Difference between revisions of "nl:Title bar"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "The title bar appears at the topmost section of the myViewBoard program. If logged in, the title bar acts like a toolbar and provides access to the following options: <div c...")
 
Line 1: Line 1:
The title bar appears at the topmost section of the myViewBoard program. If logged in, the title bar acts like a toolbar and provides access to the following options:
+
De titelbalk verschijnt in het bovenste gedeelte van het myViewBoard-programma. Als u bent aangemeld, werkt de titelbalk als een werkbalk en biedt deze toegang tot de volgende opties:
  
  
 
<div class="TAB" style="border 1px #eee;">
 
<div class="TAB" style="border 1px #eee;">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
<div class="DTC">'''Icon'''</div>
+
<div class="DTC">'''Pictogram'''</div>
<div class="DTC">'''Feature'''</div>
+
<div class="DTC">'''Functie'''</div>
<div class="DTC">'''Description'''</div>
+
<div class="DTC">'''Beschrijving'''</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:Login Top-EDU.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:Login Top-EDU.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">User info</div>
+
<div class="DTC">Gebruikers informatie</div>
<div class="DTC">User account currently logged in. Click to display a QR code that users can use to interact with the session.</div>
+
<div class="DTC">Gebruikersaccount dat momenteel aangemeld is. Klik om een QR-code weer te geven die gebruikers kunnen gebruiken om met de sessie te communiceren.</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:Cloud Storage.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:Cloud Storage.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Cloud storage </div>
+
<div class="DTC">Cloud opslag </div>
<div class="DTC">Indicates which cloud storage service provider is enabled. For more information, see [[Uploading_Custom_Images|Bind your cloud storage account to myViewBoard]].</div>
+
<div class="DTC">Geeft aan welke serviceprovider voor cloudopslag is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie [[nl:Uploading_Custom_Images|Bind uw cloudopslagaccount aan myViewBoard]].</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:Cast.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:Cast.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Wireless Presentation</div>
+
<div class="DTC">Draadloze presentatie</div>
<div class="DTC">Indicates if Wireless Presentation is enabled. To manage casting for the current session, see [[Casting]]. </div>
+
<div class="DTC">Geeft aan of draadloze presentatie is ingeschakeld. Casten beheren voor de huidige sessie, zie [[nl:Wireless Presentation]]. </div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:Notification.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:Notification.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Notifications</div>
+
<div class="DTC">Meldingen</div>
<div class="DTC">Lists events logged during the current myViewBoard session </div>
+
<div class="DTC">Geeft een lijst van gebeurtenissen die zijn geregistreerd tijdens de huidige myViewBoard-sessie </div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:Question.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:Question.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">Help</div>
 
<div class="DTC">Help</div>
<div class="DTC">Shows help contents. For more information, see [[Configuring_myViewBoard_Settings|Configuring myViewBoard Settings]].</div>
+
<div class="DTC">Toont de inhoud van de help. Voor meer informatie, zie [[nl:Configuring_myViewBoard_Settings|MyViewBoard-instellingen configureren]].</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:Setting.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:Setting.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Settings</div>
+
<div class="DTC">Instellingen</div>
<div class="DTC">Opens the settings window. For more information, see [[Configuring_myViewBoard_Settings|Configuring myViewBoard Settings]].</div>
+
<div class="DTC">Opent het instellingenvenster. Voor meer informatie, zie [[nl:Configuring_myViewBoard_Settings|MyViewBoard-instellingen configureren]].</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:WindowMinimize.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:WindowMinimize.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Minimize</div>
+
<div class="DTC">Minimaliseren</div>
<div class="DTC">Minimize the myViewBoard application window to the Windows taskbar</div>
+
<div class="DTC">Minimaliseer het myViewBoard-toepassingsvenster naar de Windows-taakbalk</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:WindowMax.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:WindowMax.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Maximize</div>
+
<div class="DTC">Maximaliseren</div>
<div class="DTC">Maximize the myViewBoard application window to occupy the whole screen</div>
+
<div class="DTC">Maximaliseer het myViewBoard-toepassingsvenster om het hele scherm te bezetten</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:WindowNormal.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:WindowNormal.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Restore</div>
+
<div class="DTC">Herstellen</div>
<div class="DTC">Restores the window to the last known size before the maximize button was used</div>
+
<div class="DTC">Herstelt het venster naar de laatst bekende grootte voordat de maximaliseerknop werd gebruikt</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC">[[File:WindowClose.png|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC">[[File:WindowClose.png|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">Close</div>
+
<div class="DTC">Afsluiten</div>
<div class="DTC">Quits the current session and closes the myViewBoard application window </div>
+
<div class="DTC">Sluit de huidige sessie af en sluit het myViewBoard-toepassingsvenster </div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

Revision as of 16:54, 9 April 2021

De titelbalk verschijnt in het bovenste gedeelte van het myViewBoard-programma. Als u bent aangemeld, werkt de titelbalk als een werkbalk en biedt deze toegang tot de volgende opties:


Pictogram
Functie
Beschrijving
Login Top-EDU.png
Gebruikers informatie
Gebruikersaccount dat momenteel aangemeld is. Klik om een QR-code weer te geven die gebruikers kunnen gebruiken om met de sessie te communiceren.
Cloud Storage.png
Cloud opslag
Geeft aan welke serviceprovider voor cloudopslag is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie Bind uw cloudopslagaccount aan myViewBoard.
Cast.png
Draadloze presentatie
Geeft aan of draadloze presentatie is ingeschakeld. Casten beheren voor de huidige sessie, zie Draadloos Presenteren.
Notification.png
Meldingen
Geeft een lijst van gebeurtenissen die zijn geregistreerd tijdens de huidige myViewBoard-sessie
Question.png
Help
Toont de inhoud van de help. Voor meer informatie, zie MyViewBoard-instellingen configureren.
Setting.png
Instellingen
Opent het instellingenvenster. Voor meer informatie, zie MyViewBoard-instellingen configureren.
WindowMinimize.png
Minimaliseren
Minimaliseer het myViewBoard-toepassingsvenster naar de Windows-taakbalk
WindowMax.png
Maximaliseren
Maximaliseer het myViewBoard-toepassingsvenster om het hele scherm te bezetten
WindowNormal.png
Herstellen
Herstelt het venster naar de laatst bekende grootte voordat de maximaliseerknop werd gebruikt
WindowClose.png
Afsluiten
Sluit de huidige sessie af en sluit het myViewBoard-toepassingsvenster