Süsleme Menüsü

myViewBoard sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bir nesne her tıklandığında Süsleme menüsü görünür ve seçilen nesneyle çalışmak için çeşitli seçenekler sunar. Süsleme menüsündeki seçenekler seçilen nesneye göre değişir.

Süsleme menüsünü açmak için nesneyi tıklayın

Tüm Nesneler

Bu seçenekler tüm nesneler için kullanılabilir.

Trashcan.png
Sil
Seçilen nesneyi siler
Edu-Freeze.png
Kitle
Seçili nesneyi kilitler ve yanlışlıkla hareketi önler. Kilidi açmak için nesneyi tıklatın ve nesnenin üzerindeki Kilit Simgesini tıklatın.
Edu-Rotate.png
Döndür
Sunum modunda döndürülecek nesneyi tıklatın.
Edu-fade.png
Fade
Sunum modunda, soldurulacak nesneyi tıklatın.
Edu-hyperlink.png
Bağlantıla
Bir dosyaya, web sitesine, metne, ses dosyasına, belirli bir sayfaya veya araca bağlantılar.
Edu-Cut.png
Kes
Seçilen nesneyi keser. Yapıştırmak için kayar araç çubuğundaki Yapıştır simgesini kullanın.
Edu-Copy.png
Kopyala
Seçilen nesneyi kopyalar. Yapıştırmak için kayar araç çubuğundaki Yapıştır simgesini kullanın.
Edu-CopyandMove.png
Sürükle & Kopyala
Bir nesnenin kopyasını oluşturmak için tıklayın ve sürükleyin. Devre dışı bırakmak için, nesnenin ortasındaki simgeyi tıklayın.
Edu-Mirrorbtn.png
Nesneyi Aynala
Seçilen nesnenin çevrilmiş bir kopyasını oluşturur.
Edu-Flipbtn.png
Nesneyi Çevir
Seçilen nesneyi seçilen eksen boyunca çevirir.
Edu-Group.png
Grupla
Seçilen nesneleri gruplandırır. Gruplanmış nesneler birlikte hareket eder.

Şekiller ve Çizgiler

Çoğu seçenek hem şekiller hem de çizgiler için kullanılabilir. Bazı seçeneklerin yalnızca belirli şekiller için kullanılabildiğini unutmayın.

Edu-Thickness.png
Çizgi Kalınlığı
Bir kaydırma çubuğu kullanarak çizginin çizgi kalınlığını ayarlayın.
Edu-Color.png
Renk
Seçilen satırların veya metnin rengini değiştirin.
Edu-pouring.png
Doldur
Bir nesnenin dolgu rengini veya metnin vurgu rengini değiştirin.
Edu-opacity.png
Saydamlık
Seçilen nesnenin saydamlığını ayarlayın.
Edu-InCircle.png
İçine Çember
Şeklinizin içine bir çember çizer.
Edu-OutCircle.png
Dışına Çember
Şeklinizin dışına bir çember çizer.
Edu-Segment.png
Segmentler
2B bir şekli, şeklin köşelerine göre segmentlere ayırır. Her bölüm ana Dolgu Renginin daha koyu bir rengiyle gölgelenir.
Edu-combine.png
Şekilleri birleştir
Seçilen birden çok şekli tek bir şekilde birleştirir.
Edu-Pie.png
Dilim ve Yay
Daire şeklini dilim veya ark nesnesine dönüştürür.
Edu-angle.png
Ölçümü göster
Bir şeklin veya çizgi nesnesinin her bir kenarının uzunluğunu ve açısını görüntüler.

Yalnızca Resimler

Bu seçenekler tuvale eklenen resimler için kullanılabilir.

Edu-AlphaMask.png
Rengi kaldır
Resimdeki belirli bir rengi kaldırır.
Edu-AddWallpaper.png
Arka plan yap
Seçilen görüntüyü tuval arka planı olarak ayarlar.
Edu-Fittoscreen.png
Ekrana sığdır
Seçilen görüntüyü tüm ekranı dolduracak şekilde yeniden boyutlandırır.
Edu-image crop.png
Resmi kırp
Seçilen görüntünün parçalarını kaldırın.
Edu-VBoardThrow.png
Nesneyi kaydet
Seçilen görüntüyü, videoyu veya ses dosyasını yerel sabit sürücüye veya bulut depolama alanına kaydeder.

Katmanlar

Katmanlar genellikle, kalem aracıyla çizilen çizgiler hariç tüm nesneler için kullanılabilir.

Edu-Layer.png
Katman
Nesnelerin yığın sırasını kontrol edin.
Edu-Sticky.png
Notlara genel bakış
Araç çubuğundaki tüm notları toplar.
Edu-MoveDown.png
Aşağı taşı
Seçilen nesneyi bir katman aşağı taşır.
Edu-MoveToBottom.png
Alta taşı
Seçilen nesneyi en alt katmana taşır.
Edu-MoveToTop.png
Üste taşı
Seçilen nesneyi bir katman yukarı taşır.
Edu-MoveUp.png
Yukarı taşı
Seçilen nesneyi bir katman yukarı taşır.

Çeşitli

Bu seçenekler yalnızca belirli nesneler için kullanılabilir.

Edu-TakePhoto.png
Video ekran görüntüsü al
Bir videoyu duraklatın ve video çerçevesinin ekran görüntüsünü tuvale eklemek için tıklayın.
Immersive-reader.svg
Sürükleyici Okuyucu (Immersive Reader)
Sürükleyici Okuyucu modunu başlatır.
Edu-text to speech.png
Metin okuma
Seçilen metni okur.


İlgili Medya

Q4MeH12RpXs

Süsleme Menüsü - Genel Bakış

Uzrxra392EQ

Süsleme Menüsü - Katmanlama

ziOOpTtZ0Ro

Süsleme Menüsü - Kopyala & Yapıştır

nNia4gyT7mM

Süsleme Menüsü - Metni Soldurma (Fade)

_JedN_grNBI

Süsleme Menüsü - Nesneyi Soldurma (Fade)