Süsleme Menüsü

Bir nesne her tıklandığında Süsleme menüsü görünür ve seçilen nesneyle çalışmak için çeşitli seçenekler sunar. Süsleme menüsündeki seçenekler seçilen nesneye göre değişir.

Süsleme menüsünü açmak için nesneyi tıklayın

Tüm Nesneler

Bu seçenekler tüm nesneler için kullanılabilir.

 
Sil
Seçilen nesneyi siler
 
Kitle
Seçili nesneyi kilitler ve yanlışlıkla hareketi önler. Kilidi açmak için nesneyi tıklatın ve nesnenin üzerindeki Kilit Simgesini tıklatın.
 
Döndür
Sunum modunda döndürülecek nesneyi tıklatın.
 
Fade
Sunum modunda, soldurulacak nesneyi tıklatın.
 
Bağlantıla
Bir dosyaya, web sitesine, metne, ses dosyasına, belirli bir sayfaya veya araca bağlantılar.
 
Kes
Seçilen nesneyi keser. Yapıştırmak için kayar araç çubuğundaki Yapıştır simgesini kullanın.
 
Kopyala
Seçilen nesneyi kopyalar. Yapıştırmak için kayar araç çubuğundaki Yapıştır simgesini kullanın.
 
Sürükle & Kopyala
Bir nesnenin kopyasını oluşturmak için tıklayın ve sürükleyin. Devre dışı bırakmak için, nesnenin ortasındaki simgeyi tıklayın.
 
Nesneyi Aynala
Seçilen nesnenin çevrilmiş bir kopyasını oluşturur.
 
Nesneyi Çevir
Seçilen nesneyi seçilen eksen boyunca çevirir.
 
Grupla
Seçilen nesneleri gruplandırır. Gruplanmış nesneler birlikte hareket eder.

Şekiller ve Çizgiler

Çoğu seçenek hem şekiller hem de çizgiler için kullanılabilir. Bazı seçeneklerin yalnızca belirli şekiller için kullanılabildiğini unutmayın.

 
Çizgi Kalınlığı
Bir kaydırma çubuğu kullanarak çizginin çizgi kalınlığını ayarlayın.
 
Renk
Seçilen satırların veya metnin rengini değiştirin.
 
Doldur
Bir nesnenin dolgu rengini veya metnin vurgu rengini değiştirin.
 
Saydamlık
Seçilen nesnenin saydamlığını ayarlayın.
 
İçine Çember
Şeklinizin içine bir çember çizer.
 
Dışına Çember
Şeklinizin dışına bir çember çizer.
 
Segmentler
2B bir şekli, şeklin köşelerine göre segmentlere ayırır. Her bölüm ana Dolgu Renginin daha koyu bir rengiyle gölgelenir.
 
Şekilleri birleştir
Seçilen birden çok şekli tek bir şekilde birleştirir.
 
Dilim ve Yay
Daire şeklini dilim veya ark nesnesine dönüştürür.
 
Ölçümü göster
Bir şeklin veya çizgi nesnesinin her bir kenarının uzunluğunu ve açısını görüntüler.

Yalnızca Resimler

Bu seçenekler tuvale eklenen resimler için kullanılabilir.

 
Rengi kaldır
Resimdeki belirli bir rengi kaldırır.
 
Arka plan yap
Seçilen görüntüyü tuval arka planı olarak ayarlar.
 
Ekrana sığdır
Seçilen görüntüyü tüm ekranı dolduracak şekilde yeniden boyutlandırır.
 
Resmi kırp
Seçilen görüntünün parçalarını kaldırın.
 
Nesneyi kaydet
Seçilen görüntüyü, videoyu veya ses dosyasını yerel sabit sürücüye veya bulut depolama alanına kaydeder.

Katmanlar

Katmanlar genellikle, kalem aracıyla çizilen çizgiler hariç tüm nesneler için kullanılabilir.

 
Katman
Nesnelerin yığın sırasını kontrol edin.
 
Notlara genel bakış
Araç çubuğundaki tüm notları toplar.
 
Aşağı taşı
Seçilen nesneyi bir katman aşağı taşır.
 
Alta taşı
Seçilen nesneyi en alt katmana taşır.
 
Üste taşı
Seçilen nesneyi bir katman yukarı taşır.
 
Yukarı taşı
Seçilen nesneyi bir katman yukarı taşır.

Çeşitli

Bu seçenekler yalnızca belirli nesneler için kullanılabilir.

 
Video ekran görüntüsü al
Bir videoyu duraklatın ve video çerçevesinin ekran görüntüsünü tuvale eklemek için tıklayın.
 
Sürükleyici Okuyucu (Immersive Reader)
Sürükleyici Okuyucu modunu başlatır.
 
Metin okuma
Seçilen metni okur.


İlgili Medya

Q4MeH12RpXs

Süsleme Menüsü - Genel Bakış

Uzrxra392EQ

Süsleme Menüsü - Katmanlama

ziOOpTtZ0Ro

Süsleme Menüsü - Kopyala & Yapıştır

nNia4gyT7mM

Süsleme Menüsü - Metni Soldurma (Fade)

_JedN_grNBI

Süsleme Menüsü - Nesneyi Soldurma (Fade)