Titelbalk

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search

De titelbalk verschijnt in het bovenste gedeelte van het myViewBoard-programma. Als u bent aangemeld, werkt de titelbalk als een werkbalk en biedt deze toegang tot de volgende opties:


Pictogram
Functie
Beschrijving
Login Top-EDU.png
Gebruikers informatie
Gebruikersaccount dat momenteel aangemeld is. Klik om een QR-code weer te geven die gebruikers kunnen gebruiken om met de sessie te communiceren.
Cloud Storage.png
Cloud opslag
Geeft aan welke serviceprovider voor cloudopslag is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie Bind uw cloudopslagaccount aan myViewBoard.
Cast.png
Draadloze presentatie
Geeft aan of draadloze presentatie is ingeschakeld. Casten beheren voor de huidige sessie, zie Draadloos Presenteren.
Notification.png
Meldingen
Geeft een lijst van gebeurtenissen die zijn geregistreerd tijdens de huidige myViewBoard-sessie
Question.png
Help
Toont de inhoud van de help. Voor meer informatie, zie MyViewBoard-instellingen configureren.
Setting.png
Instellingen
Opent het instellingenvenster. Voor meer informatie, zie MyViewBoard-instellingen configureren.
WindowMinimize.png
Minimaliseren
Minimaliseer het myViewBoard-toepassingsvenster naar de Windows-taakbalk
WindowMax.png
Maximaliseren
Maximaliseer het myViewBoard-toepassingsvenster om het hele scherm te bezetten
WindowNormal.png
Herstellen
Herstelt het venster naar de laatst bekende grootte voordat de maximaliseerknop werd gebruikt
WindowClose.png
Afsluiten
Sluit de huidige sessie af en sluit het myViewBoard-toepassingsvenster