellikler için (Uygulama için Google Analytics veya Dongle için Google Analytics gibi) kullanıcılar bu özelliklerin açık olmasını isteyip istemediklerine karar verebilir.

İlgili Medya


Daha Fazla Donanım